Hans Blokland (politicus)

Nederlands econoom

Johannes (Hans) Blokland (Oegstgeest, 5 maart 1943) is een Nederlandse voormalig Europarlementariër. Hij vertegenwoordigde de ChristenUnie/SGP.

Hans Blokland
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Algemene informatie
Volledige naam Johannes Blokland
Geboren 5 maart 1943
Partij GPV, ChristenUnie (vanaf 2001)
Titulatuur Dr.
Politieke functies
1974-1994 Lid gemeenteraad Capelle aan den IJssel
1982-1986 Wethouder Capelle aan den IJssel
1982-1995 Lid Provinciale Staten Zuid-Holland
1994-2009 Lid Europees Parlement namens ChristenUnie/SGP
Parlement.com (biografische informatie)
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

LevensloopBewerken

Blokland promoveerde in de economische wetenschappen en werkte parttime als universitair docent milieueconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook was hij werkzaam als hoofd van de afdeling planning bij het Rijks Planologisch Instituut en later als chef studiedienst bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 1984 en 1994 was hij voorzitter van het GPV. Gedurende 20 jaar (1974-1994) was hij lid van de gemeenteraad in Capelle aan den IJssel. Ook was hij daar van 1982 tot 1986 wethouder en was hij dertien jaar lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Hij was van 1994 tot 2009 lid van het Europees Parlement.

Blokland kwam in 2004 in opspraak omdat vermoed werd dat hij te veel reiskosten zou hebben gedeclareerd. Dit ondanks dat hij een gedragscode had ondertekend, waarin hij samen met andere Nederlandse Europarlementariërs had beloofd geen reiskosten te declareren die niet gemaakt waren. Een onderzoek door een externe accountant wees uit dat van fraude geen sprake was, alleen van een gebrekkige administratie. Hans Blokland stortte hierop 3100 euro terug en bood op het congres van de ChristenUnie zijn verontschuldigingen aan en vroeg om vergeving. Een motie van wantrouwen van het congres werd hierop niet in stemming genomen.

In het Europees Parlement heeft Hans Blokland zich sterk gemaakt voor milieuvriendelijker batterijen. Hij pleit voor een totaal verbod op loodhoudende en nikkel-cadmium batterijen. Ook heeft hij diverse rapporten geschreven over afval, afvaltransport, statistiek en vliegtuiglawaai, en was hij betrokken bij de controle van de Europese Centrale Bank. Zijn stemgedrag in het Europees Parlement getuigde tevens van zijn pro-life houding in ethische kwesties.

In het Europees Parlement was hij sinds 1994 lid van de commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Vanaf 2004 was hij vicevoorzitter van deze commissie. Ook was hij van 1999-2004 lid van de commissie economie, en vanaf 2004 van de commissie voor Burgerrechten. Blokland stelde zich niet herkiesbaar, zodat zijn lidmaatschap van het Europarlement op 14 juli 2009 werd beëindigd.

OpleidingBewerken

Overzicht loopbaanBewerken

 • medewerker Nederlands-Economisch Instituut
 • ambtenaar Rijks Planologische Dienst
 • ambtenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
 • lid gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, van 1 september 1974 tot juli 1994
 • wethouder van Capelle aan den IJssel, van september 1982 tot september 1986
 • parttime docent milieu-economie Erasmus Universiteit Rotterdam
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1982 tot 1995
 • lid Europees Parlement, van 1994 tot 2009

Partijpolitieke functiesBewerken

 • eindredacteur Ons Politeuma, een nationaal-gereformeerd staatkundig tijdschrift ten dienste van het GPV en de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, van 1982 tot 1984
 • voorzitter GPV, van 28 april 1984 tot 1994
 • co-voorzitter van de Fractie van Onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten in het Europees Parlement, van 1994 tot 1999
 • mede-voorzitter van de Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit in het Europees Parlement, van 1994 tot 1999
 • lijsttrekker RPF/GPV/SGP Europese verkiezingen 1999
 • lijsttrekker ChristenUnie/SGP Europese verkiezingen 2004

Activiteiten op het gebied van de Europese UnieBewerken

 • Diende in juli 1995 een verslag in over een Rapport van de Europese Commissie inzake economische groei en milieu. Bepleitte hierin onder meer een groter aandacht voor duurzame energie, instelling van een ecotaks op CO2-uitstoot, en ontwikkeling van een beleid gericht op hergebruik, recycling en milieubescherming in handel en industrie.
 • Diende in april 1999 en november 2000 verslagen in over een Europese richtlijn voor het verbranden van afval, waarmee de gezondheid van mensen die in de nabijheid van afvalverbrandingsinstallaties wonen beter beschermd moet worden tegen (onder meer) de uitstoot van dioxine (medebeslissingsprocedure).
 • Diende in maart 2000 een ontwerpresolutie in over vliegtuigen met geluiddempingssystemen.
 • Diende in mei 2001 een verslag in over het integreren van milieu-aangelegenheden in de economische politiek (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in september 2001 en juli 2002 een verslag en aanbeveling in over Europese standaarden voor afvalstatistieken (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing).
 • Diende in september 2002 een verslag in over een EU-kader voor geluidsclassificering van civiele subsonische vliegtuigen met het oog op de berekening van geluidsheffingen (medebeslissing, eerste lezing).
 • Was in oktober 2002 rapporteur voor advies inzake de invoering van de handel in broeikasgas-emissierechten. Pleitte voor duidelijkheid inzake rechten en plichten; met het oog op haalbaarheid voor het bedrijfsleven en vrije concurrentiedoelstellingen. Betreurde dat geen overeenkomst bestond over de toewijzing van rechten na 2008.
 • Diende in november 2002 een verslag in over de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in november 2002 een verslag in over toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van Rotterdam inzake de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Rapporteerde in juli 2003 over het jaarverslag 2002 van de Europese Centrale Bank (initiatief-procedure).
 • Diende in november 2003 een verslag in over de voortgang van de kaderrichtlijn afval.
 • Diende in november 2003 een verslag in over een EU-richtlijn inzake afvaltransporten (medebeslissingsprocedure).
 • Diende in december 2003 een verslag in over een wijziging van de EU-richtlijn voor uitvoeringsbepalingen op btw-gebied (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in april 2004 een verslag in over de inzameling van lege [batterij batterijen] en accu's in de Europese Unie (medebeslissingsprocedure, eerste lezing). Constateerde dat de inname van alle soorten batterijen slechts plaatsvindt in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk, op vrijwillige basis. Bepleitte onder meer een volledig verbod op cadmium in batterijen, en de invoering van inzamelverplichting per land op basis van de verkoopcijfers van batterijen van twee jaar eerder.
 • Diende in juli 2005 een verslag in over een VN-protocol dat beoogt informatie aan burgers beschikbaar te stellen inzake de uitstoot van verontreinigende stoffen door installaties via registers en rapportages (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in juli 2005 een verslag in over de gratis toegang van burgers tot een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) conform het VN-protocol hierover (medebeslissingsprocedure, eerste lezing).

NevenfunctiesBewerken

Blokland vervulde de volgende nevenfuncties:

Van 1987-2000

 • lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken

Europese (parlements)commissies e.d.:

 • eerste vicevoorzitter commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, sinds 2004
 • lid tijdelijke commissie klimaatverandering, sinds mei 2007
 • lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, van 1994 tot 2004
 • plaatsvervangend lid commissie institutionele zaken, van juli 1994 tot juli 1999
 • lid economische en monetaire commissie, van juli 1994 tot juli 2004
 • ondervoorzitter van de delegatie in de gemengde parlementaire commissie EU-Republiek Slowakije, van 1994 tot juli 2004
 • lid delegatie in de gemengde parlementaire commissie Europese Economische Ruimte (EER), van juli 1999 tot juli 2004
 • plaatsvervangend lid commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, vanaf juli 2004
 • lid delegatie in de parlementaire commissie EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië, vanaf september 2004
 • lid delegatie in de parlementaire commissie EU-Kazachstan, EU-Kirgizië en EU-Oezbekistan en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië, vanaf september 2004

WetenswaardighedenBewerken

Algemeen:

 • Was als voorzitter van de enquêtecommissie van de provincie Zuid-Holland mede belast met het Onderzoek Afvalverwijdering Zuid-Holland, gepubliceerd in december 1992 met als titel "Zand erover?"
 • Stemde tegen de invoering van de euro (formeel: tegen de ingang van de derde fase van de EMU met elf landen), mei 1998.
 • Kwam in mei 2004 onder vuur te liggen vanwege de wijze waarop hij zijn reiskosten declareerde. Deze voldeed niet aan de door hemzelf ondertekende gedragscode voor Nederlandse europarlementariërs. Een onderzoeksrapport van accountantsbureau Deloitte in opdracht van het ChristenUnie-partijbestuur wees uit dat Blokland geen fraude had gepleegd.
 • Stortte 3100 euro aan overgebleven kilometervergoedingen uit de periode 2000-2003 terug aan het Europees Parlement.
 • Vroeg tijdens het partijcongres van de ChristenUnie op 13 november 2004 om vergeving voor zijn fouten omtrent het declaratiegedrag, nadat een motie van de kiesvereniging Reeuwijk het congres had opgeroepen om Blokland weg te sturen.
 • In februari 2014 bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Blokland deelnemer is aan het zeer omstreden Europees Pensioenfonds voor Europarlementariers. Ondanks eerdere toezeggingen (in 1999 en 2005) dit niet te zullen doen is Blokland lid gebleven. Wel is hij gestopt met premiebetalingen. Dit is echter niet in lijn met de geest van de afspraken. Volgens een eigen onderzoek van de ChristenUnie was het doel van de afspraken "te voorkomen dat er naast het Nederlandse pensioen ook nog een Europees pensioen zou worden ontvangen". [1]

Verkiezingen:

 • Behaalde op 24 januari 2004 een nipte overwinning op zijn concurrent Peter van Dalen, tijdens de verkiezingen voor het ChristenUnie-lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen van juni 2004. De leden van het congres van de ChristenUnie gaven Blokland 159 stemmen, en Van Dalen 146.

PersoonlijkBewerken

Hans Blokland woont in Capelle aan den IJssel en is lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

PublicatiesBewerken

 • Milieu en economie (1974, met P. Nijkamp)
 • Continuous consumer equivalence scales: item-specific effects of age and sex of household members in de budget allocation model (dissertatie, 1976)