Lijst van chemische elementen

Wikimedia-lijst

Dit artikel bevat een lijst van scheikundige elementen en geeft weer welke chemische symbolen welk element voorstellen.

Nummer
symbool
Naam
Groep
Periode
Atoommassa
(g/mol)
Dichtheid
(g/cm³) bij 20°C
Smeltpunt
(°C)
Kookpunt
(°C)
Jaar van
ontdekking
Ontdekker
1 H waterstof 1 1 1,007 94 0,000 084[1] −259,1 −252,9 1766 Cavendish
2 He helium 18 1 4,002 602 0,000 17[2] −272,2 −268,9 1895 Jansen en Lockyer
3 Li lithium 1 2 6,941 0,53 180,5 1317 1817 Arfvedson
4 Be beryllium 2 2 9,012 182 1,85 1278 2970 1797 Vauquelin
5 B boor, borium 13 2 10,811 262 2,46 2300 2550 1808 Davy en Gay-Lussac
6 C koolstof 14 2 12,011 3,51 3550 4827 prehistorisch
7 N stikstof 15 2 14,006 74 0,001 17[1] −209,9 −195,8 1772 Rutherford
8 O zuurstof 16 2 15,9994 0,001 33[1] −218,4 −182,9 1774 Priestley en Scheele
9 F fluor 17 2 18,998 4032 0,001 58[1] −219,6 −188,1 1886 Moissan
10 Ne neon 18 2 20,1797 0,000 84 −248,7 −246,1 1898 Ramsay en Travers
11 Na natrium 1 3 22,989 768 0,97 97,8 892 1807 Davy
12 Mg magnesium 2 3 24,305 1,74 648,8 1107 1755 Black
13 Al aluminium 13 3 26,981 539 2,70 660,5 2467 1825 Ørsted
14 Si silicium 14 3 28,0855 2,33 1410 2355 1824 Berzelius
15 P fosfor 15 3 30,973 762 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
16 S zwavel 16 3 32,066 2,06 113 444,7 prehistorisch
17 Cl chloor 17 3 35,4527 0,002 95[1] −101 −34,6 1774 Scheele
18 Ar argon 18 3 39,948 0,001 66 −189,4 −185,9 1894 Ramsay en Rayleigh
19 K kalium 1 4 39,0983 0,86 63,7 774 1807 Davy
20 Ca calcium 2 4 40,078 1,54 839 1487 1808 Davy
21 Sc scandium 3 4 44,955 91 2,99 1539 2832 1879 Nilson
22 Ti titanium, titaan 4 4 47,88 4,51 1660 3260 1791 Gregor en Klaproth
23 V vanadium 5 4 50,9415 6,09 1890 3380 1801 Del Río
24 Cr chroom 6 4 51,9961 7,14 1857 2482 1797 Vauquelin
25 Mn mangaan 7 4 54,938 05 7,44 1244 2097 1774 Gahn
26 Fe ijzer 8 4 55,847 7,87 1535 2750 prehistorisch
27 Co kobalt 9 4 58,9332 8,89 1495 2870 ca. 1730 Brandt
28 Ni nikkel 10 4 58,69 8,91 1453 2732 1751 Cronstedt
29 Cu koper 11 4 63,546 8,92 1083,5 2595 prehistorisch
30 Zn zink 12 4 65,39 7,14 419,6 907 prehistorisch
31 Ga gallium 13 4 69,723 5,91 29,8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
32 Ge germanium 14 4 72,61 5,32 937,4 2830 1886 Winkler
33 As arseen, arsenicum 15 4 74,921 59 5,72 613 613 (sublimeert) ca. 1250 Magnus
34 Se seleen, selenium 16 4 78,96 4,82 217 685 1817 Berzelius
35 Br broom 17 4 79,904 3,14 −7,3 58,8 1826 Balard
36 Kr krypton 18 4 83,8 0,003 48 −156,6 −152,3 1898 Ramsay en Travers
37 Rb rubidium 1 5 85,4678 1,53 39 688 1861 Bunsen en Kirchhoff
38 Sr strontium 2 5 87,62 2,63 769 1384 1790 Crawford
39 Y yttrium 3 5 88,905 85 4,47 1523 3337 1794 Gadolin
40 Zr zirkonium, zirkoon 4 5 91,224 6,51 1852 4377 1789 Klaproth
