Kubisch kristalstelsel

Eenvoudige voorstelling van een kubische kristalstructuur

Kubisch, isometrisch of regulair verwijst in de kristallografie naar de kubusvormige typen kristalstelsels, waarvan de drie ribben (a, b en c) even lang zijn, en de hoeken (α, β en γ) allemaal 90°.

Een kubische structuur heeft ten minste een 3-tallige rotatie (langs de lichaamsdiagonaal van de kubus) en drie 2- of 4-tallige rotaties langs de drie assen en/of drie spiegelvlakken loodrecht op de assen. Bijgevolg is dit kristalstelsel het meest symmetrische.

De millerindices (ofwel de hkl-waarden) van de vlakkenscharen in kubische roosters zijn relatief eenvoudig te bepalen: Wanneer de richtingsvector [uvw] bekend is van de normaal aan de vlakkenschaar, geldt voor een kubisch rooster dat h=x, k=y en l=z.

Het kubisch kristalstelsel telt 5 puntgroepen: 23, 432, m3, 43m en m3m.

BravaistraliesBewerken

Van de veertien Bravaistralies die er mogelijk zijn, zijn er in totaal drie kubisch: