Confessionalisme

Confessionalisme is de godsdienstige opvatting die de geloofsbelijdenis als het belangrijkste binnen de religie beschouwt.[1]

'Confessionele partijen' heeft een betekenis die niet is afgeleid van 'confessionalisme' (een confessionele partij is niet per se ook een confessionalistische partij). 'Confessionele partij' betekent namelijk: een partij die zich, strak of wat losser, baseert op een godsdienst of religie. Voorbeelden: