Hoofdmenu openen

Grote getallen in het kader van dit artikel zijn getallen die zeer veel groter zijn dan de getallen die in het alledaagse leven worden gebruikt. Dit soort getallen wordt doorgaans gebruikt in wetenschappen als wiskunde, astronomie en cryptografie. Vandaar ook de term "astronomisch groot". Het is overigens eenvoudig getallen te definiëren die zeer veel groter zijn dan de getallen die in de astronomie worden gebruikt.

Schrijfwijze van grote getallenBewerken

Grote getallen worden doorgaans gebruikt in bepaalde wetenschappen. Specifiek voor dit doel (en voor de representatie van zeer kleine getallen) is de wetenschappelijke notatie bedacht. Hierin worden getallen uitgedrukt als het product van een relatief klein getal, meestal tussen 1 en 10, en een macht van 10. Bijvoorbeeld 3,25 × 109. Dit is 3,25 maal 10 tot de macht 9, ofwel 3,25 maal 1 miljard, ofwel drie-en-een-kwart miljard.

Het zal duidelijk zijn dat 3,25 × 109 een kortere notatie is dan 3 250 000 000. Dit wordt nog duidelijker indien men het betreffende getal vermenigvuldigt met een factor miljoen, wat het getal drie-en-een-kwart biljard oplevert. Ter illustratie nogmaals de wetenschappelijke notatie vergeleken met de "gewone":

3,25 × 1015 is hetzelfde als 3 250 000 000 000 000.

Een bijkomend voordeel van de wetenschappelijke notatie is dat bij een vergelijking van twee grote getallen veel eenvoudiger te zien is welke van de twee groter is. Indien men bijvoorbeeld de getallen 2 150 387 234 983 543 045 132 en 833 345 924 012 054 200 000 volledig uitschrijft, is het niet onmiddellijk duidelijk welk getal groter is. Als deze getallen waren genoteerd als 2,15 × 1021 en 8,33 × 1020 was het in één oogopslag duidelijk geweest door alleen maar te kijken naar de exponent van het getal 10.

Overigens is het zo dat de bovenstaande getallen in de wetenschappelijke schrijfwijze niet exact gelijk zijn aan de eerder genoemde getallen. Een eigenschap van onze manier van weergave van getallen is dat de cijfers naar rechts steeds minder significant worden, en daarom vaak worden verwaarloosd (lees: worden verondersteld gelijk aan nul te zijn). Het verschil tussen 2 150 387 234 983 543 045 132 en 2,15 × 1021 is slechts 0,02%.

Het schrijven van machten van tien is weleens lastig, vooral op een schrijfmachine of computer. In programmeertalen gebruikt men daarom de letter E (de exponent die boven het getal 10 gedacht moet worden). In plaats van 2,15 × 1021 schrijft men dan 2.15E21. Ook in informele notities wordt deze notatie weleens gebruikt.

Voorbeelden van grote getallenBewerken

Sommige getallen die in het dagelijkse leven gebruikt worden lijken zeer groot, bijvoorbeeld:

Deze getallen vallen echter in het niet bij de getallen die in diverse wetenschappen gebruikt worden:

En deze getallen vallen op hun beurt weer in het niet bij de getallen die in de theoretische wiskunde gebruikt worden:

 • googol = 10100 = een 1 met honderd nullen
 • getal van de ossen = 7,766 × 10206544
 • googolplex = {{{1}}} = een 1 met googol nullen
 • eerste getal van Skewes =  
 • het grootste getal uit de antieke oudheid wordt bezongen in hoofdstuk 30 van de boeddhistische Avatamsaka Soetra (200-700 AD) en is ongeveer  
 • getal van Graham (genoemd naar Ronald Graham). Hiervoor is een aparte notatie vereist aangezien dit getal te groot is om in de wetenschappelijke notatie te worden uitgedrukt, zelfs met meervoudig opeenvolgende exponenten (zoals bij googolplex nog relatief simpel gebeurt).

Naamgeving van grote getallenBewerken

De naamgeving van grote getallen is direct gerelateerd aan hun orde van grootte. Per factor duizend wordt een andere naam gebruikt. Iedereen kent het woord miljoen (duizend maal duizend). Duizend miljoen is een miljard. Duizend miljard is een biljoen. Duizend biljoen is een biljard. Sommige mensen weten dat daarna een triljoen en een triljard komen, maar dan? Het antwoord is dat er vervolgens wordt voortgegaan met voorvoegsels die een macht van miljoen aangeven:

quadriljoen = miljoen tot de vierde,
quadriljard = 1000 × quadriljoen,
quintiljoen = miljoen tot de vijfde,
quintiljard = 1000 × quintiljoen;

Zo gaat het door met de voorvoegsels sex-, sept-, oct-, non-, deci- en undeci. Bijvoorbeeld:

undeciljoen = miljoen tot de elfde = 1066,
undeciljard = 1069.

Een probleem bij het bovenstaande is dat dit de Europese benaming is. In de Verenigde Staten slaat men de "-ard"-uitgangen over, dus daar telt men per factor duizend: "million, billion, trillion, quadrillion, ...". Ofwel: Wat voor ons een miljard is, is voor een Amerikaan een "billion", en ons biljoen noemt hij een "trillion". Dit zorgt weleens voor verwarring. (zie: Korte en lange schaalverdeling)

In hun boek "The book of numbers" beschrijven John Conway en Richard Guy hoe grote getallen in woorden moeten worden uitgedrukt.[5] Voor de nog grotere getallen die door Knuth's pijlnotatie en Conway's geketende pijlnotatie mogelijk worden schieten zulke woorden tekort.

Zie ookBewerken

Bronnen, noten en referentiesBewerken

Bronnen en externe links
Noten
 1. Desalniettemin heeft de aarde van alle planeten in ons zonnestelsel wél de grootste dichtheid met circa 5 514 kg/m35 514 000 g/m3 [1][2]
 2. Dit aantal is gebaseerd op harddisks met een opslagcapaciteit in de orde van grootte van één tot twee terabyte.
Referenties
 1. a b c d (en) Williams, Dr. David R., Planetary Fact Sheet – Metric. nssdc.gsfc.nasa.gov. NASA (18 juli 2018) Gearchiveerd op 23 december 2018. Geraadpleegd op 18 januari 2019.
 2. (en) Outer Space – The Densities Of The Planets. curiosity.com. Curiosity (21 maart 2015) Gearchiveerd op 18 januari 2019. Geraadpleegd op 18 januari 2019.
 3. (en) (24 oktober 2013) There are 37.2 Trillion Cells in Your Body (Smithsonian Institution). Gearchiveerd van origineel op 23 september 2018. Geraadpleegd op 19 januari 2019.
 4. (en) How Many Cells Are in the Human Body?. wonderopolis.org. Wonderopolis (2014–2019) Gearchiveerd op 11 oktober 2017. Geraadpleegd op 19 januari 2019.
 5. (en) The book of numbers. Springer Science & Business Media. ISBN 978 0387979939.