Communicatiemodel

Het communicatiemodel is een model uit de linguïstiek waarin de relaties tussen zender, bericht en ontvanger schematisch worden voorgesteld.

Communicatiemodel
(referentiële functie)
(metalinguale functie)
(expressieve
 functie)

zender
 
 
 → 
(poëtische functie)   (appellatieve functie)
ontvanger
 
 
 

Opdat het bericht dat men uitzendt effectief zou zijn, moet volgens Roman Jakobson aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • het bericht moet context hebben waarnaar verwezen kan worden en die begrijpelijk is voor de ontvanger
  • het bericht moet opgesteld zijn in c.q. gebruikmaken van een code die volledig of gedeeltelijk gemeenschappelijk is aan de zender en de ontvanger
  • er dient een contactkanaal te bestaan dat zender en ontvanger in staat stelt om in communicatie te treden
1rightarrow blue.svg Zie ook de Roman Jakobson enTaalfunctie voor de 6 verschillende taalfuncties die Jakobson onderscheidt
1rightarrow blue.svg Zie ook de Model voor narratieve communicatie voor het gebruik van het communicatiemodel in de narratologie