Periodiek systeem/Alternatieve tabel

1 2 3 4 5 6 7
H 1 Li 3 Na 11 K 19 Rb 37 Cs 55 Fr 87 1
Be 4 Mg 12 Ca 20 Sr 38 Ba 56 Ra 88 2
La 57 Ac 89
Ce 58 Th 90
Pr 59 Pa 91
Nd 60 U 92
Pm 61 Np 93
Sm 62 Pu 94
Eu 63 Am 95
Gd 64 Cm 96
Tb 65 Bk 97
Dy 66 Cf 98
Ho 67 Es 99
Er 68 Fm 100
Tm 69 Md 101
Yb 70 No 102
Sc 21 Y 39 Lu 71 Lr 103 3
Ti 22 Zr 40 Hf 72 Rf 104 4
V 23 Nb 41 Ta 73 Db 105 5
Cr 24 Mo 42 W 74 Sg (106) 6
Mn 25 Tc (43) Re 75 Bh (107) 7
Fe 26 Ru 44 Os 76 Hs (108) 8
Co 27 Rh 45 Ir 77 Mt (109) 9
Ni 28 Pd 46 Pt 78 Ds (110) 10
Cu 29 Ag 47 Au 79 Rg (111) 11
Zn 30 Cd 48 Hg 80 Cn (112) 12
B 5 Al 13 Ga 31 In 49 Tl 81 Nh (113) 13
C 6 Si 14 Ge 32 Sn 50 Pb 82 Fl (114) 14
N 7 P 15 As 33 Sb 51 Bi 83 Mc (115) 15
O 8 S 16 Se 34 Te 52 Po 84 Lv (116) 16
F 9 Cl 17 Br 35 I 53 At 85 Ts (117) 17
He 2 Ne 10 Ar 18 Kr 36 Xe 54 Rn 86 Og (118) 18

(..) = dit element komt van nature niet (meer) op aarde voor