Zilverbromide

chemische verbinding

Zilverbromide (AgBr) is een van de zogenaamde zilverhalogeniden. Het kent sinds 1871 toepassing in de fotografie. Het zogenaamde droge platen-procedé, ontwikkeld door Richard Maddox, is veel eenvoudiger dan het eerdere natte platen-procedé.

Zilverbromide
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalrooster van zilverbromide
Algemeen
Molecuulformule AgBr
Molmassa 187,7722 g/mol
SMILES
Br[Ag]
InChI
1/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1/fAg.Br/h;1h/qm;-1
CAS-nummer 7785-23-1
EG-nummer 232-076-8
PubChem 66199
Wikidata Q407515
Vergelijkbaar met zilverchloride, zilverjodide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Milieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P391 - P501
Opslag bewaren in goed gesloten recipiënt in afwezigheid van licht wegens de lichtgevoelig
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur lichtgeel
Dichtheid 6,473 g/cm³
Smeltpunt 432 °C
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −99,5 kJ/mol
Sos 107,1 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Splitsing van zilverbromide onder invloed van licht:

Zilverbromide komt voor in de natuur onder de vorm van het mineraal bromargyriet.