Kubisch kristalstelsel

kubische ordening in een kristal

Kubisch, isometrisch of regulair verwijst in de kristallografie naar de kubusvormige typen kristalstelsels, waarvan alle ribben van de eenheidscel even lang en alle hoeken tussen de ribben recht zijn, dus gelijk aan .

Eenvoudige voorstelling van een kubische kristalstructuur

Een kubische structuur heeft ten minste drie 2-tallige rotaties, langs de assen die steeds door twee middens van de tegen over elkaar liggende ribben van de eenheidscel gaan, drie 3-tallige rotaties, langs de lichaamsdiagonalen van de kubus, en drie 4-tallige rotaties langs de assen door de middens van twee tegenover elkaar liggende zijvlakken. Bijgevolg is dit kristalstelsel het meest symmetrische.

De millerindices, ofwel de -waarden, van de vlakkenscharen in kubische roosters zijn relatief eenvoudig te bepalen: Wanneer de roosterrichting bekend is van de normaalvector aan de vlakkenschaar, geldt voor een kubisch rooster dat h=x, k=y en l=z.

Het kubische kristalstelsel telt 5 puntgroepen: 23, 432, m3, 43m en m3m.

Bravaistralies bewerken

Er zijn van de veertien Bravaistralies drie kubisch:[1][2]

Bravaistralie Primitief kubisch Kubisch

ruimtelijk gecentreerd

Kubisch

vlakgecentreerd

Gangbare afkorting cP krg en bcc kvg en fcc
Pearson symbool cP cI cF
Eenheidscel      

Referenties bewerken

  1. M. F. Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon (2014). Materials : engineering, science, processing and design. Butterworth-Heinemann, Oxford. ISBN 978-0-08-097773-7.
  2. William D., Jr. Callister, David G. Rethwisch (2020). Materials science and engineering : an introduction, Hoboken, NJ. ISBN 978-1-119-45391-8.