Lijst van Vlaamse ministeries en agentschappen

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een overzicht van de 11[1] beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid met de verschillende ministeries, departementen en agentschappen. Ieder beleidsdomein omvat een homogeen pakket bevoegdheden. De term ministerie vormt dan een verzamelnaam voor het departement en de agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid binnen een beleidsdomein. Maar in de praktijk wordt deze term niet in alle beleidsdomeinen gebruikt. Bij de agentschappen is telkens aangeduid of het om een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA met rp) of zonder rechtspersoonlijkheid (IVA zonder rp) gaat, dan wel om een Extern Verzelfstandigd Agentschap dat publiekrechtelijk (EVA publiek) of privaatrechtelijk (EVA privaat) vormgegeven is.

Een aantal agentschappen en entiteiten die waren ingevoerd na de hervorming Beter Bestuurlijk Beleid van 2006, werden in 2014 en in 2017 alweer afgeschaft of samengevoegd.[2][3]

Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB)Bewerken

Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)Bewerken

Beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV)Bewerken

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)Bewerken

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)Bewerken

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)Bewerken

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)Bewerken

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)Bewerken

Voormalige entiteiten:

 • Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (IVA zonder rp), geïntegreerd in het Departement Werk en Sociale Economie

Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)Bewerken

Voormalige entiteiten:

 • Agentschap voor Landbouw en Visserij (IVA zonder rp), samengevoegd naar het Departement Landbouw en Visserij per 1 januari 2015

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)Bewerken

Beleidsdomein Omgeving (OMG)Bewerken

AfkortingenBewerken

 • DAB: Dienst met Afzonderlijk Beheer
 • EV: Eigen vermogen
 • EVA privaat: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht
 • EVA publiek: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht
 • IVA met rp: Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
 • IVA zonder rp: Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • nv: Naamloze vennootschap
 • n.v.t.: niet van toepassing, geen statuut binnen Vlaamse overheid
 • publieke rp s.g.: Publieke rechtspersoon sui generis
 • SAR: Strategische adviesraad
 • SOC: Strategisch onderzoekscentrum
 • stichting o.n.: Stichting van openbaar nut
 • VOI – A: Vlaamse Openbare Instelling van het type A
 • VOI – B: Vlaamse Openbare Instelling van het type B
 • VOI - s.g.: Vlaamse Openbare Instelling sui generis
 • vzw: Vereniging zonder winstoogmerk