Hoofdmenu openen
Topografisch kaartbeeld van een groot deel van de IJmond (maart 2014)

De IJmond is een samenwerkingsregio in de regio Kennemerland in de provincie Noord-Holland. De gemeenten waaruit de regio bestaat, zijn Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en Castricum. Deze laatste gemeente is niet bij alle samenwerkingen betrokken die onder de naam IJmond bestaan. Het CBS definieert het economisch-geografisch gebied (regionale indeling in gebruik tot 2010[1]) "IJmond" als Beverwijk, Heemskerk en Velsen;[2] volgens de COROP-indeling worden er ook Castricum en Uitgeest bijgerekend.[2]

Er wonen ongeveer 160.000 inwoners in deze regio. De grootste gemeente is Velsen met zo'n 65.000 inwoners.

Het gaat hier om een regio die is ontstaan uit de industriële agglomeratie IJmond. Deze agglomeratie was ontstaan om de vele grote industrie die er in het gebied ligt zowel bestuurlijk (gemeentelijk niveau) beter te coördineren als de werk- en woongelegenheid van en voor de industrie in het gebied beter te begeleiden. Tegenwoordig werken de gemeenten ook op andere terreinen samen. De naam IJmond is ontstaan uit de ligging van de samenwerkende gemeenten rondom de westelijke monding van het Noordzeekanaal - de kunstmatige opvolger van het IJ.