Hoofdmenu openen

Dossier FukushimaBewerken

Kernramp van Fukushima

BetrokkenenBewerken

Samenvatting van situatieBewerken

Enkidu1947, Brimz, Annabel en Paul B hebben verschillende opvattingen over de tekst van het artikel over Kernramp van Fukushima en overleg daarover heeft na anderhalf jaar nog niet tot overeenstemming geleid. Enkidu1947 is van mening dat het artikel de lezer zo volledig mogelijk dient te informeren, actuele ontwikkelingen inbegrepen, om zo de lezer te waarschuwen voor het risico op en de gevolgen van een (nieuwe) kernramp. Dit vormt voor hem rechtvaardiging voor zijn handelswijze m.b.t. artikelen over kerncentrales: er worden regelmatig feiten en links aangedragen waarbij de relevantie van niet altijd direct duidelijk zijn voor derden. De kritiek die Enkidu1947 krijgt over de relevantie van zijn bijdragen wordt door hem opgevat als kritiek op zijn standpunt dat de lezer gewaarschuwd dient te worden ( een non sequitur ) waardoor er te weinig gedaan wordt met de gegeven kritiek. Er blijft daardoor een structurele verschil in het wegen van de bronnen bestaan, met frictie met anderen als gevolg.

Het eerste kopje (van 18 maart 2011) waarin er overlegd werd tussen Enkidu1947 en Brimz illustreert het verschil in de benadering van het onderwerp: waar Enkidu1947 op basis van de door hem aangedragen gebeurtenissen eigen aannames maakt en in deze gebeurtenissen een bevestiging ziet van zijn overtuiging m.b.t. kerncentrales geeft Brimz aan dat op basis van de in aangedragen bronnen omschreven gebeurtenissen Enkidu1947's aannames en conclusie(s) niet valt te verantwoorden, het volgt er niet uit. De herhaaldelijke suggesties / aannames van Enkidu1947 m.b.t. de veiligheid van kerncentrales passen in een FUD-achtige gedachtengang.

De wijze waarop het overleg over de gewicht (relevantie) van aangevoerde bronnen verloopt wordt door diverse betrokkenen als zeer tijdrovend, onprettig en demotiverend ervaren.

Er wordt met enige regelmaat bezwaren gemaakt tegen uitlatingen van Enkidu1947 over Annabel en Brimz. Een artikelbeveiliging door Annabel, een blokkade door Blueknight, een - inmiddels aangenomen - arbcom-zaak en een - inmiddels afgehaakte - bemiddelaar Paul B hebben hierin geen verandering kunnen bewerkstelligen. Er zijn inmiddels diverse adviezen, verzoeken en/of waarschuwingen gegeven richting (vooral) Enkidu1947, Brimz en Annabel.

Het opbouwen van dit dossier is een poging om inzicht te krijgen in het probleem en zo alsnog tot een breedgedragen en werkbare oplossing te komen.

Ongewenst gedragBewerken

AnnabelBewerken

InhoudelijkBewerken

 1. Zou pro-kernenergie zijn en als zodanig handelen in betreffende artikel door alle anti-kernenergie bijdragen verhoudingsgewijs zeer kritisch te beschouwen.
  Dit is - ondanks dat er vaker gevraagd is om deze aantijging te onderbouwen - niet aangetoond.

Niet inhoudelijkBewerken

 1. Legt de lat hoog voor (overleg)bijdragen van Enkidu1947. Onduidelijk of dit ongewenst of juist wenselijk is;
 2. Artikelbeveiliging voor onbepaalde tijd tijdens lopende discussie waarin Annabel betrokken was.[bron Incident, niet structureel;
  Annabel voerde aan dat hij gefrustreerd was vanwege het herhaaldelijk moeten verbeteren van (spel)fouten in de bijdragen van Enkidu1947 gedurende anderhalf jaar;
 3. Gebruik van de term "Zpeelvauten" naar aanleiding van de door Enkdiu1947 gemaakte spelfouten. Incident, niet structureel;
 4. Zie uitspraak m.b.t. (structureel?) ongedaan maken van de bijdragen van ander zonder overleg door Annabel;
 5. Verdere incidenten / structueel ongewenst gedrag nog niet waargenomen, mogelijk in het archief.

Waarschuwingen / blokkadesBewerken

Geen waarschuwingen of blokkades bekend.

