Confederatie

staatsvorm

Een confederatie of statenbond is een bestuurseenheid van samenwerkende onafhankelijke soevereine staten, welke bij verdrag is samengekomen. Er is meer samenwerking dan bij een alliantie, maar minder dan bij een federatie.[1] Hoewel de woorden confederatie en federatie eenzelfde oorsprong hebben, groeiden de betekenissen ervan uit elkaar en in conflicten konden aanhangers van de verschillende vormen tegenover komen te staan:

In de term confederatie kwam de nadruk meer te liggen op autonomie.[2]

BesluitvormingBewerken

Besluitvorming geschiedt in de meeste gevallen middels consensus. In bijvoorbeeld Zwitserland is er het gebruik beslissing af te doen met referenda, waarbij het volk de beslissende stem heeft.