Lijst van chemische elementen

Wikimedia-lijst

Dit artikel bevat een lijst van scheikundige elementen en geeft weer welke chemische symbolen welk element voorstellen.

Nummer symbool Naam Periode Groep Atoommassa
(g/mol)
Dichtheid
(g/cm³) bij 20°C
Smeltpunt
(°C)
Kookpunt
(°C)
Jaar van ontdekking Ontdekker
1 H waterstof 1 1 1,007 94 0,000 084[1] −259,1 −252,9 1766 Cavendish
2 He helium 1 18 4,002 602 0,000 17[2] −272,2 −268,9 1895 Jansen en Lockyer
3 Li lithium 2 1 6,941 0,53 180,5 1317 1817 Arfvedson
4 Be beryllium 2 2 9,012 182 1,85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 B boor, borium 2 13 10,811 262 2,46 2300 2550 1808 Davy en Gay-Lussac
6 C koolstof 2 14 12,011 3,51 3550 4827 prehistorisch
7 N stikstof 2 15 14,006 74 0,001 17[1] −209,9 −195,8 1772 Rutherford
8 O zuurstof 2 16 15,9994 0,001 33[1] −218,4 −182,9 1774 Priestley en Scheele
9 F fluor 2 17 18,998 4032 0,001 58[1] −219,6 −188,1 1886 Moissan
10 Ne neon 2 18 20,1797 0,000 84 −248,7 −246,1 1898 Ramsay en Travers
11 Na natrium 3 1 22,989 768 0,97 97,8 892 1807 Davy
12 Mg magnesium 3 2 24,305 1,74 648,8 1107 1755 Black
13 Al aluminium 3 13 26,981 539 2,70 660,5 2467 1825 Ørsted
14 Si silicium 3 14 28,0855 2,33 1410 2355 1824 Berzelius
15 P fosfor 3 15 30,973 762 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
16 S zwavel 3 16 32,066 2,06 113 444,7 prehistorisch
17 Cl chloor 3 17 35,4527 0,002 95[1] −101 −34,6 1774 Scheele
18 Ar argon 3 18 39,948 0,001 66 −189,4 −185,9 1894 Ramsay en Rayleigh
19 K kalium 4 1 39,0983 0,86 63,7 774 1807 Davy
20 Ca calcium 4 2 40,078 1,54 839 1487 1808 Davy
21 Sc scandium 4 3 44,955 91 2,99 1539 2832 1879 Nilson
22 Ti titanium, titaan 4 4 47,88 4,51 1660 3260 1791 Gregor en Klaproth
23 V vanadium 4 5 50,9415 6,09 1890 3380 1801 Del Río
24 Cr chroom 4 6 51,9961 7,14 1857 2482 1797 Vauquelin
25 Mn mangaan 4 7 54,938 05 7,44 1244 2097 1774 Gahn
26 Fe ijzer 4 8 55,847 7,87 1535 2750 prehistorisch
27 Co kobalt 4 9 58,9332 8,89 1495 2870 ca. 1730 Brandt
28 Ni nikkel 4 10 58,69 8,91 1453 2732 1751 Cronstedt
29 Cu koper 4 11 63,546 8,92 1083,5 2595 prehistorisch
30 Zn zink 4 12 65,39 7,14 419,6 907 prehistorisch
31 Ga gallium 4 13 69,723 5,91 29,8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
32 Ge germanium 4 14 72,61 5,32 937,4 2830 1886 Winkler
33 As arseen, arsenicum 4 15 74,921 59 5,72 613 613 (sublimeert) ca. 1250 Magnus
34 Se seleen, selenium 4 16 78,96 4,82 217 685 1817 Berzelius
35 Br broom 4 17 79,904 3,14 −7,3 58,8 1826 Balard
36 Kr krypton 4 18 83,8 0,003 48 −156,6 −152,3 1898 Ramsay en Travers
37 Rb rubidium 5 1 85,4678 1,53 39 688 1861 Bunsen en Kirchhoff
38 Sr strontium 5 2 87,62 2,63 769 1384 1790 Crawford
39 Y yttrium 5 3 88,905 85 4,47 1523 3337 1794 Gadolin
40 Zr zirkonium, zirkoon 5 4 91,224 6,51 1852 4377 1789 Klaproth
41 Nb niobium 5 5 92,906 38 8,58 2468 4927 1801 Hatchett
42 Mo molybdeen, molybdenium 5 6 95,94 10,28 2617 5560 1778 Scheele
43 Tc technetium 5 7 98,9063 11,49 2172 5030 1937 Perrier en Segrè
44 Ru ruthenium 5 8 101,07 12,45 2310 3900 1844 Claus
45 Rh rodium 5 9 102,9055 12,41 1966 3727 1803 Wollaston
46 Pd palladium 5 10 106,42 12,02 1552 3140 1803 Wollaston
47 Ag zilver 5 11 107,8682 10,49 961,9 2212 prehistorisch
48 Cd cadmium 5 12 112,411 8,64 321 765 1817 Strohmeyer
49 In indium 5 13 114,82 7,31 156,2 2080 1863 Reich en Richter
50 Sn tin 5 14 118,71 7,29 232 2270 prehistorisch
51 Sb antimoon 5 15 121,75 6,69 630,7 1750 prehistorisch
52 Te telluur, tellurium 5 16 127,6 6,25 449,6 990 1782 Von Reichenstein
53 I jood, jodium 5 17 126,904 47 4,94 113,5 184,4 1811 Courtois
54 Xe xenon 5 18 131,29 0,004 49 −111,9 −107 1898 Ramsay en Travers
55 Cs cesium 6 1 132,905 43 1,90 28,4 690 1860 Kirchhoff en Bunsen
56 Ba barium 6 2 137,327 3,65 725 1640 1808 Davy
57 La lanthaan 6 3 138,9055 6,16 920 3454 1839 Mosander
58 Ce cerium 6 3 140,115 6,77 798 3257 1803 Von Hisinger en Berzelius
59 Pr praseodymium 6 3 140,907 65 6,48 931 3212 1895 Auer von Welsbach
60 Nd neodymium 6 3 144,24 7,00 1010 3127 1895 Auer von Welsbach
61 Pm promethium 6 3 146,9151 7,22 1080 2730 1945 Marinsky, Coryell en Glendenin
62 Sm samarium 6 3 150,36 7,54 1072 1778 1879 Lecoq de Boisbaudran
63 Eu europium 6 3 151,965 5,25 822 1597 1901 Demaçay
64 Gd gadolinium 6 3 157,25 7,89 1311 3233 1880 De Marignac
65 Tb terbium 6 3 158,925 34 8,25 1360 3041 1843 Mosander
66 Dy dysprosium 6 3 162,5 8,56 1409 2335 1886 Lecoq de Boisbaudran
67 Ho holmium 6 3 164,930 32 8,78 1470 2720 1878 Delafontaine en Soret
68 Er erbium 6 3 167,26 9,05 1522 2510 1842 Mosander
69 Tm thulium 6 3 168,934 21 9,32 1545 1727 1879 Cleve
70 Yb ytterbium 6 3 173,04 6,97 824 1193 1878 De Marignac
71 Lu lutetium 6 3 174,967 9,84 1656 3315 1907 Urbain
72 Hf hafnium 6 4 178,49 13,31 2150 5400 1923 Coster en De Hevesy
73 Ta tantaal, tantalium 6 5 180,9479 16,68 2996 5425 1802 Ekeberg
74 W wolfraam 6 6 183,85 19,26 3407 5927 1783 J en F. Elhuyar
75 Re renium 6 7 186,207 21,03 3180 5627 1925 Noddack, Tacke en Berg
76 Os osmium 6 8 190,2 22,61 3045 5027 1803 Tennant
77 Ir iridium 6 9 192,22 22,65 2410 4130 1803 Tennant
78 Pt platina 6 10 195,08 21,45 1772 3827 1557 Scaliger
79 Au goud 6 11 196,966 54 19,32 1064,4 2940 prehistorisch
80 Hg kwik 6 12 200,59 13,55 −38,9 356,6 prehistorisch
81 Tl thallium 6 13 204,3833 11,85 303,6 1457 1861 Crookes
82 Pb lood 6 14 207,2 11,34 327,5 1740 prehistorisch
83 Bi bismut 6 15 208,980 37 9,80 271,4 1560 1540 Agricola
84 Po polonium 6 16 208,9824 9,20 254 962 1898 P. en M. Curie
85 At astaat 6 17 209,9871 6,35 302 337 1940 Corson, MacKenzie en Segrè
86 Rn radon 6 18 222,0176 0,009 23 −71 −61,8 1900 Dorn
87 Fr francium 7 1 223,0197 2,9 27 677 1939 Perey
88 Ra radium 7 2 226,0254 5,50 700 1140 1898 P. en M. Curie
89 Ac actinium 7 3 227,0278 10,07 1047 3197 1899 Debierne
90 Th thorium 7 3 232,0381 11,72 1750 4787 1829 Berzelius
91 Pa protactinium 7 3 231,0359 15,37 1554 4030 1917 Soddy, Cranston en Hahn
92 U uranium, uraan 7 3 238,0289 18,97 1132,4 3818 1789 Klaproth
93 Np neptunium 7 3 237,0482 20,48 640 3902 1940 McMillan en Abelson
94 Pu plutonium 7 3 244,0642 19,74 641 3327 1940 Seaborg
95 Am americium 7 3 243,0614 13,67 994 2607 1944 Seaborg
96 Cm curium 7 3 247,0703 13,51 1340 3110 1944 Seaborg
97 Bk berkelium 7 3 247,0703 13,25 986 2627 1949 Seaborg
98 Cf californium 7 3 251,0796 15,1 900 1470 1950 Seaborg
99 Es einsteinium 7 3 252,0829 8,84 860 996 1952 Seaborg
100 Fm fermium 7 3 257,0951 9,71 1527 1952 Seaborg
101 Md mendelevium 7 3 258,0986 10,37 827 1955 Seaborg
102 No nobelium 7 3 259,1009 9,94 827 1958 Seaborg
103 Lr lawrencium 7 3 260,1053 16,1 1627 1961 Ghiorso
104 Rf rutherfordium 7 4 261,1087 23,2 2100 5500 1964/69 Flerov of Ghiorso
105 Db dubnium 7 5 262,1138 29,3 1967/70 Flerov of Ghiorso
106 Sg seaborgium 7 6 263,1182 35,0 1974 Flerov
107 Bh bohrium 7 7 262,1229 37,1 1976 Oganesjan
108 Hs hassium 7 8 265 41 1984 Gesellschaft für Schwerionenforschung
109 Mt meitnerium 7 9 266 37,4 1982 Gesellschaft für Schwerionenforschung
110 Ds darmstadtium 7 10 269 34,8 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
111 Rg röntgenium 7 11 272 28,7 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
112 Cn copernicium 7 12 277 23,7 1996 Gesellschaft für Schwerionenforschung
113 Nh nihonium 7 13 284 16 430 1130 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
114 Fl flerovium 7 14 289 14 −60 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
115 Mc moscovium 7 15 295 13,5 400 1100 2003 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
116 Lv livermorium 7 16 297 12,9 435,5 812 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
117 Ts tennessine 7 17 291 7,2 450 610 2010 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek, Lawrence Livermore National Laboratory, Vanderbilt University en Oak Ridge National Laboratory
118 Og oganesson 7 18 293 5,0 80 2002 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
119 Uue ununennium,
eka-francium
8 1
120 Ubn unbinilium,
eka-radium
8 2
121 Ubu unbiunium,
eka-actinium
8 3
122 Ubb unbibium,
eka-thorium
8 3 2008 Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (betwist)

Alle eigenschappen, behalve atoomnummer, naam, groep, periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof.

Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend. Ze hebben de in de tabel vermelde tijdelijke namen.