BrimzBewerken

InhoudelijkBewerken

 1. Zou pro-kernenergie zijn en als zodanig handelen in betreffende artikel door alle anti-kernenergie bijdragen verhoudingsgewijs zeer kritisch te beschouwen.
  Dit is - ondanks dat er vaker gevraagd is om deze aantijging te onderbouwen - niet aangetoond.

Niet inhoudelijkBewerken

 1. Legt de lat hoog voor (overleg)bijdragen en spreekt Enkidu1947 hierop meermalen aan. Onduidelijk of dit ongewenst of juist wenselijk is.
 2. Streept niet-werkende links door in bijdragen van Enkidu1947. Onduidelijk of dit ongewenst of juist wenselijk is.
 3. Verwijdert overlegbijdragen van Enkidu1947 met niet-werkende links. Incident, niet structureel.
 4. Verdere incidenten / structueel ongewenst gedrag nog niet waargenomen, mogelijk in het archief.

Waarschuwingen / blokkadesBewerken

Geen waarschuwingen of blokkades bekend.

Enkidu1947Bewerken

InhoudelijkBewerken

 1. Plaatste herhaaldelijk bijdragen met spelfouten.
 2. Plaatst herhaaldelijk bijdragen waarvan de relevantie voor het artikel niet duidelijk is, in de zin dat het te weinig verband houdt met het onderwerp.
 3. Plaatst herhaaldelijk bijdragen met onjuist weergegeven informatie én/of informatie die niet in de aangevoerde bron staat (origineel onderzoek);

Niet inhoudelijkBewerken

 1. Sterke vermoeden van verstorend bewerkgedrag. ( onderbouwing/bronnen volgen )
 2. Geeft herhaaldelijk aan geen tijd meer te steken vanwege "tegenwerking" en gaat vervolgens toch verder met plaatsen van bijdragen waarover meermalen een waarschuwing is gegeven (veelvuldig extern linken). Zie ook WP:DIVA.
 3. Geeft geen antwoord op een eerder gestelde vraag over een bijdrage aan artikel, ook niet als hier herhaaldelijk en gericht ernaar gevraagd wordt. ( bronnen volgen )
 4. Gaat na gegeven uitleg / terugkoppeling door met bewerkingen waarvan uitgelegd werd dat dit niet wenselijk zijn.
 5. Calimerocomplex
 6. Verandert tekst in overlegbijdrage van Robotje op 10 maart 2013, ondanks dat een paar maanden eerder door zowel Blueknight als Robotje duidelijk werd aangegeven dat dit niet de bedoeling is en niet gewenst is.
 7. Geeft aan moeite te hebben de door Brimz gestelde vragen "te begrijpen" vanwege nummering op 10 maart (poging voor verduidelijking volgt);
 8. ..

WaarschuwingenBewerken

Diverse waarschuwingen.

 • Externe links. Aantal keren:
 • Uitlatingen over anderen.

BlokkadesBewerken

Diverse blokkades.

 • ..
 • ..

VoorbeeldBewerken

InhoudelijkBewerken

 1. Omschrijving van bijdrage/artikel
  Is er een bron opgegeven, desgevraagd?
  Zijn de gegevens zoals die in de bron stonden correct weergegeven?
  Is de bron voldoende betrouwbaar?
  Is de bijdrage relevant?

Niet inhoudelijkBewerken

 1. Omschrijving van ongewenst gedrag
  Is er uitleg gegeven waarom betreffende gedrag ongewenst is?
  Is er een waarschuwing(en) gegeven?
  Wordt ermee doorgegaan of was het een incident?

