Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdient Sociale Zekerheid (vaak afgekort tot FOD Sociale Zekerheid of FOD SZ) is een Belgische federale overheidsdienst. De FOD SZ ontstond door de Copernicushervorming in 2001 bij de splitsing van het vroegere Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in twee FOD’s:

De hoofdopdracht voor de FOD Sociale Zekerheid bestaat uit 3 delen:

 • beleidscoördinatie en -ondersteuning;
 • sociale dienstverlening aan gebruikers;
 • bestrijding van de sociale fraude.

In oktober 2017 werd besloten dat de FOD Sociale Zekerheid tegen 1 juli 2019 zal samensmelten met de POD Maatschappelijke Integratie tot de nieuwe FOD Sociale Bescherming.[1]

De Sociale zekerheid in BelgiëBewerken

  Zie Sociale zekerheid (België) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het huidige socialezekerheidsmodel in België ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog toen vertegenwoordigers uit de vakbondswereld en werkgeversorganisaties het zogenaamde "sociaal pact" sloten.

De administratieve organisatie van de sociale zekerheid in België is echter relatief complex met een Federale Overheidsdienst (FOD) en een vijftiental Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Deze OISZ voeren hun opdrachten uit in een specifieke tak zoals kinderbijslag, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, etcetera, of in een bepaald stelsel zoals het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. De FOD Sociale Zekerheid speelt hierbij een transversale, beleidsvoorbereidende en internationale rol.

Structuur en organisatieBewerken

De FOD Sociale Zekerheid telt ongeveer 1100 medewerkers. Ze is opgebouwd uit zes verschillende diensten of directies-generaal (DG):

 • DG Beleidsondersteuning
 • DG Sociale Inspectie
 • DG Personen met een handicap
 • DG Zelfstandigen
 • DG Oorlogsslachtoffers
 • DG Sociaal Beleid.

De voorzitter van het directiecomité is Frank Van Massenhove.

Een efficiënte en innoverende overheidsdienstBewerken

De FOD Sociale Zekerheid bracht enkele jaren geleden een nieuwe organisatiecultuur tot stand. Speerpunt van de nieuwe visie zijn gelukkige en tevreden medewerkers. Ze bepalen zelf wanneer, waar en hoe ze werken. Zo werken heel wat medewerkers van thuis uit. Daardoor kunnen ze zelf hun werk organiseren en beter afstemmen op hun privéleven. Slechts 5% van de medewerkers prikt nog.[2]

De werkplek in Brussel werd omgevormd tot een dynamic office omgeving waar niemand nog een eigen bureau heeft, waar chefs niet langer in een fysiek andere ruimte zitten. De teams bepalen zelf hoe ze hun resultaten behalen en de medewerkers kunnen hun chefs evalueren.

Hoewel deze nieuwe organisatiecultuur heeft geleid tot betere resultaten, besparingen en een hogere productiviteit, lagen niet zozeer economische motieven aan de grondslag ervan. De FOD Sociale Zekerheid gelooft dat kwalitatieve en efficiënte diensten gedragen worden door mensen met een passie voor hun werk en een groot sociaal engagement.

PolitiekBewerken

Diverse ministers en staatssecretarissen in de regering-Michel I hebben een onderdeel van de sociale zekerheid als beleidsdomein.[3]

 • Maggie De Block: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Kris Peeters: Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 • Daniel Bacquelaine: Minister van Pensioenen
 • Denis Ducarme: Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 • Steven Vandeput (opgevolgd door Sander Loones en Denis Ducarme): Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
 • Philippe De Backer: Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Zuhal Demir: Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken