Lijst van kerkelijke en wereldlijke cantates van Johann Sebastian Bach

Wikimedia-lijst

Deze pagina geeft een overzicht van de kerkelijke en wereldlijke cantates van Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach

Inleiding bewerken

Bach schreef cantates voor zowel kerkelijk als wereldlijk gebruik. Die cantates zijn ruwweg in drie categorieën te verdelen: kerkelijke cantates, cantates voor bijzondere gelegenheden en wereldlijke cantates. De drie categorieën zijn in de eerste drie tabellen opgenomen. Tabel 4 geeft de kerkelijke cantates in chronologisch overzicht; tabel 5 de apocriefe cantates.

In de eerste tabel staat de grootste categorie, de categorie van kerkelijke of geestelijke cantates. Deze geestelijke cantates zijn in een vijftal cantatejaargangen onder te brengen. Een cantatejaargang geeft voor elke zondag en voor elke speciale kerkelijke feestdag een cantate die in de dienst kan worden gebruikt. De cantate en de cantatetekst sluiten daarbij aan op de Bijbellezing die voor de specifieke zondag binnen het Luthers kerkelijk jaar is vastgesteld.[1] over de betekenis van de onderdelen van het kerkelijk jaar Dit kerkelijk jaar begint met de Advent - het begin van de Kerstkring - en loopt via de Paaskring en de zondagen na Pinksteren tot de volgende Advent:

De eerste tabel geeft een overzicht van de bestemming van Bachs cantates binnen het kerkelijk jaar. Daarin zijn ook de cantates opgenomen die niet bij het vaste regime van het Luthers kerkelijk jaar aansluiten, maar die voor speciale religieuze feestdagen zijn geschreven (Mariafeesten, Feest van Johannes de Doper, Sint Michaelsfeest en Hervormingsdag) en die binnen het kerkelijk jaar geplaatst worden.

Hoewel het geen cantates betreft, zijn ook werken van Bach opgenomen die voor een specifieke dag in het kerkelijk jaar zijn gecomponeerd (de oratoria voor Kerst, Hemelvaartsdag en Pasen; de passies). De kolommen geven het volgende weer:

 • Eerste kolom: de dag in het kerkelijk jaar (in de meeste gevallen een zondag; in andere gevallen bijzondere feestdagen).
 • Tweede kolom: de titels van de cantates, respectievelijk andere werken gecomponeerd voor een specifieke dag, en de nummering van die composities conform de BWV.
 • Derde kolom: de plaats waar de cantate werd gecomponeerd (met tussen haakjes de cantatejaargang voor de cantates uit Leipzig of de vermelding dat een vroegere cantate later is opgenomen in cantatejaargang I uit Leipzig):
  • Mühlhausen (voor 1713)
  • Weimar (1713-1716)
  • Köthen (1717-1723)
  • Leipzig (1723- ):
   • jaargang I 1723-1724
   • jaargang II 1724-1725
   • jaargang III 1725-1726 en begin 1727
   • jaargang IV 1727-1729
   • jaargang V 1730-1737
 • Vierde kolom: de datum van eerste uitvoering.
 • Vijfde kolom: de Bijbelpassages voor de lezing in de dienst van de betreffende dag. De cantateteksten sluiten op de Bijbellezing aan.
 • Zesde kolom: de datum die de cantate binnen het huidige lopende kerkelijk jaar heeft.

De cantates voor bijzondere gelegenheden in de tweede tabel vormen de tweede categorie cantates: cantates ter gelegenheid van de inwijding van een orgel, wisseling van de raad, trouw- en rouwplechtigheden en een groep cantates waarvan niet vaststaat waar ze voor zijn bestemd.

De wereldlijke cantates voor hof, adel en burgers, opgenomen in de derde tabel, vormen de derde categorie cantates:

 • Feestmuziek voor de vorstenhuizen van Weimar, Weißenfels en Köthen
 • Feestmuziek voor het keurvorstelijk huis van Saksen
 • Feestmuziek voor festiviteiten van de Universiteit van Leipzig
 • Feestmuziek voor festiviteiten van raad en school van Leipzig
 • Huldigingsmuziek voor adellijke personen en burgers in Leipzig
 • Huwelijkscantates
 • Wereldlijke cantates voor verschillende bestemmingen

De vierde tabel geeft de chronologie van de kerkelijke cantates en de plaats waar zij zijn gecomponeerd door Bach.

De vijfde tabel geeft de apocriefe cantates van Bach. Dit zijn de cantates die zijn opgenomen in de BWV, maar waar door musicologisch onderzoek uit is gebleken dat zij niet door Bach zijn gecomponeerd. De cantates zijn gecomponeerd door Johann Christoph Altnikol, Johann Ernst Bach, Johann Ludwig Bach, Georg Melchior Hoffmann, Johann Kuhnau, Georg Philipp Telemann en door twee onbekende componisten.

Eerste tabel bewerken

De cantates van Johann Sebastian Bach ingedeeld voor het kerkelijk jaar 2023 - 2024
dag
 • cantates
 • werken voor specifieke kerkelijke hoogtijdagen
 • plaats van compositie
 • cantatejaargang
datum van eerste uitvoering Bijbellezing voor de dienst waarin de cantate werd/wordt gebruikt
 • datum voor 2023-2024
 • bijzonderheden
I: VAN ADVENT TOT EN MET TRINITATIS
Eerste adventszondag Nun komm, der Heiden Heiland; BWV 61 Weimar (opgenomen in I) 2 december 1714 Mattheüs 21: 1-9. Intocht in Jeruzalem 3 december 2023
Nun komm, der Heiden Heiland (koraalcantate); BWV 62 Leipzig (II) 3 december 1724
Schwingt freudig euch empor; BWV 36 Leipzig (III) 2 december 1725 en 2 december 1731 in tweedelige, uitgebreide versie
Tweede adventszondag Wachet! betet! betet! wachet!; BWV 70a Weimar (opgenomen in I) 6 december 1716 Lucas 21: 25-33. Rede over het eind der tijden 10 december 2023;

BWV 70a (Weimar) is slechts overgeleverd in de uitgebreidere versie BWV 70 (cantate voor de 26e zondag na Trinitatis; Leipzig). De delen 1, 3, 5, 8, 10 en 11 van BWV 70 vormen waarschijnlijk BWV 70a

Derde adventszondag Ärgre dich, o Seele, nicht; BWV 186a Weimar 13 december 1716 Mattheüs 11: 2-10. Jezus en Johannes de Doper 17 december 2023;

BWV 186 = delen 1, 3, 5, 8, 10, 11

Vierde adventszondag Bereitet die Wege, bereitet die Bahn; BWV 132 Weimar 22 december 1715 Johannes 1: 19-28. Getuigenis van Johannes de Doper 24 december 2023

BWV 147 (voor Maria Visitatie, 2 juli) = delen 1, 3, 5, 7 ,9 en 10 (andere delen verloren)

Herz und Mund und Tat und Leben; BWV147a Weimar (opgenomen in I) 20 december 1716;
Eerste kerstdag Christen, ätzet diesen Tag; BWV 63 Weimar 25 december 1724 Lucas 2: 1-20; de geboorte van Jezus 25 december 2023
Gelobet seist du, Jesu Christ (koraalcantate); BWV 91 Leipzig (II) 25 december 1724
Unser Mund sei voll Lachens; BWV 110 Leipzig (III) 25 december 1725
Magnificat in Es; BWV 243a Leipzig
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage (Weihnachtsoratorium); BWV 248/1 Leipzig 25 december 1734
Gloria in excelsis Deo; BWV 191 Leipzig 25 december 1740
Tweede kerstdag Darzu ist erschienen der Sohn Gottes; BWV 40 Leipzig (I) 26 december 1723 Lucas 2:15-20 en voor de steniging van Stefanus Mattheüs 23:34-39 26 december 2023
Christum wir sollen loben schon (koraalcantate); BWV 121 Leipzig (III) 26 december 1724
Selig ist der Mann (Dialogus); BWV 57 Leipzig (III) 26 december 1725
Und es waren Hirten in derselben Gegend (Weihnachtsoratorium); BWV 248/2 Leipzig 26 december 1734
Derde Kerstdag Sehet, welch eine Liebe; BWV 64 Leipzig (I) 27 december 1723 Johannes 1: 1-14. Het woord is mens geworden 27 december 2023
Ich freue mich in dir (Koraalcantate); BWV 133 Leipzig (II) 27 december 1724
Süßer Trost, mein Jesus kömmt; BWV 151 Leipzig (III) 27 december 1725
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen (Weihnachtsoratorium); BWV 248/3 Leipzig 27 december 1734
Zondag na Kerstmis Tritt auf die Glaubensbahn (Koraalcantate); BWV 152 Weimar 30 december 1714 Lucas 2: 33-40. Aanbieding in de tempel (Simeon en Hanna) 31 december 2023
Das neugeborene Kindelein; BWV 122 Leipzig (II) 31 december 1724
Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende; BWV 28 Leipzig (III) 30 december 1725
Nieuwjaar Singet den Herrn ein neues Lied; BWV 190 Leipzig (I) 1 januari 1724 Lucas 2:21; naamgeving van Jezus 1 januari 2024
Jesu, nun sei gepreiset (Koraalcantate); BWV 41 Leipzig (II) 1 januari 1725
Herr Gott, dich loben wir; BWV 16 Leipzig (III) 1 januari 1726
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm; BWV 171 Leipzig (III) 1 januari 1729
Fallt mit Danken, fallt mit Loben (Weihnachtsoratorium); BWV 248/4 Leipzig 1 januari 1735
Lobe den Herrn, meine Seele; BWV 143 Weimar (voor 1714)
Zondag na Nieuwjaar Schau, lieber Gott, wie meine Feind; BWV 153 Leipzig (I) 2 januari 1724 Lucas 2: 40-52 en Matteüs 2:13-23. Vlucht naar Egypte 5 januari 2024
Ach Gott, wie manches Herzeleid II; BWV 58 Leipzig (III) 5 januari 1727
Ehre sei dir, Gott, gesungen (Weihnachtsoratorium); BWV 248/5 Leipzig 2 januari 1735
Epifanie (Driekoningen/Openbaring van de Heer) Sie werden aus Saba alle kommen; BWV 65 Leipzig (I) 6 januari 1724 Mattheüs 2:1-12; de wijzen uit het oosten 6 januari 2024
Liebster Immanuel, Herzog der Frommen (Koraalcantate); BWV 123 Leipzig (II) 6 januari 1725
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben (Weihnachtsoratorium); BWV 248/6 Leipzig 6 januari 1735
Eerste zondag na Epifanie Mein liebster Jesus ist verloren; BWV 154 Leipzig (I) 9 januari 1724 Lucas 2:41-52; de 12-jarige Jezus in de tempel 7 januari 2024
Meinen Jesum laß ich nicht (Koraalcantate); BWV 124 Leipzig (II) 7 januari 1725
Liebster Jesu, mein verlangen; BWV 32 Leipzig (III) 13 januari 1726
Tweede zondag na Epifanie Mein Gott, wie lang, ach lange; BWV 155 Weimar (opgenomen in I) 1715 Johannes 2: 1-11. De bruiloft te Kana 14 januari 2024
Ach Gott, wie manches Herzeleid (Koraalcantate); BWV 3 Leipzig (II) 14 januari 1725
Meine Seufzer, meine Tränen; BWV 13 Leipzig (III) 20 januari 1726
Derde zondag na Epifanie Herr, wie du willt, so schicks mit mir; BWV 73 Leipzig (I) 23 januari 1724 Mattheüs 8:1-13. Genezing van een melaatse; de centurio in Kapernaüm 21 januari 2024
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (Koraalcantate); BWV 111 Leipzig (II) 21 januari 1725
Alles nur nach Gottes Willen; BWV 72 Leipzig (III) 27 januari 1726
Ich steh mit einem Fuss im Grabe; BWV 156 Leipzig 23 januari 1728
Vierde zondag na Epifanie Jesus schläft, was soll ich hoffen?; BWV 81 Leipzig (I) 30 januari 1724 Mattheüs 8:23-27. Jezus stilt de storm Geen uitvoering in het kerkelijk jaar 2023-2024. Volgende uitvoering op 2 februari 2025
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (koraalcantate); BWV 14 Leipzig 1735
Septuagesima Nimm, was dein ist, und gehe hin; BWV 144 Leipzig (I) 6 februari 1724 Mattheüs 20:1-16; Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard 28 januari 2024
Ich hab in Gottes Herz und Sinn (koraalcantate); BWV 92 Leipzig (II) 28 januari 1725
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (cantate voor sopraan solo); BWV 84 Leipzig (III) 9 februari 1727
Maria Lichtmis/Lichtmis/

