Kubisch ruimtelijk gecentreerd

Kubisch ruimtelijk gecentreerd is een van de 14 Bravaistralies. Alle traliepunten bevinden zich op de hoekpunten van een kubus. tralie/bolstapeling waarin de traliepunten zich op de hoekpunten van een kubus bevinden, en in het midden van de kubus. Een primitieve tralie heeft in totaal twee traliepunten, een bestaat uit 8 hoekpunten die elk voor 1/8 binnen het tralie vallen en een in het midden. Wanneer een tralie zich in de drie onafhankelijke richtingen herhaalt, zodat er een heel groot rooster ontstaat, en er op ieder traliepunt een atoom of ion wordt ingevuld, noemt men het resultaat een kubisch kristalrooster. De atomen of ionen hebben zich dan op de manier gerangschikt in de figuur is aangegeven.

Kubisch ruimtelijk gecentreerd

Een aantal elementen uit het periodiek systeem hebben een krg-kristalrooster bij kamertemperatuur. Dit zijn onder meer de alkalimetalen en chroom, ijzer, molybdeen, barium en wolfraam.

Alle ribben van de eenheidscel in een primitief kubisch rooster zijn even lang en alle hoeken tussen de ribben zijn recht, dus . Er zijn behalve de translaties met alleen gehele coördinaten, een geheel aantal keer de lengte van de ribben, meer translaties mogelijk, zodat het rooster op zichzelf wordt afgebeeld. Dat zijn de translaties, waarbij de eenheidscel in de drie richtingen tegelijk ook nog een keer de lengte van een halve ribbe worden verplaatst.

Het Atomium in Brussel is in de vorm van α-ijzer voor. α-ijzer is ijzer op kamertemperatuur. IJzer kan bij een hogere temperatuur van structuur in γ-ijzer veranderen. Het wordt dan een kubisch vlakgecentreerd.