Lineaire differentiaalvergelijking van eerste orde

Een lineaire differentiaalvergelijking van eerste orde is een speciaal geval van een lineaire differentiaalvergelijking, die in de vorm

geschreven kan worden, met en beide continue functies op het open interval .

De algemene oplossing van de bijbehorende homogene differentiaalvergelijking

is

en een particuliere oplossing is

met een willekeurig punt van het domein.

Indien constant is (zoals bij een lineair tijdinvariant continu systeem, LTC-systeem, met de tijd) reduceert dit tot het volgende (zie ook eerste-ordesysteem).

De algemene oplossing van de bijbehorende homogene differentiaalvergelijking

is

(exponentiële afname of exponentiële groei)

en de particuliere oplossing met is

met een willekeurig punt van het domein. Bij een LTC-systeem is dit op een constante na het outputsignaal bij als inputsignaal, de convolutie van q en de impulsrespons ( vanaf ).

OplossingsmethodenBewerken

De oplossingsmethode kan op diverse manieren beschreven worden. Een mogelijke oplossingsmethode bestaat uit het omvormen tot twee differentiaalvergelijkingen die elk apart worden opgelost met de methode van scheiden van veranderlijken.

Zoek een zogenaamde integratiefactor  , waarvoor geldt:

 

Vermenigvuldig de beide leden van de differentiaalvergelijking met  :

 

oftewel:

 ,

dus

 

Los eerst de vergelijking voor   op:

 

zodat na integratie:

 

De integratieconstante   kan ook weggelaten worden, omdat die wegvalt in de uiteindelijke oplossing.

Dan volgt voor  :

 

VoorbeeldBewerken

De differentiaalvergelijking:

 

is lineair van eerste orde. Voor de integratiefactor geldt:

 

Met als oplossing:

 

De algemene oplossing is dus:

 

Zie ookBewerken