Genre

categorie van creatief werk gebaseerd op stilistische of thematische criteria

Een genre [ʒɑ̃ʁ]? (uitspraak: "zjanre" of "zjãre") is een stroming of categorie in de kunsten of amusementswereld waarin werken ingedeeld worden naar overeenkomstige eigenheid, zoals stijl of inhoud. Structurele elementen die de overhand hebben, of juist uitzonderlijke, afwijkende elementen kunnen bepalend zijn voor het indelen naar genre.

Subgenre en mainstreamgenre bewerken

Een subgenre is een onderliggende genre. Vaak door een kleinere groep beoefend/aangehangen of meer elitair. Dit in tegenstelling tot een mainstreamgenre dat veel beoefenaars kent en/of een groot publiek bereikt. Als uitgegaan wordt van onderling verband, is er ook wel sprake van hoofdgenre en onderliggende genres.

Soorten genres bewerken

Andere betekenissen bewerken

  • een genrestuk is een schilderij dat het dagelijks leven uitbeeldt.