Confederatie

staatsvorm

Een confederatie of statenbond is een bestuurseenheid van samenwerkende onafhankelijke soevereine staten, die bij verdrag is samengekomen. Er is meer samenwerking dan bij een alliantie, maar minder dan bij een federatie.[1] Hoewel de woorden confederatie en federatie dezelfde oorsprong hebben, groeiden de betekenissen ervan uit elkaar en in conflicten konden aanhangers van de verschillende vormen tegenover komen te staan:

In de term confederatie kwam de nadruk meer te liggen op autonomie.[2]

Besluitvorming bewerken

Besluitvorming geschiedt in de meeste gevallen door middel van consensus. In bijvoorbeeld Zwitserland is er het gebruik beslissingen te laten afhangen van referenda, waarbij dus het volk de beslissende stem heeft.