Vragen en antwoordenBewerken

 1. Wat is encyclopedisch? ( bron )
  Mensen raadplegen Wikipedia, een encyclopedie, om snel een antwoord op een bepaalde vraag te kunnen vinden. Ze verwachten in een relatief korte tijd meer te komen weten over het onderwerp dat ze opzoeken. Ze verwachten geen verzameling links / feiten waarbij ze iets meer moeite moeten doen ( doorklikken, zelf de afweging moeten maken welke link / feit belangrijk is ) maar een gestructureerde en informatieve tekst die het onderwerp in één keer uitlegt op een wijze die leesbaar, consistent, objectief, betrouwbaar en inhoudelijk in balans is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Startpagina.nl of een knipselkrant. Ze verwachten een tekst die antwoorden op hun vragen geeft, niet een tekst die nog meer vragen of twijfel oproept.
 2. Wat is de juiste werkwijze voor het schrijven van een encyclopedische artikel?
  Lees eerst alle boeken en bronnen. Verwoord het vervolgens in jouw eigen woorden, waarbij jouw eigen opvattingen over het onderwerp volledig "uitgezet" wordt. Wees daarbij bewust dat je ook last kunt hebben van zgn. "echokamer-effect". Zie ook "Wanneer extern linken", "Wat Wikipedia niet is" en "Encyclopediciteit".
 3. Waarom wijkt het beleid op de Nederlandstalige Wikipedia af van die op andere talen? ( bron 1 + bron 2 )
  Iedere taalversie van Wikipedia heeft haar eigen taal, cultuur, beleid, en gemeenschap. De gebruikersvoorwaarden voor alle Wikipedia-projecten zijn dezelfde maar de invulling ervan kan verschillend zijn en wordt steeds bepaald door de gemeenschap ervan.
 4. Hoe werkt de arbitragecomissie? ( bron )
  De arbitragecommissie is een door de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia in het leven geroepen orgaan die een aantal bijzondere bevoegdheden heeft gekregen, zo mag zij maatregelen opleggen die definitief en bindend zijn (artikel 5.11). Diverse langslepende en schijnbaar onoplosbare conflicten in de periode tot februari 2007 maakten de oprichting ervan noodzakelijk. Doordat de arbcom niet volgens het sociocratische overlegmodel werkt (waarbij iedereen het eerst ermee eens moet zijn) maar met gedelegeerde bevoegdheden kan zij in de haar voorgelegde zaken een beslissing nemen. ( Verdere uitleg volgt. )
 5. Waarom doet de arbitragecommissie niet wat zij moet doen?
  De arbitragecommissie is geen (goed) instrument om structureel ongewenst gedrag te beëindigen, zij is aangesteld om conflicten te beëindigen op een zo onpartijdige mogelijke wijze. Een zaak indienen bij de arbitragecommissie over een min of meer vermijdbare conflictsituatie met een persoon die herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont, waarbij verwacht wordt dat de arbitragecommissie met een bindende maatregel voor genoemde probleemgedrag, is in feite een oneigenlijk gebruik van de commissie; er kan niet verwacht worden dat zij partij kiest als er tegelijkertijd verwacht wordt dat zij onpartijdig handelt.
 6. Waarom is het verkeerd om herhaaldelijk te dreigen met definitief vertrek of herhaaldelijk te aankondigen dat er niet meer aan overleg over een bepaalde onderwerp deelgenomen wordt?
  Betrokkenen worden daardoor ertoe bewogen om voor de vertrekkende persoon te kiezen, met als doel te voorkomen dat hij/zij vertrekt, in plaats van op basis van inhoudelijke argumenten beslissingen te nemen die artikelen verbeteren. Door te dreigen met vertrekken om iets gedaan te krijgen wordt er een koppeling gemaakt tussen persoon en een bepaalde versie in het artikel of een bepaalde beslissing in een lopende discussie. Dat zorgt ervoor dat de discussie niet meer zuiver om inhoud gaat, maar meer om (de keuze) voor of tegen een betrokkene. Het herhaaldelijk toepassen van deze strategie wordt sterk afgeraden: iedere keer dat de "vertrokken" persoon toch verder gaat met betreffende discussie na een eerdere aankondiging dat niet meer te doen, verliest hij/zij geloofwaardigheid. Zie ook: WP:DIVA.
 7. Oneigenlijk gebruik van overlegpagina?
  Volgt.
 8. Wanneer kan er gesproken worden van kwade opzet?
  Pas Hanlons scheermes toe, zorg ervoor dat het uitgesloten is dat diegene het niet begrepen heeft, door uitleg te geven. Zie ook de laatste zin van Ga uit van goede wil: "Natuurlijk hoeft niet alles een uiting van goede wil te zijn, en wanneer het overduidelijk is dat daar geen sprake van is kan gepast opgetreden worden."
 9. Wat is een mogelijke verklaring voor de handelswijze van Enkidu1947 en de door hem gekozen woorden op diverse overlegpagina's ? Waarmee rechtvaardigt hij zijn "strategie" ?
  Voor deze vraag is er een wat meer uitgebreide antwoord nodig: Er zijn gradaties in overtuiging - ongeacht wat de overtuiging is - te maken, . Neem als voorbeeld scheppingswetenschap:... (meer volgt)
 10. "wat vindt u er zelf van"? Dit is een vraag van Enkidu1947 in een bewerkingssamenvatting waarin een melding van Blueknight ongedaan werd gemaakt, een melding n.a.v. een deze bijdrage] van Enkidu1947.
  In mijn bijdrage, waar u op reageerde, heb ik voorgesteld om een concept-tekst eerst te voorleggen op overlegpagina of een coach te benaderen. Uit de twee daaropvolgende kopjes blijkt dat u niets met deze advies hebt gedaan: u plaatste een eigen vertaling rechtstreeks in het artikel zonder deze te voorleggen. In de discussie die daarop volgt over het onjuist citeren/vertalen uit de bron geeft u aan de door uzelf aangedragen bron (de tekst bevindt zich deels achter een zgn. betaalmuur) niet helemaal gelezen te hebben en dit ook niet van plan is. Verder blijkt uit de discussie dat u de door arbitragecommissie opgelegde maatregel op een verkeerde manier uitlegt. Deze discussie was te voorkomen als u mijn advies had opgevolgd. Zou u - om herhaling en verdere irritatie (bij anderen) te voorkomen - willen proberen om mijn advies alsnog te opvolgen?
 11. Waarom kunnen anderen niet verplicht worden om met een tekstvoorstel te komen?
  Vrijwilligers kunnen niet verplicht worden om bijdragen te schrijven.
 12. Wat is het verschil tussen een blog en Wikipedia?
  Vrijwilligers die aan een blog meewerken zijn verplicht om bijdragen te schrijven en afhankelijk van de regels / agenda van de blog hoeven deze bijdragen de aangevoerde bronnen niet nauwgezet te weergeven: er is ruimte voor (persoonlijke) interpretatie / speculatie. Vrijwilligers die aan Wikipedia meewerken zijn niet verplicht om bijdragen te schrijven, maar ze zijn wel verplicht om de informatie uit bronnen zo nauwgezet mogelijk te weergeven: er is geen enkele ruimte voor (persoonlijke) interpretatie / speculatie. ( Dit naar aanleiding van het vergelijken van fairewinds.org met de Nederlandstalige Wikipedia door Enkidu1947. )
 13. Waarom is het toevoegen van onjuiste informatie - informatie die niet in bronnen te vinden zijn - op zich niet verkeerd?
  Het toevoegen van (onjuiste) informatie kan met de beste bedoelingen gedaan worden.
 14. Wanneer wordt het toevoegen van onjuiste informatie - informatie die niet in bronnen te vinden zijn - verkeerd?
  Als aangetoond wordt dat het toevoegen van onjuiste informatie met kwade opzet gedaan wordt, waarbij een bepaalde (tegen)strategie gevolgd wordt om alsnog (tijdelijk) onjuiste informatie - geforceerd - te kunnen toevoegen. Een duidelijke indicatie dat deze strategie gevolgd wordt is het herhaaldelijk ontwijkend en/of niet beantwoorden van de vragen over (het toevoegen van) de onjuiste informatie, onder andere door middel van argumentum ad hominem.

Vragen die nog door Blueknight beantwoord moeten wordenBewerken

(incompleet)

 1. ..
 2. ..

Vragen die nog door Enkidu 1947 beantwoord moeten wordenBewerken

 1. 4 januari 2013 - m.b.t. het zelf verbeteren van de situatie;
 2. 4 januari 2013 - m.b.t. Bessel Dekker;
 3. 22 oktober 2012 - m.b.t. mogelijk nog onbeantwoorde vraag Kernramp Fukushima
 4. ..

WerkwijzeBewerken

 1. Uitleg geven, vragen beantwoorden;
 2. Indien er offtopic uitlatingen gedaan worden, of ongewenst gedrag vertoond wordt, herhaaldelijk en gericht verzoeken om dit niet meer te doen;
  Bij herhaling bijhouden in dossier;
 3. Indien er ontopic onjuiste, POV, OO en/of niet-relevante informatie toegevoegd wordt aan artikelen (vorm van provoceren), een algemene en specifieke uitleg geven waarom informatie onjuist, POV of niet-relevant is in plaats van "blindelings" te reverten; Het moeten uitleggen kost energie en is frustrerend/demotiverend maar dit is geen excuus om "blindelings" te mogen reverten; Blindelings reverten is eveneens frustrerend/demotiverend voor diegene die zich heeft ingespand om de informatie te toevoegen.
  Bij herhaald toevoegen van dergelijke informatie, dit bijhouden in dossier;
 4. Indien vragen niet beantwoord worden of aantijgingen niet alsnog onderbouwd worden,
  Onbeantwoorde vragen en niet-onderbouwde aantijgingen bijhouden in dossier;
 5. Uitzoeken waarom de tot nu toe gevolgde aanpak precies verkeerd is, om herhaling te voorkomen, en dit vermelden in handleiding voor moderatoren: dat er steeds informatie wordt toegevoegd die niet-relevant, POV of een onjuiste weergave van wat in de bronnen staat is (blijkbaar) geen rechtvaardiging om deze informatie "blindelings" te reverten;
 6. Achterhalen hoe het zit met eigen inzicht in deze situatie, hoe de handelswijze voor zichzelf gerechtvaardigd/verantwoord wordt. Vraag gesteld over bijdrage van Bessel Dekker op regblok op mijn overlegpagina;
 7. Archief van overleg en bewerkingsgeschiedenis van artikel doorlezen;   Mee bezig
  Alle onbeantwoorde vragen inventariseren, eventueel ook de niet-onderbouwde aantijgingen;
 8. Alle onbeantwoorde vragen van Enkidu1947 (laten) beantwoorden;
  Uitzoeken wat betrokkenen precies van elkaar verwachten;
 9. Schrijven van toelichting over de gang van zaken en het gedrag van betrokkenen op overlegpagina van Kernramp van Fukushima - een evaluatie met bronnen onderbouwd, zodat men kan zien op basis waarvan de conclusies getrokken worden;
 10. Een zeer kritische niet-mod benaderen voor beoordeling van toelichting en dossier als een "niet-betrokken derde", EvilFred?;
 11. Betrokkenen inlichten dat er een verzoek geplaatst gaat worden op verzoekpagina voor commentaren;
  Verzoek plaatsen voor terugkoppeling op handelswijze van Annabel, Brimz en Enkidu1947;
  Verzoek plaatsen voor voorstellen voor een werkbare oplossing, al dan niet vrijwillig; (langdurige blokkade? topic-ban door gemeenschap via peiling?);
 12. Op basis van reacties van die pagina een gezamenlijke oplossing/werkwijze formuleren;
 13. Oplossing uitvoeren.
 14. Indien dit een precedent wordt, vastleggen voor toekomstige, vergelijkbare gevallen.
 15. Benadrukken dat dit om een duidelijk zwakke plek in de huidige systeem gaat: het herhaaldelijk toevoegen van onjuiste / irrelevante / selectieve informatie kan niet door de arbitragecommissie beoordeeld worden doordat dit inhoudelijk is en kan in de praktijk niet goed door moderatoren aangepakt zonder de scheidslijn tussen inhoudelijk en niet-inhoudelijke discussie te overschrijden.

Afspraken / voorstellenBewerken

T.a.v. Annabel, Brimz & Enkidu1947 (vanavond plaatsen op overlegpagina's):

Geachte xxx,

Naar aanleiding van diverse (overleg)bijdragen aan artikelen over met name Japanse kerncentrales wil ik graag het volgende voorstellen:
Bij twijfel aan de neutraliteit, juistheid en/of objectiviteit van een bijdrage van één van u wordt in eerste instantie een {{NPOV}}- of een {{Twijfel}}-sjabloon in betreffende artikel geplaatst, met daarin een link naar Wikipedia:Wikiproject/Kerncentrales. In die pagina wordt de situatie kort uitgelegd, met diverse relevante links, uitleg en een overzicht van nog openstaande vragen/kwesties. Mogelijk kan er ook een kopje met een tijdlijn geplaatst worden.

Met dit voorstel wil ik jullie bewegen om zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen middels overleg. Mocht dit niet lukken door knelpunten of sterk uiteenlopende uitgangspunten, dan kan de betreffende pagina als basis gebruikt worden voor een peiling en/of een stemming.

Graag zie ik uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet, BlueKnight BlueKnight

Relevante linksBewerken