Miljoenennota 2006

De Miljoenennota 2006 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2006, zoals deze bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2005.

Inhoud Bewerken

In de miljoenennota 2006 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2006 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt in de Miljoenennota de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn altijd ook de overheidsfinanciën. Wanneer er sprake is van een tekort (wat in de meeste jaren het geval is) wordt aangegeven hoe groot dit tekort is en hoe het zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 27,9
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24,4
Gemeente- en Provinciefonds 14,2
Rente staatsschuld 13,2
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12,7
Buitenlandse Zaken / Internationale Samenwerking / EU 11,2
Verkeer en Waterstaat / FES en Infrastructuurfonds 8,4
Defensie 7,8
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5,5
Justitie / Vreemdelingenzaken en Integratie 5,4
Financiën 3,9
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 3,4
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2,1
Economische Zaken 1,6
Diversen 5,0
Totaal 146,7

Geraamde uitgaven collectieve sector Bewerken

Geraamde uitgaven collectieve sector Bedrag
Rijk (excl. Sociale Zekerheid en Zorg) 97,3
Sociale Zekerheid 57,3
Zorg 43,8
Totaal 198,4

Geraamde inkomsten (in miljarden euro) Bewerken

Geraamde inkomsten Bedrag
Kostprijsverhogende belastingen 63,8
Belastingen op inkomen, winst en vermogen 51,3
Niet-belastingontvangsten (waarvan 6,5 miljard gasbaten) 22,3
Totaal 137,4

Geraamde inkomsten collectieve sector Bewerken

Geraamde inkomsten collectieve sector Bedrag
Belastingen 115,1
Premies 76,4
Totaal 191,5

Geraamd tekort Bewerken

Het begrotingstekort wordt geraamd op 1,8 procent van het bbp.

Externe links Bewerken