Expansionisme

Expansionisme is een beleid dat ervan uitgaat dat slechts door uitbreiding van het eigen territorium of de eigen invloedssfeer de eigen belangen zinvol kunnen worden behartigd.[1]

Expansionisme houdt niet of slechts op de tweede plaats rekening met de belangen van diegenen die door het expansiestreven uiteindelijk worden getroffen, in zoverre het voor de eigen belangen schadelijk of nuttig is.

De term wordt zowel voor naties als voor economische mogendheden (concerns, banken, enz.) gebruikt.

Zie ookBewerken