Lijst van brutoformules A

Wikimedia-lijst

Dit lemma is onderdeel van de lijst van brutoformules. Dit lemma behandelt de brutoformules van A t/m E.

Navigatie Brutoformules

ABewerken

AcBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Actinium
    Actinium(III)hydroxide

AgBewerken

Ag1Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zilver
~ in geel goud, rood goud
    Zilver-102zilver-103zilver-104zilver-107zilver-108
    Zilver(I)tetrafluorboraat
    Zilver(I)bromide
    Zilver(I)chloride
    Zilver(I)chloraat
    Zilver(I)perchloraat
~ als perchloraat
    Zilver(I)fluoride
    Zilver(II)fluoride
    Zilverhexafluorfosfaat
    Zilverjodide
Ionaire binding in ~
    Zilverjodaat
    Zilvernitraat
    Zilverazide
    zilver(II)oxide
    Zilver(II)telluride
~ als empressiet

Ag2 - nBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zilverchromaat
    Zilversubfluoride
    Zilvermolybdaat
    Zilver(I)oxide
    Zilver(II)oxide
    Zilversulfaat
    Zilversulfide
~ als acanthiet, argentiet
    Zilverselenide
    Zilver(I)telluride
~ als hessiet
    Proustiet
    Zilvernitride
~ in Tollens reagens
    Dyskrasiet
Mineraal, dyskrasiet als
Zilverantimonide
    Zilvertelluride
    hexaargentotelluraat
~ als zout van telluurzuur

AlBewerken

Al1Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Aluminium
~ in bauxiet, croftybom, sterretje, thermiet, ammonal
~ reactie met cyclohexylamine
    Aluminiumhexachloorauraat
~ in gastransportmethode
    Boride, aluminiumboride als ~
    Aluminiummonobromide
~ als vorm van aluminiumbromide
    Aluminiumbromide
    Titaniet
    Aluminiummonochloride
    Aluminiumchloride
    Koperaluminiumchloride
    Aluminiumfluoride
    Kaliumtetrafluoroaluminaat
    Cryoliet
    Leuciet
    Spodumeen
~ bron voor lithium
    Natriumaluminaat
    Jade
~ als jadeïet
    Aluminiumfosfide
~ als fosfine
    Aluminiumantimonide

Al2 - AlnBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    celsiaan
~ als bariumveldspaat
    Aluminiumberyliumsilicaat
~ als beril, smaragd
    Dialuminiumhexabromide
zie aluminiumbromide
    Dialuminiumhexachloride
zie aluminiumchloride
    Kobalt(II)oxide.aluminiumoxide
~ als kobaltblauw
    Halotrichiet
    of
 
Petaliet
~ bron voor lithium
    Natroliet
    Aluminiumoxide
~ als safier
    Alumiuniumoxide.Siliciumoxide
~ als andalusiet, kyaniet, sillimaniet
    Lazuriet
    Tanzaniet
    banalsiet
~ als bariumveldspaat

AmBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Americium
    Americium(III)nitraat
~ in synthese americium(IV)oxide
    Americium(IV)oxide

ArBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Argon
~ in inergen (blusmiddel)
~ als broeikasgas
    Trifluorboorargonaat
~ geclaimde edelgasverbinding

AsBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Arseen
~ Ook wel: arseen
~ International Chemical Safety Card: 0013
~ als parameter in verontreinigingsklassen
    Arseentrichloride
    Kobaltiet
    Enargiet
    Galliumarsenide
~ als arsenide, halfgeleider
    Arsenopyriet
Arseen, arsenopyriet als bron voor
    Natriumarsenide
~ als arsenide
    natriumarseniet
~ in synthese dibroommethaan
    natriumarseniet
~ in synthese dibroommethaan
    Nikkelien
    Platinaarsenide
~ als arsenide
    Stibarseen
    Yttrium(III)arsenide
    Saffloriet
~ als mineraal
    Erythriet
    Veronese groen
    Arseen(III)oxide
~ IUPAC: diarseentrioxide
~ Ook wel: arseentrioxide, di-arseentrioxide
~ als rattenkruid, arsenoliet
~ en leukemiebestrijding
    Arseen(V)oxide
~ Ook wel: diarseenpentaoxide
    Calciumarsenaat
    Koper(II)arsenaat
~ als kleurstof in snoepjes
    Lood(II)arsenaat
~ als pesticide in fruitteelt
    Tennantiet

AuBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Goud
~in geel goud, rood goud
    Goud(I)bromide
~ als goudhalogenide
~ uit goud(I)chloride
    Goud(III)bromide
    Goud(I)chloride
~ als goudhalogenide
    Goud(III)chloride
~ als goudhalogenide
    natriumtetrachloroauraat(III)
~ als goud(III)chloride-verbinding
    Goud(I)fluoride
~ als goudhalogenide
    Goud(V)fluoride
~ uit kryptondifluoride via xenonfluoridehexafluorauraat(V)
~ als goudhalogenide
    Xenonfluoridehexafluorauraat(V)
~ Reactieproduct van kryptondifluoride en goud
    Aurostibiet
    Digoudhexabromide
~ Ook wel Goud(III)bromide dimeer
~ als goudhalogenide, dimeer van goud(III)bromide
    Digoudhexachloride
~ Ook wel goud(III)chloride dimeer
~ in gastransportmethode
~ als goudhalogenide
    Bilibinskiet
    Digouddecafluoride
~ Ook wel goud(V)fluoride dimeer
~ als goudhalogenide
    Goud(III)oxide
    Goud(IV)telluride
~ als calaveriet
~ als krenneriet verwant aan calaveriet

BBewerken

BBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Boor
~ Ook wel: borium
    Boortribromide
    Boortrichloride
~ uit boortrioxide
    Boortrifluoride
    Nitroniumtetrafluorboraat
    Dioxygenyltetrafluorboraat
~uit dizuurstofdifluoride
    Boride, ijzerboride als ~
    Neodymium in permanente magneten
    Boortrijodide
    Lanthaniumboride
~ uit lanthanium en boor
    Boornitride
Nitride, boornitride als
    Natriumboraat
    Natriumperboraat
    Homiliet
    Homiliet
    Boortrioxide
~ IUPAC: diboortrioxide
    Zinkboraat
Vlamvertrager, zinkboraat als ~
    Boride, ceriumboride als ~
    Borax
Kerniet
    Boride, thoriumboride als ~
    Boride, uraanboride als ~
    Boride, bariumboride als ~
    Boride, calciumboride als ~
    Boride, ceriumboride als ~
    Boride, erbiumboride als ~
    Boride, gadoliniumboride als ~
    Lanthaanhexaboride
Boride, lanthaanboride als ~
    Admontiet
    Boride, neodimiumboride als ~
    Boride, promethiumboride als ~
    Boride, samriumboride als ~
-B6Sr SrB6 Boride, strontiumboride als ~
    Boride, ytriumboride als ~
    Boride, ytterbiumboride als ~
    zie boranen

BaBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Barium
    Bariumbromide
    Bariumchloride
~ in sterretje
    Bariumchloriet
~ in de productie van waterstofchloriet
    Bariumchloraat
    Hollandiet
    Bariumnitraat
~ in sterretjes
~ als oxidator in sterretjes
    Bariumoxide
    Bariumperoxide
~ als peroxide
    bariumsuperoxide
~ als superoxide
    Bariumsulfide
    Bariumsulfaat
~ Ook wel: bariet, blanc fixe, permanent wit, zwaarspaat
~ als bariumpap, röntgencontraststof
    Bariumselenaat
~ uit seleenzuur

BeBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Beryllium
    Berylliumoxide
als bromelliet

BhBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Bohrium

BiBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Bismut
Meitnerium, bismut in de productie van
    Bismut(III)bromide
    Bismutoxychloride
~ uit Bismut(III)chloride
    Bismut(III)chloride
    Emplectiet
    Aikiniet
    Bismut(III)fluoride
    Bismut(III)jodide
~ als kristalklasse voorbeeld voor IJzer(III)chloride
    Bismut(III)oxide
~ in Bismiet
    Bismut(III)sulfide
~ in Bismutiet, bereiding Bismut(III)bromide
    Tetradymiet
    Bismut(III)telluride
~ in Tellurobismutiet

BkBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Berkelium

BrBewerken

Br1Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Broommonochloride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Broomtrichloride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Cesiumbromide
~ en ionaire binding
    Broommonofluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Broomtrifluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
~ uit broom en chloormonofluoride
    Broompentafluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Joodmonobromide
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Kaliumbromide
~ en ionaire binding
    Kaliumbromaat
~ in joodadditiegetal
    Lithiumbromide
    Natriumbromide
    Natriumbromaat
    Rubidiumbromide

Br2 - BrnBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Broom, dibroom
~ als halogeen
~ reactie met chloormonofluoride
    Kobalt(II)bromide
    IJzer(II)bromide
    Magnesiumbromide
    Nikkel(II)bromide
    Palladium(II)bromide
    Thionylbromide
    Strontiumbromide
    Telluurdibromide
    IJzer(III)bromide
    Lanthaniumbromide
~ uit lanthanium en broom
    Fosfortribromide
    Vanadium(III)bromide
    Siliciumtetrabromide
    Niobium(V)bromide
    Fosforpentabromide
~ in de bereiding van
benzalbromide
    Kaliumbromide, in de bereiding van ~

C (geen koolstof!)Bewerken

CaBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Calcium
~ in bereiding calciumoxide
    Calciumchloride
~ in bereiding van calciumchloraat
    Calciumchloraat
    Calciumfluoride
~ in fluoriet, vloeispaat
    Calciumjodaat
    Calciummagnesiumsilicaat
~ in diopsied
    Calciumpermanganaat
    Calciumnitraat
~ als salpeter
    Calciumoxide
~ Ook wel: ongebluste kalk
~ uit calciumnitraat
~ in kalk
    Calciumperoxide
    Calciumsilicaat
~ in wollastoniet
    Calciumsuperoxide
~ als superoxide
    calciumwolfromaat
~ als scheeliet
    Calciumselenaat
~ uit seleenzuur
    Calciummonofosfide
~ in synthese difosfaan
    Kinoiet
    Caliumfosfide
~ als biocide
    Chloorapatiet
    Fluorapatiet

CdBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Cadmium
~ in kleurstoffen
~ als parameter in verontreinigingsklassen
    Cadmium-102, cadmium-103, cadmium-104, cadmium-107, cadmium-108, cadmium-109, cadmium-110, cadmium-111, cadmium-112
    Cadmiumchloride
    Cadmiumoxide
    Cadmium(II)sulfide
~ en Napels geel
~ in bereiding cadmiumoxide
    Cadmiumselenide
~ als cadmiumrood

CeBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Monaziet
    Cerium(IV)oxide
~ uit ceriet, bastnäsiet
~ in productie H2
    Cerium(III)fosfoaat
~ in monaziet
    Cerium(IV)sulfaat
    Cerium(III)oxide
~ in productie H2

CfBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Californium
Lawrencium, californium in de productie van
    Californium(III)chloride
~ als verbinding van californium
    Californium(III)oxychloride
    Californium(III)oxide

ClBewerken

Cl1Ac - Cl1EuBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Cesiumchloride
    Cesiumfluorohypochloriet
~ uit cesiumfluoride en chloormonofluoride
    Cesiumtetrafluorochloraat
~ in bereiding chloorpentafluoride
    Cesiumperchloraat
~ als perchloraat
    Koper(I)chloride
~ Ook wel: cuprochloride, koperchloride
    Dysprosiumoxychloride
~ uit dysprosium(III)chloride

Cl1F - Cl1FeBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Chloormonofluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    Chlorylfluoride
    Chloortrifluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
~ in synthese chloormonofluoride, chloorpentafluoride, uraniumhexafluoride
~ reactie met chloor
    uit O2F2 en ClF
    Kaliumtetrafluorochloraat
~ in bereiding chloorpentafluoride
    Rubidiumtetrafluorochloraat
~ in bereiding chloorpentafluoride
    Chloorpentafluoride
~ als pseudohalogeen, interhalogeen
    IJzer(III)oxychloride
~ of ijzer(III)hypochloriet
~ uit ijzer(III)chloride

Cl1Hg - Cl1LiBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Calomel
Kalomel
Kwik(I)chloride
    Joodmonochloride
    Kaliumchloride
Kaliumchloride als uitgangsstof voor kunstmest
    Kaliumchloraat
~ ook wel: Anforstan, Bertholets zout, Fekabit
H3
~ synthese via elektrolyse
~ in kaliumchloraat
    Kaliumperchloraat
~ als perchloraat, zout van dichloorheptaoxide
    Lithiumchloride
    Lithiumperchloraat
~ als perchloraat

Cl1N - Cl1ZrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Nitrosylchloride
~ in bereiding dimethylsulfaat
    Nitrylchloride
~ in vergelijking met nitroniumzouten
    Nitroniumperchloraat
~ als nitroniumzout
    Natriumchloride
~ Ook wel: haliet, keukenzout, steenzout
~ in de bereiding van natriumchloraat, natriumhydroxide, salmiak
~ en halokinese
~ reactie met chloormonofluoride
    Natriumhypochloriet
~ Ook wel: bleekwater, eau de Javel, Javel
~ in bleekloog
    Natriumchloriet
    Natriumchloraat
    Natriumperchloraat
~ als perchloraat
~ uit natriumchloraat
    Chloormonoxide
~ monomeer van chloorperoxide
    Chloordioxide
    Rubidiumperchloraat
~ als perchloraat
    Rubidiumchloride
    Thallium(I)chloride

Cl2Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Chloor, Dichloor
~ als halogeen
~ in de bereiding van bleekloog, natriumhypochloriet, chloorbleekloog, chloormonofluoride
~ bereiding m.b.v. mangaan(IV)oxide
~ reactie met F2 -> ClF, SO2 -> SO2Cl2
    Kobalt(II)chloride
~ in Europese standaardreeks
    Chroom(II)chloride
    Chromylchloride
    Koper(II)chloride
    Dysprosium(II)chloride
~ naast dysprosium(III)chloride
    IJzer(II)chloride
    Kalomel
~ IUPAC: kwik(I)chloride
~ Ook wel: calomel
    Magnesiumchloride
~ en ionaire binding
~ in bereiding magnesium
    Magnesiumperchloraat
~ als perchloraat
    Nikkel(II)chloride
    Thionylchloride
~ in de bereiding van acetylchloride
    Seleenoxydichloride
~ ook wel: seleenoxychloride
    Titaniumoxychloride
~ Ook wel: titanylchloride
~ uit titanium(IV)chloride
  Cl2O2 Chloorperoxide
  SO2Cl2 Sulfurylchloride
    Dichloorheptoxide
~ als halogeenverbinding
    Lood(II)chloride
    Palladium(II)chloride
    Polonium(II)chloride
    Zwaveldichloride
    Zwavelchloride
    Tin(II)chloride
    Telluurdichloride
    Titanium(II)chloride
~ uit: titanium(III)chloride
~ in: cyclopropaansynthese
    Vanadium(II)chloride
    Xenondichloride
~ als edelgasverbinding

Cl3Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Chroom(III)chloride
    Dysprosium(III)chloride
    IJzer(III)chloride
    Joodtrichloride
~ uit joodmonochloride
    Lanthaniumchloride
~ uit lanthanium en chloor
    Lutetium(III)chloride
    Niobium(III)chloride
    Fosforylchloride
~ Ook wel: fosforoxychloride
    Vanadiumoxytrichloride
    Fosfortrichloride
    Plutonium(III)chloride
    Scandiumchloride
    Titanium(III)chloride
~ in vorming organotitanium-verbindingen
    Uranium(III)chloride
    Vanadium(III)chloride
    Yttriumchloride
~ in organoyttriumchemie

Cl4Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Chroom(IV)chloride
    Kopergalliumchloride
    Germaniumtetrachloride
~ in de organogermaniumchemie
    Niobium(IV)chloride
    Osmium(IV)chloride
    Lood(IV)chloride
~ uit lood(II)chloride
    Platina(IV)chloride
~ uit hexachloorplatinazuur
    Plutonium(IV)chloride
    Siliciumtetrachloride
    Tin(IV)chloride
    Technetium(IV)chloride
    Thorium(IV)chloride