Lijst van Vlaamse agentschappen en departementen

Wikimedia-lijst

De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die gegroepeerd worden in 10 beleidsdomeinen. Een beleidsdomein bestaat uit een departement en een of meer agentschappen:

 • Het departement zorgt voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsondersteuning. Het werkt onder het directe gezag en onder de verantwoordelijkheid van de minister.
 • Een agentschap is voornamelijk verantwoordelijk voor beleidsuitvoerende taken en heeft een grotere mate van autonomie. Daarom spreekt men ook over 'verzelfstandigde' agentschappen.

De structuur die die Vlaamse overheidsdiensten in beleidsdomeinen, departementen en agentschappen indeelt, werd in 2006 uitgedacht bij de grootschalige reorganisatie onder de noemer Beter Bestuurlijk Beleid (BBB). In de praktijk werken departementen en agentschappen nauw samen bij zowel beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering. Het departement betrekt de agentschappen bij de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en toetst de beleidsvoornemens bij hen af. De agentschappen leveren beleidsgerichte input vanuit hun ervaring met beleidsuitvoering. Binnen een beleidsdomein zijn er verder nog een beleidsraad, een managementcomité en een strategische adviesraad.

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ)Bewerken

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie behoort is:

Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting bestaat uit:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort is:

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie bestaat uit:

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie behoren zijn:

De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie behoren zijn:

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming bestaat uit:

Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort is:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort is:

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat uit

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren zijn:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoort is:

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media bestaat uit:

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoren zijn:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoort is:

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)Bewerken

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie behoort is:

Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij bestaat uit:

Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort is:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort is:

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)Bewerken

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit:

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoren zijn:

De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoort is:

Beleidsdomein Omgeving (OMG)Bewerken

Op 1 april 2017 werden de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed omgevormd tot het beleidsdomein Omgeving.

Het Vlaams Ministerie van Omgeving bestaat uit:

De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Omgeving behoorden zijn:

De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Omgeving behoren zijn:

AfkortingenBewerken

 • DAB: Dienst met Afzonderlijk Beheer
 • EV: Eigen vermogen
 • EVA privaat: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht
 • EVA publiek: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
 • IVA met rp: Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
 • IVA zonder rp: Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • nv: Naamloze vennootschap
 • n.v.t.: niet van toepassing, geen statuut binnen Vlaamse overheid
 • publieke rp s.g.: Publieke rechtspersoon sui generis
 • SAR: Strategische adviesraad
 • SOC: Strategisch onderzoekscentrum
 • stichting o.n.: Stichting van openbaar nut
 • VOI – A: Vlaamse Openbare Instelling van het type A
 • VOI – B: Vlaamse Openbare Instelling van het type B
 • VOI - s.g.: Vlaamse Openbare Instelling sui generis
 • vzw: Vereniging zonder winstoogmerk

Externe linkBewerken