Maria Reiniging

Erfreute Zeit im neuen Bunde; BWV 83 Leipzig (I) 2 februari 1724 Lucas 2:22-32; Wijding van Jezus in de tempel 2 februari 2024; BWV 158 ook voor 3e Paasdag
Mit Fried und Freud ich fahr dahin (Koraalcantate)); BWV 125 Leipzig (II) 2 februari 1725
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn; BWV 157 oorspronkelijk geschreven voor een rouwdienst in Pomßen bij Leipzig 6 februari 1727
Ich habe genug; BWV 82 Leipzig (III) 2 februari 1727
Bekennen will ich seinen Namen; BWV 200 Leipzig na 1735
Der Friede sei mit dir; BWV 158 Leipzig voor 1735
Komm, du süsse Todesstunde; BWV 161 Weimar? 27 september 1716
Vijfde zondag na Epifanie geen cantates voor deze zondag bekend
Sexagesima Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt; BWV 18 Weimar? (opgenomen in I) 1713-1715 Lucas 8:4-15. Gelijkenis van de zaaier 4 februari 2024
Leichtgesinnte Flattergeister; BWV 181 Leipzig 13 februari 1724
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (koraalcantate); BWV 126 Leipzig (II) 4 februari 1725
Estomihi[2] (quinquagesima, zondag voor Aswoensdag) Du wahrer Gott und Davids Sohn; BWV 23 Köthen (voor Leipzig) 7 februari 1723 Lucas 18:31-43; Jezus intocht in Jeruzalem 11 februari 2024; BWV 23 geschreven als test voor cantorschap in Leipzig
Jesus nahm zu sich die Zwölfe; BWV 22 Leipzig (I) 7 februari 1723
Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott (Koraalcantate); BWV 127 Leipzig (II) (nog uit Köthen) 11 februari 1725 (na de preek)
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem; BWV 159 Leipzig (III) 27 februari 1729
Invocabit[3] geen cantates (stille tijd) 18 februari 2024
Reminiscere[4] geen cantates (stille tijd) 25 februari 2024
Oculi[5] Widerstehe doch der Sünde; BWV 54 Lucas 11:14-28 3 maart 2024
Laetare[6] geen cantates (stille tijd) 10 maart 2024
Judica[7] geen cantates (stille tijd) 17 maart 2024
Palmarum (Palmzondag) Himmelskönig, sei willkommen; BWV 182 Weimar (opgenomen in I) 25 maart 1714 (eerste cantate als concertmeester in Weimar Johannes 12:12-24. Intocht in Jeruzalem 24 maart 2024
Maria Boodschap (Annunciatie) Wie schön leuchtet der Morgenstern; BWV 1 Leipzig (I) Laatste cantate uit de koraalcantatecyclcus 1724/1725 25 maart 1715 Lucas 1:26-38. Aankondiging van de geboorte van Jezus 25 maart 2024
Goede Vrijdag Johannes-Passion, eerste versie; BWV 245 Leipzig 7 april 1724 29 maart 2024
Johannes-Passion, tweede versie; BWV 245 Leipzig 30 maart 1725
Mattheüs-Passion, eerste versie; BWV 244 Leipzig 11 april 1727
Matthäus-Passion, tweede versie; BWV 244 Leipzig 30 maart 1736
Eerste paasdag Christ lag in Todes Banden (Koraalcantate); BWV 4 Mühlhausen (opgenomen in I en II) 24 april 1707 Marcus 16:1-7. Het lege graf 31 maart 2024
Der Himmel lacht! die Erde jubilieret; BWV 31 Weimar 1715
Kommt, eilet und laufet (Paasoratorium); BWV 249 Leipzig ca. 1738
Tweede paasdag Erfreut euch, ihr Erzen; BWV 66 Leipzig (I) 10 april 1724 Lucas 24:13-35. De Emmaüsgangers 1 april 2024
Bleib bei uns, denn es will Abend werden; BWV 6 Leipzig (II) 2 april 1725
Derde paasdag Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß; BWV 134 Leipzig (I) 11 april 1724 Lucas 24:36-47. Jezus verschijnt aan de discipelen 2 april 2024;

BWV 158 ook voor Maria Lichtmis (oudere versie? [Dürr])

Ich lebe, mein Herze; BWV 145 Leipzig (III) 19 april 1729
Der Friede sei mit dir; BWV 158 Leipzig (III) 1724-1735
Quasi modo geniti 1e zondag na Pasen[8]; Halt im Gedächtnis Jesum Christ; BWV 67 Leipzig (I) 16 april 1724 Johannes 20:19-31. Verschijning van Jezus 7 april 2024
Am Abends aber desselbigen Sabbaths; BWV 42 Leipzig (II) 8 april 1725
Misericordias Domini (2e zondag na Pasen)[9] Du Hirte Israel, höre;BWV 104 Leizpig (I) 23 april 1724 Johannes 10:12-16; "Ik ben de goede herder" 14 april 2024
Ich bin ein guter Hirt; BWV 85 Leipzig (II) 15 april 1725
Der Herr ist mein getreuer Hirt (Koraalcantate); BWV 112 Leipzig (V) 8 april 1731
Jubilate 3e zondag na Pasen[10] Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen; BWV 12 Weimar (opgenomen in I) 22 april 1714 Johannes 16:16-23a; Afscheidsrede van Jezus: jullie verdriet zal in vreugde veranderen 21 april 2024
Ihr werdet weinen und heulen; BWV 103 Leipzig (II) 22 april 1725
Wir müssen durch viel Trübsal; BWV 146 Leipzig (III) 12 mei 1726
Cantate (4e zondag na Pasen)[11] Wo gehest du hin; BWV 166 Leipzig (I) 7 mei 1724 Johannes 16:5-15; Afscheidsrede van Jezus 28 april 2024
Es ist euch gut, daße ich hingehe; BWV 108 Leipzig (II) 29 april 1725
Rogate (5e zondag na Pasen)[12] Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch; BWV 86 Leipzig (I) 14 mei 1724 Johannes 16:23b-30; Afscheidsrede van Jezus 5 mei 2024
Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen; BWV 87 Leipzig (II) 6 mei 1725
Hemelvaart Wer da gläubet und getauft wird; BWV 37 Leipzig (I) 18 mei 1724 Marcus 16:14-20; laatste woorden van Jezus voor zijn hemelvaart 9 mei 2024
Auf Christi Himmelfahrt allein; BWV 128 Leipzig (II) 10 mei 1725
Gott fähret auf mit Jauchzen; BWV 43 Leipzig (III) 30 mei 1726
Lobet Gott in seinen Reichen (Oratorium Festo Ascensiensis Christi Himmelfahrtsoratorium); BWV 11 Leipzig 19 mei 1735
Exaudi[13] (6e zondag na Pasen) Sie werden euch in den Bann tun; BWV 44 Leipzig (I) 21 mei 1724 Johannes 15:26-16:4; Afscheidsrede van Jezus 12 mei 2024
Sie werden euch in den Bann tun; BWV 183 Leipzig (II) 13 mei 1725
Eerste pinksterdag Erschallet, ihr Lieder; BWV 172 Weimar (opgenomen in I) 1714? Johannes 14:23-31a; Jezus belooft de zending van de Heilige Geest 19 mei 2024
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten; BWV 59 Leipzig (II) 28 mei 1724 (na de preek)
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten; BWV 74 Leipzig 20 mei 1725
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe; BWV 34 Leipzig of Halle 1746/1747?
Tweede pinksterdag Erhöhtes Fleisch und Blut; BWV 173 Leipzig (I) 29 mei 1724 Johannes 3:16-21; "want God had de wereld zo lief..." 20 mei 2024
Also hat Gott die Welt geliebt; BWV 68 Leipzig (II) 21 mei 1725
Ich liebe den Höchsten von ganzen Gemüte; BWV 174 6 juni 1729
Derde pinksterdag Erwünschtes Freudenlicht; BWV 184 Leipzig (I) 30 mei 1724 Johannes 10:1-11; De goede herder 21 mei 2024
Er rufet seinen Schafen mit Namen; BWV 175 Leipzig (II) 22 mei 1725
Trinitatis (Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid / Drievuldigheidszondag) O heilges Geist- und Wasserbad; BWV 165 Weimar (opgenomen in I) 16 juni 1715 Johannes 3:1-15; Jezus en Nicodemus 26 mei 2024
Es ist ein trotzig und verzagt Ding; BWV 176 (cantate waarmee Bach 2e jaargang (1724-1725) afsluit Leipzig (II) 27 mei 1725
Gelobet sei der Herr, mein Gott (Koraalcantate); BWV 129 16 juni 1726
II: VAN TRINITATIS TOT HET EIND VAN HET KERKELIJK JAAR
1e zondag na Trinitatis Die Elenden sollen essen; BWV 75 (opening 1e cantatejaargang); deel voor en na preek Leipzig (I) 30 mei 1723 Lucas 16:19-31; Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus 2 juni 2024
O Ewigkeit, du Donnerwort (Koraalcantate); BWV 20 Leipzig (II) 11 juni 1723
Brich dem Hungrigen dein Brot; BWV 39 Leipzig (III) 23 juni 1726
2e zondag na Trinitatis Die Himmel erzählen die Ehre Gottes; BWV 76; deel voor en na preek Leipzig (I) 6 juni 1723 Lucas 14:16-24. Gelijkenis van het grote feestmaal 9 juni 2024
Ach Gott, von Himmel sieh darein (Koraalcantate); BWV 2 Leipzig (II) 18 juni 1724
3e zondag na Trinitatis Ich hatte viel Bekümmernis; BWV 21; deel voor en na preek Weimar (opgenomen in I) 17 juni 1724 Lucas 15:1-10. Gelijkenis van het verloren schaap 16 juni 2024
Ach Herr, mich armen Sünder (Koraalcantate); BWV 135 Leipzig (II) 25 juni 1724
4e zondag na Trinitatis Barmherziges Herze der ewigen Liebe; BWV 185 Weimar (opgenomen in I) 14 juli 1715 Lucas 6:36-42; de Bergrede: wees barmharig en oordeel niet 23 juni 2024
Ein ungefärbt Gemüte; BWV 24 Leipzig (I) 20 juni 1723
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate); BWV 177 Leipzig (III) 6 juli 1723
Feest van Johannes de Doper/ Geboorte Johannes de Doper Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe; BWV 167 Leipzig (I) 24 juni 1723 Lucas 1:57-68. Geboorte van Johannes 24 juni 2024
Christ unser Herr zum Jordan kam (Koraalcantate); BWV 7 Leipzig (II) 24 juni 1724
Freue dich, erlöste Schar; BWV 30; deel voor en na preek Leipzig 24 juni 1738
5e zondag na Trinitatis Wer nun den lieben Gott läßt walten (Koraalcantate); BWV 93 Leipzig (II) 9 juli 1724 Lucas 5:1-11; de wonderbare visvangst 30 juni 2024
Siehe, ich will viel Fischer aussenden; BWV 88 Leipzig (III) 21 juli 1726
In alle meinen Taten (Koraalcantate); BWV 97 Leipzig (III) 1734
Maria Visitatie Herz und Mund und Tat und Leben; BWV 147 Leipzig 2 juli 1723 Lucas 1:35-56. Maria bezoekt Elisabeth 2 juli 2024; van BWV 147 de delen 1, 3, 5, 7, 9 en 10 (zie ook 4e Advent)
Meine Seel erhebt den Herren (Koraalcantate); BWV 10 Leipzig (II) 2 juli 1724
6e zondag na Trinitatis Vergnügte Ruh, beleibte Seelenrust; BWV 170 Leipzig (III) 28 juli 1726 Mattheüs 5:20-26; de Bergrede 7 juli 2024
Es ist das Heil uns kommen her (Koraalcantate); BWV 9 Leipzig 20 juli 1732
7e zondag na Trinitatis Ärgre dich, o Seele, nicht; BWV 186 (bewerking BWV 186a; zie 3e advent) Leipzig (I) 11 juli 1723 Marcus 8:1-9. Spijziging van de 4000 14 juli 2024; voor de 7e zondag de delen 1, 3, 5, 8, 10 en 11
Was willst du dich betrüben (Koraalcantate); BWV 107 Leipzig (II) 23 juli 1724
Es wartet alles auf dich; BWV 187; deel voor en na preek Leipzig (III) 4 augustus 1726
8e zondag na Trinitatis Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; BWV 136 Leipzig (I) 18 juli 1723 Mattheüs 7:15-23; Bergrede: waarschuwing voor valse profeten 21 juli 2024
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (Koraalcantate); BWV 178 Leipzig (II) 30 juli 1724
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist; BWV 45; deel voor en na preek Leipzig (III) 11 augustus 1726
9e zondag na Trinitatis Herr, gehe nicht ins Gericht; BWV 105 Leipzig (I) 25 juli 1723 Lucas 16:1-9; gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester 28 juli 2024
Was frag ich nach der Welt (Koraalcantate); BWV 94 Leipzig (II) 6 augustus 1724
Tue Rechnung! Donnerwort; BWV 168 Leipzig (III) 29 juli 1725
10e zondag na Trinitatis Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei; BWV 46 Leipzig (I) 1 augustus 1723 Lucas 19:41-48; voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem 4 augustus 2024
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (Koraalcantate); BWV 101 Leipzig (II) 13 augustus 1724
Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben; BWV 102; deel voor en na preek Leipzig (III) 25 augustus 1726
11e zondag na Trinitatis Mein Herze schwimmt im Blut; BWV 199 Weimar (opgenomen in I) 1713? Lucas 18:9-14. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 11 augustus 2024
Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei; BWV 179; deel voor en na preek Leipzig (I) 8 augustus 1723
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (Koraalcantate); BWV 113 Leipzig (II) 20 augustus 1724
12e zondag na Trinitatis Lobe den Herrn, meine Seele; BWV 69a Leipzig (I) 15 augustus 1723 Marcus 7:31-37; genezing van een doofstomme 18 augustus 2024
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (Koraalcantate); BWV 137 Leipzig (III) 19 augustus 1725
Geist und Seele sind verwirret; BWV 35; deel voor en na preek Leipzig (III) 8 september 1726
13e zondag na Trinitatis Du sollt Gott, deinen Herren, lieben; BWV 77 Leipzig (I) 22 augustus 1723 Lucas 10:23-27. Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 25 augustus 2024
Allein zu dir, Herr Jesu Christ (Koraalcantate); BWV 33 Leipzig (II) 3 september 1724
Ihr, die ihr euch von Christo nennet; BWV 164 Leipzig (III) 26 augustus 1725
14e zondag na Trinitatis Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe; BWV 25 Leipzig (I) 29 augustus 1723 Lucas 17: 11-19; genezing van tien melaatsen 1 september 2024
Jesu, der du meine Seele (Koraalcantate); BWV 78 Leipzig (II) 10 september 1724
Wer Dank opfert, der preiset mich; BWV 17; deel voor en na preek Leipzig (III) 22 september 1726
15e zondag na Trinitatis Was betrübst du dich, mein Herz; BWV 138 Leipzig (I) 5 september 1723 Mattheüs:24-24; uit de Bergrede 8 september 2024
Was Gott tut, das ist wohlgetan (Koraalcantate); BWV 99 Leipzig (II) 17 september 1724
Jauchzet Gott in allen Landen; BWV 51 Leipzig 17 september 1730
16e zondag na Trinitatis Komm, du süße Todesstunde;BWV 161 Weimar 27 september 1716 Lucas 7:11-17; opwekking van de jongeman uit Naïn 15 september 2024
Christus, der ist mein Leben; BWV 95 Leipzig (I) 12 september 1723
Liebster Gott, wenn werd ich sterben (Koraalcantate); BWV 8; Leipzig (II) 24 september 1724
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende; BWV 27 Leipzig (III) 6 oktober 1726
17e zondag na Trinitatis Bringet dem Herrn Ehre seines Namens; BWV 148 Leipzig (I) 19 september 1723 Lucas 14:1-11. Genezing van de waterzuchtige op de Sabbat 22 september 2024
Ach lieben Christen, seid getrost (Koraalcantate); BWV 114 Leipzig (II) 1 oktober 1724
Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden; BWV 47 Leipzig (III) 13 oktober 1726

Sint-Michaelsfeest

Herr Gott, dich loben alle wir (Koraalcantate); BWV 130 Leipzig (II) 29 september 1724 Openbaringen 12:7-9; de strijd van aartsengel Michaël met de draak 29 september 2024
Es erhub sich ein Streit; BWV 19 Leipzig (III) 29 september 1726
Man singet mit Freuden vom Sieg; BWV 149 Leipzig (III) 29 september 1728?
Nun ist das Heil und die Kraft; BWV 50; openings- of slotdeel van verloren gegane cantate Lepzig (III) 29 september 1723
18e zondag na Trinitatis Herr Christ, der einge Gottessohn (Koraalcantate); BWV 96 Leipzig (II) 8 oktober 1724 Mattheüs 22:34-46. Proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste 29 september 2024
Gott soll allein mein Herze haben; BWV 169 Leipzig (III) 20 oktober 1726
19e zondag na Trinitatis Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen; BWV 48 Leipzig (I) 3 oktober 1723 Mattheüs 9:1-8. Genezing van een verlamde 6 oktober 2024
Wo soll ich fliehen hin (Koraalcantate); BWV 5 Leipzig (II) 15 oktober 1724
Ich will den Kreuzstab gerne tragen (cantate voor bas solo); BWV 56 Leipzig (III) 27 oktober 1726
20e zondag na Trinitatis Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe; BWV 162 Weimar? (opgenomen in I) 1716 Mattheüs 22:1-14; gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal 13 oktober 2024
Schmücke dich, o liebe Seele (Koraalcantate); BWV 180 Leipzig (II) 22 oktober 1724
Ich geh und suche mit Verlangen (cantate voor bas- of sopraansolo); BWV 49 Leipzig (III) 3 november 1726
21e zondag na Trinitatis Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben; BWV 109 Leipzig (I) 17 oktober 1723 Johannes 4:47-55; genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm 20 oktober 2024
Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Koraalcantate); BWV 38 Leipzig (II) 29 oktober 1724
Was Gott tut, das ist wohlgetan; BWV 98 Leipzig (III) 10 november 1726
Ich habe mein Zuversicht; BWV 188 Leipzig 17 oktober 1728
22e zondag na Trinitatis Was soll ich aus dir machen, Ephraim; BWV 89 Leipzig (I) 24 oktober 1723 Mattheüs 18:23-35. Gelijkenis kwijtschelden schulden 27 oktober 2024
Mach dich, mein Geist, bereit (Koraalcantate); BWV 115 Leipzig (II) 5 november 1724
Ich armer Mensch, ich Sündenknecht (cantate voor tenorsolo); BWV 55 Leipzig (III) 17 november 1726
Hervormingsdag/Reformatiefeest Eine feste Burg ist unser Gott (Koraalcantate); BWV 80 Weimar ca. 1740 Johannes 2:13-22. Jezus schoont het tempelplein 31 oktober 2024
Gott der Herr ist Sonn und Schild; BWV 79 Leipzig (III) 31 oktober 1725
23e zondag na Trinitatis Nur jedem das seine; BWV 163 Weimar 1715 Mattheüs 22:15-22. Vraag van de Farizeeërs over belasting betalen 3 november 2024
Wohl dem, der sich auf seinen Gott (Koraalcantate); BWV 139 Leipzig (II) 12 november 1724
Falsche Welt, dir trau ich nicht (cantate voor sopraansolo); BWV 52 Leipzig (III) 24 november 1726
24e zondag na Trinitatis O Ewigkeit, du Donnerwort; BWV 60 Leipzig (I) 7 november 1723 Mattheüs 9:18-26; opwekking van het dochtertje van Jaïrus 10 november 2024
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (Koraalcantate); BWV 26 Leipzig (II) 19 november 1724
25e zondag na Trinitatis Es reißet euch ein schrecklich Ende; BWV 90 Leipzig (I) 14 november 1723 Mattheüs 24:15-28. Rede over het eind 17 november 2024
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ; BWV 116 Leipzig (II) 26 november 1724
26e zondag na Trinitatis Wachet! betet! betet! wachet!; BWV 70 Weimar (opgenomen in I) 1716 Mattheüs 25:31-46. De terugkomst van de Mensenzoon 24 november 2024. Zie 2e Advent, BWV 70a = wrsch. delen 1, 3, 5, 8, 10, 11 van BWV 70
27e zondag na Trinitatis Wachet auf, ruft uns die Stimme; BWV 140 Leipzig 25 november 1731 Mattheüs 25:1-13; gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes Geen uitvoering in het kerkelijk jaar 2023-2024. Volgende uitvoering op 25 november 2035
Begin van nieuw kerkelijk jaar

Tweede tabel bewerken

De cantates van Johann Sebastian Bach voor bijzondere gelegenheden
gelegenheid cantates tekst bijzonderheden
Inwijding van orgel

Höchsterwünschtes Freudenfest; BWV 194

 • lezing: Openbaringen 21:2-8
 • evangelie: Lucas 19:1-10
Uitvoering op 2 november 1723 ter inwijding

van het orgel in Störmthal bij Leipzig

Raadswisseling

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

Huwelijksinzegening

Van de volgende cantate is slechts de tekst overgeleverd:

Rouwplechtigheid

Van de volgende cantate is slechts de tekst overgeleverd:

Kerkelijke cantates met uiteenlopende bestemming

Van de volgende cantate is slechts de tekst overgeleverd:

Derde tabel bewerken

De wereldlijke cantates van Johann Sebastian Bach
bestemming cantates bijzonderheden
Feestmuziek voor de vorstenhuizen van Weimar, Weißenfels en Köthen

Voor Weimar:

Voor Weißenfels:

Feestmuziek voor het keurvorstelijk huis van Saksen

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

Feestmuziek voor festiviteiten van de Universiteit van Leipzig

van de volgende cantate is de tekst verloren:

 • Latijnse ode; BWV Anh.1 20
Feestmuziek voor festiviteiten van raad en school van Leipzig

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

 • Erwählte Pleißenstadt; BWV 216a (als parodievoorbeeld diende BWV 216)
 • Froher Tag, verlangte Studen; BWV Anh.1 18 (parodie als openingskoor voor BWV 11; daarnaast de parodietekst van Picander voor de eveneens verdwenen cantate BWV Anh. 12; vermoedelijk is het Domine Deus uit de Mis in F, BWV 233 een parodie van een aria uit de cantate)
 • Thomana saß annoch betrübt; BWV Anh.1 19 (vermoedelijk is het slotkoor een parodie van deel 15 uit BWV 201)
Huldigingsmuziek voor adellijke personen en burgers in Leipzig

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

Feestmuziek voor festiviteiten van raad en school van Leipzig

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

 • Erwählte Pleißenstadt; BWV 216a (als parodievoorbeeld diende BWV 216)
 • Froher Tag, verlangte Studen; BWV Anh.1 18 (parodie als openingskoor voor BWV 11; daarnaast de parodietekst van Picander voor de eveneens verdwenen cantate BWV Anh. 12; vermoedelijk is het Domine Deus uit de Mis in F, BWV 233 een parodie van een aria uit de cantate)
 • Thomana saß annoch betrübt; BWV Anh.1 19 (vermoedelijk is het slotkoor een parodie van deel 15 uit BWV 201)
Huwelijkscantates

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

Wereldlijke cantates voor verschillende bestemmingen

Van de volgende cantates is slechts de tekst overgeleverd:

Vierde tabel bewerken

De cantates van Johann Sebastian Bach, chronologisch en naar plaats van compositie ingedeeld
BWV titel liturgische bestemming datum van eerste uitvoering
Mühlhausen 1707/1708
BWV 4 Christ lag in Todes Banden Paaszondag 24 april 1707
BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir ? 1707/1708
BWV 71 Gott ist mein König Ratswechsel 4 februari 1708
BWV 106 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit ? ?
Weimar voor 1714
BWV 196 Der Herr denket an uns und segnet uns ? rond 1709
BWV 18 Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt Sexagesimae voor 1714?
BWV 199 Meine Herze schwimmt im Blut ? voor 1714?
BWV 54 Widerstehe doch der Sünde ? voor 1714?
BWV 143 Lobe den Herrn, meine Seele (van Bach?) ? voor 1714?
Weimar 1714-1717
BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen Palmarum 25 maart 1714
BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Jubilate 22 april 1714
BWV 172 Erschallet, ihr Lieder Pinksterzondag 20 mei 1714
BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis ? 17 juni 1714
BWV 61 Nun komm, der Heiden Heiland Eerste adventszondag 2 december 1714
BWV 156 Tritt auf die Glaubensbahn Zondag na Kerstmis 30 december 1714
BWV 31 Der Himmel lacht! die Erde jubilieret Paaszondag 21 april 1715
BWV 165 O heiliges Geist- und Wasserbad Trinitatis 16 juni 1715
BWV 185 Barmherziges Herze der ewigen Liebe 4e zondag na Trinitatis 14 juli 1715
BWV 163 Nur jedem das Seine 23e zondag na Trinitatis 24 november 1715
BWV 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn 4e Advent 22 december 1715
BWV 155 Mein Gott, wie lang, ach lange 2e zondag na Epifanie 19 januari 1716
BWV 80a Alles, was von Gott geboren Oculi 15 maart 1716
BWV 161 Komm, du Süße Todesstunde 16e zondag na Trinitatis 27 september 1716
BWV 162 Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe 20e zondag na Trinitatis 25 oktober 1716
BWV 70a Wachet! betet! betet! wachet! Tweede Adventszondag 6 december 1716
BWV 186a Ärgre dich, o Seele, nicht Derde Adventszondag 13 december 1716
BWV 147a Herz und Mund und Tat und Leben Vierde adventszondag 20 december 1716
BWV 63 Christen, ätzet diesen Tag Eerste kerstdag 1716?
Leipzig, eerste jaargang, 1723/1724
BWV 22 Jesu nahm zu sich die Zwölfe Estomihi 7 februari 1723
BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn Estomihi 7 februari 1723
BWV 75 Die Elenden sollen essen 1e zondag na Trinitatis 30 mei 1723
BWV 76 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 2e zondag na Trinitatis 6 juni 1723
BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte 4e zondag na Trinitatis 20 juni 1723
BWV 167 Ihr menschen, rühmet Gottes Liebe Feest van Johannes de Doper 24 juni 1723
BWV 136 Erforsche mich, Gott, udn erfahre mein Herz 8e zondag na Trinitatis 18 juli 1723
BWV 105 Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht 9e zondag na Trinitatis 25 juli 1723
BWV 46 Schauet doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei 10e zondag na Trinitatis 1 augustus 1723
BWV 179 Siehe zu, dass dein Gottesfrucht 11e zondag na Trinitatis 8 augustus 1723
BWV 69a Lobe den Herrn, meine Seele 12 zondag na Trinitatis 15 augustus 1723
BWV 77 Du sollt Gott, deinen Herren, lieben 13 zondag na Trinitatis 22 augustus 1723
BWV 25 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe 14 zondag na Trinitatis 29 augustus 1723
BWV 119 Preise, Jerusalem, den Herrn Ratswechsel 30 augustus 1723
BWV 138 Warum betrübst du dich, mein Herz 15e zondag na Trinitatis 5 september 1723
BWV 95 Christus, der ist mein Leben 16e zondag na Trinitatis 12 september 1723
BWV 48 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen 19 zondag na Trinitatis 3 oktober 1723
BWV 109 Ich glaube, lieber Herr 21 zondag na Trinitatis 17 oktober 1723
BWV 89 Was soll ich aus dir machen, Ephraim? 22e zondag na Trinitatis 24 oktober 1723
BWV 60 O Ewigkeit, du Donnerwort 24e zondag na Trinitatis 7 november 1723
BWV 90 Es reißet euch ein schrecklich Ende 25e zondag na Trinitatis 14 november 1723
BWV 40 Darzu ist erschienen der Sohn Gottes Tweede kerstdag 26 december 1723
BWV 64 Sehet, welch ein Liebe Derde kerstdag 27 december 1723
BWV 190 Singet dem Herrn ein neues Lied Nieuwjaar 1 januari 1724
BWV 153 Schau, lieber Gott, wie meine Feind Zondag na Nieuwjaar 2 januari 1724
BWV 65 Sie werden aus Saba alle kommen Epifanie 6 januari 1724
BWV 154 Mein liebster Jesus ist verloren 1e zondag na Epifanie 9 januari 1724
BWV 73 Heer, wie du willst, so schicks mit mir 3e zondag na Epifanie 23 januari 1724
BWV 81 Jesus schläft, was soll ich hoffen 4e zondag na Epifanie 30 januari 1724
BWV 83 Erfreute Zeit im neuen Bunde Maria Lichtmis/Maria Reiniging 2 februari 1724
BWV 144 Nimm, was dein ist, und gehe hin Septuagesimae 6 februari 1724
BWV 181 Leichtgesinnte Flattergeister Sexagesimae 13 februari 1724
BWV 67 Halt im Gedächtnis Jesum Christ Quasimodogeniti 16 april 1724
BWV 104 Du Hirte Israel, höre Misiricordias Domini 23 april 1724
BWV 166 Wo gehest du hin Cantate 7 mei 1724
BWV 86 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch Rogate 14 mei 1724
BWV 37 Wer da gläubet und getäuft wird Hemelvaart 18 mei 1724
BWV 44 Sie werden euch in den Bann tun Exaudi 21 mei 1724
BWV 194 Höchsterwünschtes Freudenfest Inwijding orgel 2 november 1725
BWV 66 Erfreut euch, ihr Herzen Tweede paasdag 10 april 1724
BWV 134 Ein Herz, das seinen Jesum lebend Weiß Derde paasdag 11 april 1724
BWV 173 Erhöhtes Fleisch und Blut Tweede pinksterdag 29 mei 1724
BWV 184 Erwünschtes Freudenlicht Derde pinksterdag 20 mei 1724
Leipzig, tweede jaargang, 1724/1725
BWV 20 O Ewigkeit, du Donnerwort 1e zondag na Trinitatis 11 juni 1724
BWV 2 Ach Gott, von Himmel sie darein 2e zondag na Trinitatis 18 juni 1724
BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam Feest van Johannes de Doper 24 juni 1724
BWV 135 Ach Herr, mich armen Sünder 3e zondag na Trinitatis 25 juni 1724
BWV 10 Meine Seele erhebt den Herren Maria Visitatie 2 juli 1724
BWV 93 Wer nu den lieben Gott lässt walten 5e zondag na Trinitatis 9 juli 1724
BWV 107 Was willst du dich betrüben 7e zondag na Trinitatis 23 juli 1724
BWV 178 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält 8e zondag na Trinitatis 30 juli 1724
BWV 94 Was frag ich nach der Welt 9e zondag na Trinitatis 6 augustus 1724
BWV 94 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott 10e zondag na Trinitatis 13 augustus 1724
BWV 113 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut 11 zondag na Trinitatis 20 augustus 1724
BWV 33 Allein zu dir, Herr Jesu Christ 13e zondag na Trinitatis 3 september 1724
BWV 78 Jesu, der du meine Seele 14e zondag na Trinitatis 10 september 1724
BWV 99 Was Gott tut, das ist wohlgetan 15e zondag na Trinitatis 17 september 1724
BWV 8 Liebster Gott, wenn werd ich sterben 16e zondag na Trinitatis 24 september 1724
BWV 130 Herr Gott, dich loben alle wir Sint Michaelsfeest 29 september 1724
BWV 114 Ach, lieben Christus, seid getrost 17e zondag na Trinitatis 1 oktober 1724
BWV 96 Herr Christ, der einige Gottessohn 18e zondag na Trinitatis 8 oktober 1724
BWV 5 Wo soll ich fliehen hin 19e zondag na Trinitatis 15 oktober 1724
BWV 180 Schmücke dich, o liebe Seele 20e zondag na Trinitatis 22 oktober 1724
BWV 38 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 21 zondag na Trinitatis 29 oktober 1724
BWV 80b Ein feste Burg ist unser Gott Hervormingsdag 31 oktober 1724
BWV 115 Mach dich, mein Geist, bereit 22 zondag na Trinitatis 5 november 1724
BWV 139 Wohl dem, der sich auf seinen Gott 23 zondag na Trinitatis 12 november 1724
BWV 26 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 24 zondag na Trinitatis 19 november 1724
BWV 116 Du Friedefürst, Herr Jesu Christ 25e zondag na Trinitatis 26 november 1724
BWV 62 Nun komm, der Heiden Heiland Eerste adventszondag 3 december 1724
BWV 91 Gelobet seist du, Jesu Christ Eerste kerstdag 25 december 1724
BWV 121 Christum wir sollen leben schon Tweede kerstdag 26 december 1724
BWV 133 Ich freue mich in dir Derde kerstdag 27 december 1724
BWV 122 Das neugeborne Kindelein zondag na Kerstmis 31 december 1724
BWV 41 Jesu, nun sei gepreiset Nieuwjaar 1 januari 1725
BWV 123 Liebster Immanuel, Herzog der Frommen Epifanie 6 januari 1725
BWV 124 Meinen Jesum lass ich nicht Eerste zondag na Epifanie 7 januari 1725
BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid Tweede zondag na Epifanie 14 januari 1725
BWV 111 Was mein Gott will, das gescheh allzeit Derde zondag na Epifanie 21 januari 1725
BWV 92 Ich hab in Gottes Herz und Sinn Septuagesimae 28 januari 1725
BWV 125 Mit Fried und Freud ich fahr dahin Maria Lichtmis/Maria Reiniging 2 februari 1725
BWV 126 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort Sexagesimae 4 februari 1725
BWV 127 Herr Jesu Christ, wahr'Mensch und Gott Estomihi 11 februari 1725
BWV 1 Wie schön leuchtet der Morgenstern Maria Boodschap 25 maart 1725
Leipzig, derde jaargang, 1725 tot begin 1727
BWV 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden Tweede paasdag 2 april 1725
BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats Quasimdogeniti 8 april 1725
BWV 85 Ich bin ein guter Hirt Misericordias Domini 15 april 1725
BWV 103 Ihr werdet weinen und heulen Jubilate 22 april 1725
BWV 108 Es ist euch gut, dass ich hingehe Cantate 29 april 1725
BWV 87 Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen Rogate 6 mei 1725
BWV 128 Auf Christi Himmelfahrts allein Hemelvaart 10 mei 1725
BWV 183 Sie werden euch in den Bann tun Exaudi 13 mei 1725
BWV 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten Eerste pinksterdag 20 mei 1725
BWV 68 Also hat Gott die Welt geliebt Tweede pinksterdag 21 mei 1725
BWV 175 Er rufet seinen Schafen mit Namen Derde pinksterdag 22 mei 1725
BWV 176 Es ist ein trotzig und verzagt Ding Trinitatis 27 mei 1725
BWV 168 Tue Rechnung! Donnerwort 9e zondag na Trinitatis 29 juli 1725
BWV 137 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 12 zondag na Trinitatis 19 augustus 1725
BWV 164 Ihr, die ihr euch von Christo nennet 13 zondag na Trinitatis 26 augustus 1725
BWV 79 Gott der Herr ist Sonn und Schild Hervormingsdag 31 oktober 1725
BWV 110 Unser Mund sei voll Lachens Eerste kerstdag 25 december 1725
BWV 57 Selig ist der Mann Tweede kerstdag 26 december 1725
BWV 151 Süßer Trost, mein Jesus kommt Derde kerstdag 27 december 1725
BWV 28 Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende zondag na Kerstmis 30 december 1725
BWV 16 Herr Gott, dich loben wir Nieuwjaar 1 januari 1726
BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen Eerste zondag na Epifanie 13 januari 1726
BWV 13 Meine Seufzer, meine Tränen Tweede zondag na Epifanie 20 januari 1726
BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen Derde zondag na Epifanie 27 januari 1726
BWV 43 Gott fähret auf mit Jauchzen Hemelvaart 30 mei 1726
BWV 39 Brich dem Hungrigen dein Brot 1e zondag na Trinitatis 23 juni 1726
BWV 88 Siehe, ich will viel Fischer aussenden 5e zondag na Trinitatis 21 juli 1726
BWV 170 Vergnügte Ruh, beliebte Seelenrust 6e zondag na Trinitatis 28 juli 1726
BWV 187 Es wartet alles auf dich 7e zondag na Trinitatis 4 augustus 1726
BWV 45 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut is 8e zondag na Trinitatis 11 augustus 1726
BWV 102 Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben 10e zondag na Trinitatis 25 augustus 1726
BWV 35 Geist und Seele wird verwirret 12 zondag na Trinitatis 8 september 1726
BWV 17 Wer Dank opfert, der preiset mich 14 zondag na Trinitatis 22 september 1726
BWV 19 Es erhubt sich ein Streit Sint Michaelsfeest 29 september 1726
BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende 16e zondag na Trinitatis 6 oktober 1726
BWV 47 Wer sich selbst erhöhet 17e zondag na Trinitatis 13 oktober 1726
BWV 169 Gott soll allein mein Herze haben 18e zondag na Trinitatis 20 oktober 1726
BWV 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen 19e zondag na Trinitatis 27 oktober 1726
BWV 49 Ich geh und suche mit Verlangen 20e zondag na Trinitatis 3 november 1726
BWV 98 Was Gott tut, das ist wohlgetan 21e zondag na Trinitatis 10 november 1726
BWV 55 Ich armer Knecht, ich Sündenknecht 22e zondag na Trinitatis 17 november 1726
BWV 52 Falsche Welt, dir trau ich nicht 23e zondag na Trinitatis 24 november 1726
BWV 58 Ach Gott, wie manches Herzeleid zondag na Nieuwjaar 5 januari 1727
BWV 82 Ich habe genug Maria Lichtmis/Maria Reiniging 2 februari 1727
BWV 84 Ich bin vergnügt in meinem Glücke Septuagesimae 9 februari 1727
BWV 157 Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn Trauerfeier 6 februari 1727
BWV 193 Ihr Tore zu Zion Ratswechsel 25 augustus 1727
BWV 59 Wer mich liebet, der wird mein Wort haben Eerste Pinksterdag 1723/1724?
BWV 148 Bringet dem Herrn Ehre seines Namens 17e zondag na Trinitatis 23 september 1725?
BWV 129 Gelobet sei der Herr, mein Gott Trinitatis 1726/1727
BWV 146 Wir müssen durch viel Trübsal Jubilate rond 1726/1730
BWV 158 Der Friede sie mit dir Derde paasdag onzeker
BWV 50 Nun ist das Heil und die Kraft Sint Michaelsfeest onzeker
BWV 197a Ehre sei Gott in der Höhe eerste kerstdag 25 december 1728?
BWV 171 Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm nieuwjaar 1 januari 1729?
BWV 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe 3e zondag na Epifanie 23 januari 1729?
BWV 159 Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem Estomihi 27 februari 1729?
Anh. BWV 190 Ich bin ein Pilgrim auf der Welt Tweede paasdag 18 april 1729?
BWV 145 Ich lebe, mein Herze Derde paasdag 19 april 1729?
BWV 174 Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte Tweede pinksterdag 6 juni 1729
BWV 149 Man singet mit Freuden vom Sieg Sint Michaelsfeest 29 september 1729?
Anh. 2 fragment zonder tekst 19e zondag na Trinitatis 23 oktober 1729
BWV 188 Ich habe meine Zuversicht 21e zondag na Trinitatis 6 november 1729?
BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen 15e zondag na Trinitatis 17 september 1730?
BWV 29 Wir danken dir, Gott, wir danken dir Ratswechsel 27 augustus 1731
BWV 36 Schwingt freudig euch empor Eerste adventszondag 2 december 1731
BWV 224 Reißt euch los (fragment: van Bach?) Jubilate? 4 mei 1731?
BWV 11 Lobet Gott in seinen reichen Hemelvaart 19 mei 1735
BWV 117 Sei Lob und Ehr den höchsten Gut ? rond 1728-1731
BWV 192 Nun danket alle Gott ? 1730/31
BWV 112 Der Herr ist mein getreuer Hirt Misericordias Domini 8 april 1731
BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme 27e zondag na Trinitatis 25 november 1731
BWV 177 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ 4e zondag na Trinitatis 6 juli 1732
BWV 9 Es ist das Heil uns kommen her 6e zondag na Trinitatis rond 1732-1735
BWV 97 In allen meinen Taten ? 1734
BWV 100 Was Gott tut, das ist wohlgetan ? 1734/35
BWV 14 Was Gott nicht mit uns diese Zeit 4e zondag na Epifanie 30 januari 1735
BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott Hervormingsdag rond 1729-1735
BWV 197 Gott ist unsre Zuversicht Huwelijksinzegening rond 1736/37
BWV 30 Freue dich, erlöste Schar Feest van Johannes de Doper 1738/39
BWV 200 Bekennen will ich seinen Namen Maria Lichtmis/Maria Reiniging? rond 1742
BWV 120 Gott, man lobet dich in der Stille Ratswechsel rond 1742
BWV 1045 Sinfonia-fragment (inleiding van een cantate) ? rond 1743-1746
BWV 34 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe Eerste pinksterdag rond 1746/47
BWV 69 Lobe den Herrn, meine Seele Ratswechsel 26 augustus 1748
BWV 195 Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen Huwelijksinzegening 1748/49

