Dikketruiendag en Warmetruiendag

De Vlaamse Dikketruiendag en de Nederlandse Warmetruiendag zijn jaarlijkse campagnes van respectievelijk de Vlaamse overheid en Klimaatverbond Nederland om de urgentie van de klimaatcrisis te agenderen. Warmetruiendag en Dikketruiendag worden jaarlijks op of rond 16 februari georganiseerd: de dag dat in 2005 het Kyoto-protocol in werking trad. De trui staat symbool voor wat iedereen thuis, op school en op het werk, alleen of samen kan doen om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk fors te verminderen. Ook deze symbolische actie levert klimaatwinst op: door de verwarming ten minste één graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken kan iedereen 6% energie per graad besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Als heel Nederland slechts één dag de verwarming een graadje omlaag zet, spaart dat 3,6 miljoen m3 gas uit, zo rekende Milieu Centraal uit: 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO2. De klimaatactie die op universiteiten, scholen, op het werk en thuis wordt georganiseerd roept iedereen op om in actie te komen en jaarlijks te kijken wat je nog meer kunt doen om zoveel mogelijk energie te besparen.

Zeemanstrui

Op 16 februari 2005 was de eerste Dikketruiendag in Vlaanderen. In 2006 kreeg deze actie navolging in Nederland, in Zuid-Holland. Sinds 2007 heeft ook Nederland een landelijke Warmetruiendag. Klimaatverbond Nederland riep scholen, gemeenten en provincies op om deel te nemen aan de campagne. In België deden in 2007 naast de scholen en de overheid voor het eerst ook bedrijven mee.

Vanaf 2008 zijn in Nederland en België de doelgroepen verbreed: iedereen, op school, op het werk en thuis kan deelnemen aan de Warme- of Dikketruiendag.

In 2012 werd Greenchoice hoofdsponsor van de Nederlandse Warmetruiendag en heette de klimaatactie enkele jaren de Greenchoice Warmetruiendag. In 2018 werd de samenwerking beëindigd en heet de Warmetruiendag weer gewoon Warmetruiendag.

In 2014 behaalde de Nederlandse campagne een tweede plaats bij de European Sustainable Energy Awards 2014 in de categorie Communicating. Volgens het juryrapport was de campagne Outstanding, impressively high impact & best-in-class. In dat jaar namen ruim 200.000 mensen deel aan de actie en bereikte de campagne 13 miljoen mensen. In 2020 deden maar liefst 300.000 mensen mee. In Coronajaar 2021 147.735.

In 2015 werd de tot dan toe gebezigde naam Warme Truiendag veranderd in de huidige. Klimaatverbond Nederland heeft in 2007 opzettelijk gekozen voor de schrijfwijze met een spatie om het warmer worden van de dagen zelf te benadrukken, maar koos in 2015 toch voor de correcte schrijfwijze in verband met de toegenomen kennis van de doelgroepen van het nijpende probleem van de opwarming van de Aarde.[1]

Externe linksBewerken

Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:droogte · hittegolf · verwoestijning · waterschaarste · zeespiegelstijging · kantelpunten in het klimaat · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie van Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie van Madrid 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:bebossing · BECCS · CO2-afvang en -opslag · CO2-belasting · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · energiebesparing · energietransitie · geo-engineering · Green New Deal · kerosinetaks · klimaatadaptatie · klimaatmitigatie · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · klimaatwet · koolstofput · zonnestralingsbeheer
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma‎ · Energieakkoord voor duurzame groei · Energiebox · Europese Green Deal · Green New Deal · Klimaatbos · Klimaatnoodtoestand · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Sigmaplan
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag en Warmetruiendag · Earth Hour · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Klimaatvisualisatie · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever