Hoofdmenu openen

Lijst van machten van tien

Wikimedia-lijst

Hieronder staat een lijst van de machten van tien. De getallen staan genoteerd met hun exponent van het grondtal 10. Daarnaast staat van welke woorden de naam is afgeleid. Dat zijn behalve μυριάς, myrias uit het Oudgrieks, getallen in het Latijn. Rechts daarvan staat de Nederlandse vertaling.

De getallen staan er volgens de lange schaal.[1]

Er is een lijst van natuurlijke getallen die op Wikipedia voorkomen, uitgezonderd de getallen die alleen als jaartal voorkomen.

Naam Exponent Naam Exponent   Afgeleid van Nederlands
duizend 3
myriade 4 Oudgrieks: μυριoς, myrios ontelbaar
miljoen 6 miljard 9 mille duizend
biljoen 12 biljard 15 bis tweemaal
triljoen 18 triljard 21 tres, tria drie
quadriljoen 24 quadriljard 27 quattuor vier
quintiljoen 30 quintiljard 33 quinque vijf
sextiljoen 36 sextiljard 39 sex zes
septiljoen 42 septiljard 45 septem zeven
octiljoen 48 octiljard 51 octo acht
noniljoen 54 noniljard 57 nona negen
deciljoen 60 deciljard 63 decem tien
undeciljoen 66 undeciljard 69 undecim elf
duodeciljoen 72 duodeciljard 75 duodecim twaalf
tredeciljoen 78 tredeciljard 81 tredecim dertien
quattuordeciljoen 84 quattuordeciljard 87 quattuordecim veertien
quindeciljoen 90 quindeciljard 93 quindecim vijftien
sedeciljoen 96 sedeciljard 99 sedecim zestien
googol 100
septendeciljoen 102 septendeciljard 105 septendecim zeventien
octodeciljoen 108 octodeciljard 111 octodecim[2] achttien
novemdeciljoen 114 novemdeciljard 117 novemdecim[2] negentien
vigintiljoen 120 vigintiljard 123 viginti twintig
trigintiljoen 180 trigintiljard 183 triginta dertig
quadragintiljoen 240 quadragintiljard 243 quadraginta veertig
quinquagintiljoen 300 quinquagintiljard 303 quinquaginta vijftig
sexagintiljoen 360 sexagintiljard 363 sexaginta zestig
septuagintiljoen 420 septuagintiljard 423 septuaginta zeventig
octogintiljoen 480 octogintiljard 483 octoginta tachtig
nonagintiljoen 540 nonagintiljard 543 nonaginta negentig
centiljoen 600 centiljard 603 centum honderd
quingentiljoen 3000 quingentiljard 3003 quingenti vijfhonderd
milliljoen 6000 milliljard 6003 mille duizend
googolplex googol
googolplexian googolplex