Lijst van brutoformules F

Wikimedia-lijst

Dit lemma is onderdeel van de lijst van brutoformules. Dit lemma behandelt de brutoformules van F tot en met L.

Navigatie Brutoformules

FBewerken

F1Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Joodmonofluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Kaliumfluoride
~ bindingsenergie
    Lithiumfuoride
~ bindingsenergie
    nitrylfluoride
~ vergeleken met het nitroniumion
    Natriumfluoride
~ bindingsenergie
    Rubidiumfluoride
~ bindingsenergie

F2Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Fluor, Difluor
~ als halogeen
~ reactie met chloor
    IJzer(II)fluoride
    kryptondifluoride
~ als edelgasverbinding
    Magnesiumfluoride
    Nikkel(II)fluoride
~ in bereiding chloorpentafluoride
    Zuurstofdifluoride
~ zuurstofhypofluoriet
    Xenonoxydifluoride
~ als edelgasverbinding
    dizuurstofdifluoride
~ reactie met chloormonofluoride
    Sulfurylfluoride
~ uit zuurstofdifluoride
    Seleendioxydifluoride
~ uit seleenzuur
    Uranyldifluoride
~ reactie met chloormonofluoride
    Xenondioxydifluoride
~ als edelgasverbinding
    pyrosulfurylfluoride
~ uit zuurstofdifluoride
    Radondifluoride
~ als edelgasverbinding
    Tin(II)fluoride
    Xenondifluoride
~ uit xenon en zilver(II)fluoride
~ als edelgasverbinding

F3Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Joodtrifluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Lanthaniumfluoride
~ uit lanthanium en fluor
    Fosfortrifluoride
    Plutonium(III)fluoride
    Antimoon(III)fluoride
    Samarium(III)fluoride
    Scandiumfluoride
    Vanadium(III)fluoride

F4Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Xenonoxytetrafluoride
~ als edelgasverbinding
    Zwaveltetrafluoride
    Seleentetrafluoride
~ uit seleen en chloormonofluoride
    Tetrafluorsilaan
~ IUPAC: siliciumtetrafluoride
~ als bron van silicium
~ in de ontdekking van silicium
~ uit slilicium en chloormonofluoride
~ reactie met HF tot hexafluorkiezelzuur
F4Pu PuF4 Plutonium(IV)fluoride
    Thorium(IV)fluoride
    Uranium(IV)fluoride
    Xenontetrafluoride
~ als edelgasverbinding
    Zirkonium(IV)fluoride

F5Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Joodpentafluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Niobium(V)fluoride
    Fosforpentafluoride
    Plutonium(V)fluoride
    Antimoonpentafluoride
~ met fluorsulfonzuur

F6Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Iridium(VI)fluoride
    Kaliumhexafluorfosfaat
    kryptonhexafluoride
~ als edelgasverbinding
    Lithiumhexafluorfosfaat
    magnesiumfluorosilicaat
~ als fluorosilicaat
    Molybdeenhexafluoride
~ als hexafluoride
    Natriumhexafluorfosfaat
    Neptuniumhexafluoride
~ Ook wel: Neptunium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
~ uit NpF4 en dizuurstofdifluoride
    dioxygenylhexafluorfosfaat
~ uit dizuurstofdifluoride
    Osmiumhexafluoride
~ Ook wel: osmium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
    Platina(VI)fluoride
~ als oxidator in bereiding edelgasverbindingen
~ als hexafluoride
    Xenonhexafluoroplatinaat, Xe+[PtF6]
~ als edelgasverbinding
    Plutonium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
~ uit dizuurstofdifluoride
    Reniumhexafluoride
~ Ook wel: renium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
    Rodiumhexafluoride
~ Ook wel: rodium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
    Rutheniumhexafluoride
~ Ook wel: ruthenium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
    Zwavelhexafluoride
~ in broeikasgas
~ als hexafluoride
    Seleenhexafluoride
~ als hexafluoride
    zinkfluorosilicaat
~ als fluorosilicaat
    Technetiumhexafluoride
~ Ook wel: technetium(VI)fluoride
~ als hexafluoride
    Telluurhexafluoride
~ als hexafluoride
    Uraniumhexafluoride
~ Ook wel: uranium(VI)fluoride
~ m.b.v. chloortrifluoride, chloormonofluoride
    Wolfraamhexafluoride
~ uit wolfraam en chloormonofluoride
~ vergeleken met wolfraamhexachloride
    Xenonhexafluoride
~ als edelgasverbinding, hexafluoride

FveelBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Joodheptafluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
   
~ als edelgasverbinding
    Xenonoctahexafluoride
~ als edelgasverbinding
   
~ als edelgasverbinding

FeBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    IJzer
~ herkenningsreactie
~ in ijzerdraad, staal, thermiet
~ in bereiding meitnerium
    IJzer(II)jodide
~ als katalysator in de reactie van di-jood met dicyanoacetyleen tot di-jooddicyanoacetyleen
    IJzer(II)oxide
~ Ook wel: ijzeroxidule
~ als geel ijzeroxide, E172, rood ijzeroxide, zwart ijzeroxide
~ in wüstiet
    IJzer(II)silicaat
~ in enstatiet
    Ilmeniet
    IJzer(II)sulfaat
~ Ook wel: ijzervitriool
    Cylindriet
    Jamesoniet
    IJzer(II)sulfide
    Marcasiet
~ of speerkies, pyriet
~ als mineraal
~ in fluvisol
    Berthieriet
    IJzer (II, III) oxide
~ Ook wel: geel ijzeroxide, gele oker, E172, ijzer(III)-oxide rood ijzeroxide, rode oker, zwart ijzeroxide, roest
~ in de bereiding van ijzer(III)oxychloride
    IJzer(III)sulfaat
    Water-gas-shift-reactie, Fe3O4 als katalysator in ~

FrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Francium

GBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Gallium
    Galiumnitride
~ als nitride
    Gadolinium
    Gadolinium-162, gadolinium-163, gadolinium-164, gadolinium-165, gadolinium-166, gadolinium-167, gadolinium-168, gadolinium-169

HBewerken

HeBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Helium
   
~ geclaimde edelgasverbinding
   
~ geclaimde edelgasverbinding

HgBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Kwik
~ in amalgaam
~ als parameter in verontreinigingsklasse
    Kwik(I)nitraat
~ in bontverwerking
    Kwik(II)nitraat
~ in bontverwerking
    Kwik(I)azide
~ als knalkwik
    Kwik(II)oxide
    Kwik(II)sulfaat
    Kwik(II)sulfide
~ als cinnaber, mineraal
~ in vermiljoen, zegellak
    Kwik(II)teluride, vorming uit telluriumamalgaam

HoBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Holmium
~ in gadoliniet, monaziet

HsBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Hassium

IBewerken

IBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Jood
    Jodium-108, jodium-109, jodium-111, jodium-112, jodium-115, jodium-116, jodium-117, jodium-118, jodium-119, jodium-131, jodium-135
    Kaliumjodide
    Kaliumjodaat
    Kaliumperjodaat
~ Ook wel: kaliummetaperjodaat
    Lithiumjodide
    Natriumjodide
Ionaire binding in ~
    Natriumjodaat
    Natriumperjodaat
~ Ook wel: natriummetaperjodaat
    natriumorthoperjodaat
~ als natriumperjodaat
    Rubidiumjodide
    di-jood
    Magnesiumjodide
    Palladium(II)jodide
    Lanthaniumjodide
~ uit lanthanium en jood
    Joodstikstof
Stikstoftrijodide
    Fosfortrijodide
    Vanadium(III)jodide
    Thorium(IV)jodide

InBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Indium
    Indium-103, indium-104, indium-107, indium-108, indium-110, indium-111,
    Indiumoxide
~ in indiumtinoxide

IrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Iridium
    Iridium(IV)oxide

KBewerken

KBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Kalium
~ in bereiding silicium
    Kaliumpermanganaat
    Kaliumnitriet
~ Ook wel: E249
~ als nitriet, E249, anti-oxidant
    Kaliumnitraat
~ Ook wel: salpeter
~ in bereiding kaliumoxide, buskruit
    Kaliumsuperoxide
~ als superoxide
    Kaliummetafosfaat
~ in thermische ontleding van kaliumdiwaterstoffosfaat
    Kaliumtitanylfosfaat
~ Ook wel: KTP
    kaliumnitrosodisulfonaat
~ als radicaal
    Kaliumoxyde
~ in bereiding kiezelzuur
    Kaliumsilicaat
    Kaliumsulfaat
~ als kunstmest naast salmiak
    Kaliumselenaat
~ in synthese seleentrioxide
    Kaliumpyrosulfaat
~ als pyrosulfaat
    Kaliumfosfaat

KrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Krypton

LBewerken

LaBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Lanthanium
~ Ook wel: lanthaan
~ in monaziet, bastnäsiet
    Lanthaniumnitride
~ uit lanthanium en stikstof
    Lanthaniumfosfaat
~ in monaziet
    Lanthaniumfosfide
~ uit lanthanium en fosfor
    Lanthaniumoxide
~ in vacuümbuizen
    Lanthaniumsulfide
~ uit lanthanium en zwavel
    Lanthaniumselenide
~ uit lanthanium en seleen

LiBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Lithium
    Lithiumsuperoxide
    Lithiummolybdaat
    Lithiumoxide
    Lithiumperoxide
    Lithiumsulfaat
~ in bereiding lithiumcarbonaat
    Lithiumnitride
~ als nitride

LrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Lawrencium

LuBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Lutetium