Driemanschap

Een driemanschap, triumviraat of triarchie is een bewind bestaande uit drie bewindslieden.

Driemanschappen zijn een uitgelezen vorm van samenwerking voor staatslieden in tijden van nood: men kent elkander van binnen en van buiten, kan snel besluiten nemen en bij twijfel is er snel een getalsmatige stemmenmeerderheid gevormd. Besturen kennen dit principe ook en bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorbeelden van driemanschappen uit de geschiedenis zijn:

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken