Kubisch ruimtelijk gecentreerd

Een rooster heet kubisch ruimtelijk gecentreerd, afgekort tot krg, als de roosterpunten zich op de hoekpunten en in het middelpunt van de kubus bevinden. Zo'n rooster is een van de 14 Bravaistralies. Een kubisch ruimtelijk gecentreerde eenheidscel heeft in totaal twee roosterpunten: er zijn 8 hoekpunten die elk voor 1/8 binnen het rooster vallen en 1 roosterpunt in het midden. Als een rooster zich in de drie onafhankelijke richtingen herhaalt, zodat er een rooster ontstaat en er op ieder roosterpunt een molecuul, ion of atoom is ingevuld, ontstaat een kubisch kristalstelsel. De atomen of ionen zijn dan op de manier gerangschikt zoals in de figuur is aangegeven.

kubisch ruimtelijk gecentreerde eenheidscel

Het Atomium in Brussel is een model van een kubisch ruimtelijk gecentreerde kristalstructuur, namelijk die van α-ijzer . A-ijzer is ijzer op kamertemperatuur. IJzer kan bij een hogere temperatuur van structuur in γ-ijzer veranderen. Het wordt dan kubisch vlakgecentreerd.

Een aantal elementen uit het periodiek systeem hebben bij kamertemperatuur een kubisch ruimtelijk gecentreerd kristalrooster. Dit zijn onder meer de alkalimetalen en chroom, ijzer, molybdeen, barium en wolfraam.

Het kubisch ruimtegecentreerde kristalstelsel is een van de drie verschillende bravaistralies in het kubisch kristalstelsel, de andere twee zijn het primitief kubische en het kubisch vlakgecentreerde kristalstelsel.

De atomaire pakkingssfactor van het primitief kubisch kristalrooster is ongeveer gelijk aan 0,68017.