Vijfde tabel bewerken

De apocriefe cantates van Johann Sebastian Bach
BWV titel componist/mogelijke componist
BWV 15 Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen Johann Ludwig Bach
BWV 53 Schlage doch, gewünschte Stunde Georg Melchior Hoffmann
BWV 141 Das ist je gewißlich wahr Georg Philipp Telemann(TWV 1:183)
BWV 142 Uns ist ein Kind geboren Johann Kuhnau
BWV 160 Ich weiß, daß mein Erlöser lebt Georg Philipp Telemann (TWV 1:877)
BWV 189 Meine Seele rühmt und preist Georg Melchior Hoffmann
BWV 217 Gedenke, Herr, wie es uns gehet Johann Christoph Altnikol
BWV 218 Gott der Hoffnung, erfülle euch Georg Philipp Telemann (TWV 1:634)
BWV 219 Siehe, es hat überwinden Georg Philipp Telemann (TWV 1:1328)
BWV 220 Lob ihn mit Herz und Munde onbekend
BWV 221 Wer sucht die Pracht, wer wunscht den Glanz onbekend
BWV 222 Mein Odem ist schwach Johann Ernst Bach

Geselecteerde discografie bewerken

Er zijn vele opnames van de cantates van Bach. Opnames met een enkele keus uit het gehele aanbod, sommige met een wat uitgebreidere selectie uit deze werken, zoals die van Philippe Herreweghe (eerst op Virgin Classic, daarna op het Franse label Harmonia Mundi en vervolgens op zijn eigen label Phi) en die van Sigiswald Kuijken (op Accent: The Complete Liturgical Year in 64 Cantatas - met solisten, La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken ACC 25319). Historische opnames van de cantates zijn o.a. die van Fritz Werner met het het Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim en het Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (Erato, 20 CDs, 0825646474295). De opnames van Karl Richter en het Münchener Bach-Orchester van de cantates van Bach zijn niet verzameld uitgegeven en slechts verspreid in diverse uitgaven beschikbaar.

Complete opnames van de cantates of opnames die op weg zijn naar compleetheid zijn:

 • Das Kantatenwerk. Geistliche und Weltliche Kantaten. Opnames o.l.v. Helmuth Rilling (71 cd's, Hänssler, 098.630.000)
 • The Sacred Cantatas. Opnames o.l.v. Nikolaus Harnoncourt en Gustav Leonhardt (60 cd's, Teldec-Das Alte Werk, 2564 69943-7)
 • Das Kantatenwerk. Opnames o.l.v. Ton Koopman (67 cd's, Challenge Records, CC72350)
 • Complete Sacred Cantatas. Opnames o.l.v. Pieter Jan Leusink (50 cd's, Brilliant, 94365)
 • Bach Cantata Pilgrimage / Complete Cantatas. Opnames o.l.v. John Eliot Gardiner (56 cd's, SDG 186, Soli Deo Gloria Recordings)
 • Bach cantates. Opnames o.l.v. Masaaki Suzuki (55 delen, BIS Records)
 • Bach Kantaten. Bach-Kantaten-Edition met het Koor en Orkest van de Bach Stiftung St. Gallen o.l.v. Rudolf Lutz (nog niet voltooid, J.S. Bach-Stiftung, eind 2021 37 cd's verschenen; ook DVDs met filmopnames en toelichtingen)
 • All of Bach alle werken inclusief cantates ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Nederlandse Bach Vereniging in 2021. Verschijnt geleidelijk vanaf 2014. HD stream met toelichting, achtergronden en interviews. Artistieke leiding Shunske Sato. Diverse uitvoerenden.

Apocriefe cantates: Apocryphal Cantates (BWV 217 t/m 222) en Apocryphal Cantatas II (BWV 15, 141,142 en 160). Opnames o.l.v. Wolfgang Helbich (resp. CPO 999 193-2 (2 cd's) en CPO 999 985-2)

Zie ook bewerken