Nederlandse Emissieautoriteit

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid dat tot taak heeft om als bevoegd gezag toezicht te houden op de emissiehandel in NOx en CO2.

Een van de kernactiviteiten van de NEa is toezicht en handhaving. In de praktijk betekent dit onder meer dat de inspecteurs van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) toezichtbezoeken uitvoeren, en handhaven bij gevonden overtredingen. Het doel van deze bezoeken is om te controleren of het bedrijf emissies meet, gegevens verwerkt en rapporteert conform het Monitoringsprotocol (MP) en de vergunning.

De NEa controleert hoeveel NOx en CO2 bedrijven uitstoten en of bedrijven die meer uitstoten dan is toegestaan, voldoende emissierechten hebben verworven om deze emissies af te dekken. Ook legt de NEa sancties op aan bedrijven die verzuimen hun tekort aan emissierechten aan te vullen.

Verder keurt de emissieautoriteit de zogenaamde monitoringsprotocollen goed, verleent ze vergunningen voor de emissie waarvoor emissiehandel mogelijk is, controleert ze emissiejaarrapporten en beheert ze het transactieregister van de emissierechten. De ‘NEa’ geeft ook voorlichting aan bedrijven die in emissies handelen.

De NEa heeft sinds 1 januari 2006 de status van Agentschap.

MaatregelenBewerken

Maatregelen waarbinnen de NEa haar taken uitvoert, zijn onder andere:

 • Emissiehandel voor de industrie- en energiesector (EU ETS);
 • Emissiehandel voor luchtvaart (EU ETS luchtvaart);
 • Energie voor Vervoer (EV);
 • Toezicht op inzet vaste biomassa voor energietoepassingen;
 • Ontwikkeling beleid CO2-heffing.

TakenBewerken

De NEa voert taken uit als:

 • Verlenen en actualiseren van emissievergunningen;
 • Toewijzen en verlenen van emissierechten;
 • Beheren van de registers voor EV en EU ETS;
 • Veiler van emissierechten;
 • Toezicht houden op de naleving van wetten en regels;
 • Advisering in beleid rond wet- en regelgeving.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken