Orthorombisch kristalstelsel

Een orthorombisch kristalstelsel is een bepaald type kristalstelsel dat een grote mate van symmetrie bezit, maar niet zoveel als het kubische. Mineralen met dergelijk kristalstelsel zijn anisotroop. Het orthorombisch kristalstelsel telt 3 puntgroepen: mm, 222 en mmm.

Algemene structuur Bewerken

Bij een orthorombisch kristalstelsel staan de assen (lijnen die de tegenoverliggende kristalvlakken met elkaar verbinden) loodrecht op elkaar, maar verschillen ze wel in lengte, net zoals de zijden van de kristallen. Dit wordt weergegeven aan de hand van een eenvoudige formule: a ≠ b ≠ c. Alle kristalvlakken zijn bovendien ongelijk van vorm, maar 3 ervan staan steeds loodrecht op elkaar. Dit is dan ook het belangrijkste kenmerk; dit wordt weergegeven als α = β = γ = 90°.

Bravaistralies Bewerken

Er zijn 4 orthorombische Bravaistralies:

Primitief orthorombisch Orthorombisch grondvlakgecentreerd Orthorombisch ruimtelijk gecentreerd Orthorombisch vlakgecentreerd
 
 
 
 

Mineralen met een orthorombisch kristalstelsel Bewerken