41 Nb niobium 5 5 92,906 38 8,58 2468 4927 1801 Hatchett
42 Mo molybdeen, molybdenium 6 5 95,94 10,28 2617 5560 1778 Scheele
43 Tc technetium 7 5 98,9063 11,49 2172 5030 1937 Perrier en Segrè
44 Ru ruthenium 8 5 101,07 12,45 2310 3900 1844 Claus
45 Rh rodium 9 5 102,9055 12,41 1966 3727 1803 Wollaston
46 Pd palladium 10 5 106,42 12,02 1552 3140 1803 Wollaston
47 Ag zilver 11 5 107,8682 10,49 961,9 2212 prehistorisch
48 Cd cadmium 12 5 112,411 8,64 321 765 1817 Strohmeyer
49 In indium 13 5 114,82 7,31 156,2 2080 1863 Reich en Richter
50 Sn tin 14 5 118,71 7,29 232 2270 prehistorisch
51 Sb antimoon 15 5 121,75 6,69 630,7 1750 prehistorisch
52 Te telluur, tellurium 16 5 127,6 6,25 449,6 990 1782 Von Reichenstein
53 I jood, jodium 17 5 126,904 47 4,94 113,5 184,4 1811 Courtois
54 Xe xenon 18 5 131,29 0,004 49 −111,9 −107 1898 Ramsay en Travers
55 Cs cesium 1 6 132,905 43 1,90 28,4 690 1860 Kirchhoff en Bunsen
56 Ba barium 2 6 137,327 3,65 725 1640 1808 Davy
57 La lanthaan 3 6 138,9055 6,16 920 3454 1839 Mosander
58 Ce cerium 3 6 140,115 6,77 798 3257 1803 Von Hisinger en Berzelius
59 Pr praseodymium 3 6 140,907 65 6,48 931 3212 1895 Auer von Welsbach
60 Nd neodymium 3 6 144,24 7,00 1010 3127 1895 Auer von Welsbach
61 Pm promethium 3 6 146,9151 7,22 1080 2730 1945 Marinsky, Coryell en Glendenin
62 Sm samarium 3 6 150,36 7,54 1072 1778 1879 Lecoq de Boisbaudran
63 Eu europium 3 6 151,965 5,25 822 1597 1901 Demaçay
64 Gd gadolinium 3 6 157,25 7,89 1311 3233 1880 De Marignac
65 Tb terbium 3 6 158,925 34 8,25 1360 3041 1843 Mosander
66 Dy dysprosium 3 6 162,5 8,56 1409 2335 1886 Lecoq de Boisbaudran
67 Ho holmium 3 6 164,930 32 8,78 1470 2720 1878 Delafontaine en Soret
68 Er erbium 3 6 167,26 9,05 1522 2510 1842 Mosander
69 Tm thulium 3 6 168,934 21 9,32 1545 1727 1879 Cleve
70 Yb ytterbium 3 6 173,04 6,97 824 1193 1878 De Marignac
71 Lu lutetium 3 6 174,967 9,84 1656 3315 1907 Urbain
72 Hf hafnium 4 6 178,49 13,31 2150 5400 1923 Coster en De Hevesy
73 Ta tantaal, tantalium 5 6 180,9479 16,68 2996 5425 1802 Ekeberg
74 W wolfraam 6 6 183,85 19,26 3407 5927 1783 J en F. Elhuyar
75 Re renium 7 6 186,207 21,03 3180 5627 1925 Noddack, Tacke en Berg
76 Os osmium 8 6 190,2 22,61 3045 5027 1803 Tennant
77 Ir iridium 9 6 192,22 22,65 2410 4130 1803 Tennant
78 Pt platina 10 6 195,08 21,45 1772 3827 1557 Scaliger
79 Au goud 11 6 196,966 54 19,32 1064,4 2940 prehistorisch
80 Hg kwik 12 6 200,59 13,55 −38,9 356,6 prehistorisch
81 Tl thallium 13 6 204,3833 11,85 303,6 1457 1861 Crookes
82 Pb lood 14 6 207,2 11,34 327,5 1740 prehistorisch
83 Bi bismut 15 6 208,980 37 9,80 271,4 1560 1540 Agricola
84 Po polonium 16 6 208,9824 9,20 254 962 1898 P. en M. Curie
85 At astaat 17 6 209,9871 6,35 302 337 1940 Corson, MacKenzie en Segrè
86 Rn radon 18 6 222,0176 0,009 23 −71 −61,8 1900 Dorn
87 Fr francium 1 7 223,0197 2,9 27 677 1939 Perey
88 Ra radium 2 7 226,0254 5,50 700 1140 1898 P. en M. Curie
89 Ac actinium 3 7 227,0278 10,07 1047 3197 1899 Debierne
90 Th thorium 3 7 232,0381 11,72 1750 4787 1829 Berzelius
91 Pa protactinium 3 7 231,0359 15,37 1554 4030 1917 Soddy, Cranston en Hahn
92 U uranium, uraan 3 7 238,0289 18,97 1132,4 3818 1789 Klaproth
93 Np neptunium 3 7 237,0482 20,48 640 3902 1940 McMillan en Abelson
94 Pu plutonium 3 7 244,0642 19,74 641 3327 1940 Seaborg
95 Am americium 3 7 243,0614 13,67 994 2607 1944 Seaborg
96 Cm curium 3 7 247,0703 13,51 1340 3110 1944 Seaborg
97 Bk berkelium 3 7 247,0703 13,25 986 2627 1949 Seaborg
98 Cf californium 3 7 251,0796 15,1 900 1470 1950 Seaborg
99 Es einsteinium 3 7 252,0829 8,84 860 996 1952 Seaborg
100 Fm fermium 3 7 257,0951 9,71 1527 1952 Seaborg
101 Md mendelevium 3 7 258,0986 10,37 827 1955 Seaborg
102 No nobelium 3 7 259,1009 9,94 827 1958 Seaborg
103 Lr lawrencium 3 7 260,1053 16,1 1627 1961 Ghiorso
104 Rf rutherfordium 4 7 261,1087 23,2 2100 5500 1964/69 Flerov of Ghiorso
105 Db dubnium 5 7 262,1138 29,3 1967/70 Flerov of Ghiorso
106 Sg seaborgium 6 7 263,1182 35,0 1974 Flerov
107 Bh bohrium 7 7 262,1229 37,1 1976 Oganesjan
108 Hs hassium 8 7 265 41 1984 Gesellschaft für Schwerionenforschung
109 Mt meitnerium 9 7 266 37,4 1982 Gesellschaft für Schwerionenforschung
110 Ds darmstadtium 10 7 269 34,8 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
111 Rg röntgenium 11 7 272 28,7 1994 Gesellschaft für Schwerionenforschung
112 Cn copernicium 12 7 277 23,7 1996 Gesellschaft für Schwerionenforschung
113 Nh nihonium 13 7 284 16 430 1130 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
114 Fl flerovium 14 7 289 14 −60 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
115 Mc moscovium 15 7 295 13,5 400 1100 2003 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek
116 Lv livermorium 16 7 297 12,9 435,5 812 2004 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
117 Ts tennessine 17 7 291 7,2 450 610 2010 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek, Lawrence Livermore National Laboratory, Vanderbilt University en Oak Ridge National Laboratory
118 Og oganesson 18 7 293 5,0 80 2002 Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek en Lawrence Livermore National Laboratory
119 Uue ununennium,
eka-francium
1 8
120 Ubn unbinilium,
eka-radium
2 8
121 Ubu unbiunium,
eka-actinium
3 8
122 Ubb unbibium,
eka-thorium
3 8

Alle eigenschappen, behalve atoomnummer, naam, groep, periode en atoommassa zijn geen eigenschappen van de individuele atomen maar de eigenschappen van de mono-atomische stof.

Elementen vanaf 119, als ze al gesynthetiseerd zijn, zijn nog niet officieel erkend. Ze hebben de in de tabel vermelde tijdelijke namen.