Zilverselenide

chemische verbinding

Zilverselenide (Ag2Se) is het zilverzout van waterstofselenide. De stof komt voor als heldere orthorombische kristallen. Het komt in de natuur voor als het zeldzame mineraal naumanniet.

Zilverselenide
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalstructuur van zilverselenide
Algemeen
Molecuulformule Ag2Se
IUPAC-naam zilverselenide
Molmassa 294,6964 g/mol
SMILES
[Se].[Ag].[Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
CAS-nummer 1302-09-6
EG-nummer 215-099-8
PubChem 6914520
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H331 - H373 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P301+P310 - P311 - P501
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur geel
Dichtheid 8,216 g/cm³
Smeltpunt 880 °C
Matig oplosbaar in water
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur orthorombisch
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

KristalstructuurBewerken

Zilverselenide komt in normale omstandigheden voor als orthorombische kristallen, de zogenaamde β-fase, en behoort tot ruimtegroep P212121. Boven 130°C treedt een faseverschuiving op naar de kubische α-fase. Het behoort dan tot ruimtegroep Im-3m. Deze faseverschuiving verhoogt de ionaire geleidbaarheid van zilverselenide met een factor 10.000 tot 2 S/cm.