Hexagonale dichtste stapeling

Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Dichtste bolstapeling, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

Er zijn twee mogelijk verschillende stapelingen van bollen, die allebei eraan voldoen dat ze een dichtste bolstapeling zijn. Een daarvan is de hexagonale dichtste stapeling. Deze stapeling komt in de kristalstructuur van een hexagonaal kristalstelsel voor en heeft een hoge atomaire pakkingsfactor van ongeveer 0,74. De andere dichtste bolstapeling is de kubisch dichtste stapeling.

De hoek tussen de twee lijnstukken in de hexagonale dichtste stapeling, die beide aan een kant in het midden van dezelfde bol B eindigen, maar aan de andere kant in het midden van twee verschillende aan B grenzende bollen, is steeds ongeveer 70° (de arccosinus van 1/3).

OpbouwBewerken

Zes bollen omringen de centrale bol in het middenvlak, met nog drie bollen erboven en eronder.

Centrale laag
 
Onder- en bovenlaag

Het onderscheid hiertussen is arbitrair, alle drie vermelde vlakken zijn gelijk, voor de visualisatie kiezen we zeven bollen in het middenvlak en drie in het vlak eronder en erboven.

 
Samenvoeging lagen

We plaatsen eerst het ondervlak, dan het middenvlak en daarop het bovenvlak. Typisch bij deze stapeling, is dat we het ondervlak niet meer zien, dat bevindt zich recht onder het bovenvlak. De stapeling van bovenuit bekeken wordt dan:

 

Erg belangrijk op te merken is dat de drie bollen boven het vlak recht boven de drie bollen onder het vlak liggen.

Merk ook op dat, hoeveel lagen de stapeling ook is, we altijd "de bodem" kunnen zien.

ScheikundeBewerken

Niet-gerichte atomen van gelijke grootte, in metalen en edelgassen, vormen vaste stoffen in een zo dicht mogelijk gestapelde rangschikking. De bindingsenergie is per volume-eenheid op die manier zo klein mogelijk.

Atomen die in vaste toestand een hdp-structuur hebben: H, He, C, N, Mg, Y, Zr, Tc, Ru, Cd, Te, La, Hf, Re, Os, Tl, Pr, Nd, Pm[1]