De jacobi-matrix van een functie is de matrix van de eerste-orde partiële afgeleiden van die functie. Zij een functie

(dus een functie die invoerwaarden nodig heeft en waarden teruggeeft), met

waarvan de eerste-orde partiële afgeleiden bestaan, dan is de jacobi-matrix van als volgt gedefinieerd:

Jacobiaan bewerken

In het geval dat  , dus als de jacobi-matrix vierkant is, heet de determinant van deze matrix de Jacobiaan. Deze komt onder andere naar voren bij het transformeren van integralen in meer dimensies (zoals van cartesische coördinaten naar poolcoördinaten).

De naam verwijst naar de Duitse wiskundige Carl Jacobi, die in zijn loopbaan heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het begrip 'determinant'.

Gradiënt bewerken

Als   (dus wanneer de functie maar één waarde teruggeeft), wordt de jacobi-matrix meestal gradiënt van   (notatie:  ) genoemd.

Inverse bewerken

Volgens de inverse-functiestelling is de jacobi-matrix van de inverse van een inverteerbare differentieerbare functie de inverse van de jacobi-matrix van de functie zelf. Als   in het punt   continu en niet-singulier is, dan is   lokaal inverteerbaar in een omgeving van  , en er geldt

 

De Jacobiaan kan dus gebruikt worden om te controleren of een stelsel vergelijkingen van de vorm   een oplossing heeft. Als   regulier is, dus een determinant heeft die ongelijk is aan 0, zal   lokaal inverteerbaar zijn in   en zullen er in het algemeen oplossingen zijn van de vergelijking.

Opmerking bewerken

De jacobi-matrix is een voorbeeld van een matrix waarbij de elementen niet allemaal dezelfde dimensie hoeven te hebben. De dimensie van   is die van   gedeeld door die van  , en kan daardoor van   en   afhangen, bijvoorbeeld als het gaat om de Jacobiaan van een coördinatentransformatie.