Klimaatactivist in de politiek

boek van Wijnand Duyvendak

Klimaatactivist in de politiek is een autobiografisch boek van de Nederlandse oud-politicus en milieuactivist Wijnand Duyvendak, waarin hij vertelt van zijn betrokkenheid bij milieuvraagstukken binnen zowel de parlementaire als de buitenparlementaire politiek. Ook zet hij zijn visie uiteen op de aanpak van de problemen die wereldwijd ontstaan als gevolg van de klimaatverandering. Hij benadrukt daarbij dat er brede samenwerking uit alle geledingen van de samenleving nodig is.

Klimaatactivist in de politiek
Auteur(s) Wijnand Duyvendak
Land Nederland
Taal Nederlands
Uitgever Uitgeverij Bert Bakker
Uitgegeven 2008
ISBN-code 9789035133617
Portaal  Portaalicoon   Literatuur

Duyvendak gebruikt dit boek tevens om afstand te nemen van zijn krakersverleden. Hij beschrijft hoe hij langzaam maar zeker ontdekte dat het isolement en geweld de kraakbeweging geen goed deden. Nog weer later raakte hij ervan overtuigd dat activisten 'in principe' binnen de grenzen van de wet moeten blijven en zich moeten richten op het overtuigen van de politiek.

Zijn actieverleden diept hij op om uit te leggen dat het klimaat eigenlijk meer gebaat is bij ingrijpen door de politiek. 'Bij actievoeren ligt uiteindelijk altijd een zwaar accent op aanklagen. Nu wil ik echter oplossen, oplossen en nog eens oplossen.' Met zijn boek wilde hij de aanzet geven tot een brede maatschappelijke beweging tegen de klimaatverandering.

In een persbericht ter aankondiging van zijn boek onthulde Duyvendak betrokken te zijn geweest bij een inbraak in het Ministerie van Economische Zaken, een milieuactie waarbij de buit bestond uit plannen voor nieuwe kerncentrales.[1] Deze onthulling deed veel stof opwaaien en leidde tot zijn aftreden als Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Het boek werd op 20 augustus 2008 gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam[2]. Deze presentatie werd korte tijd onderbroken, actievoerders van Voorpost gooiden een taart in het gezicht van Wijnand Duyvendak en gooiden propagandamateriaal de zaal in. Hierbij werd een driemanschap korte tijd gearresteerd.

Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:droogte · hittegolf · verwoestijning · waterschaarste · zeespiegelstijging · kantelpunten in het klimaat · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie van Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie van Madrid 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:bebossing · BECCS · CO2-afvang en -opslag · CO2-belasting · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · energiebesparing · energietransitie · geo-engineering · Green New Deal · kerosinetaks · klimaatadaptatie · klimaatmitigatie · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · klimaatwet · koolstofput · zonnestralingsbeheer
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma‎ · Energieakkoord voor duurzame groei · Energiebox · Europese Green Deal · Green New Deal · Klimaatbos · Klimaatnoodtoestand · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Sigmaplan
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag en Warmetruiendag · Earth Hour · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Klimaatvisualisatie · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever