Confederatie

staatsvorm

Een confederatie of statenbond is een bestuurseenheid van samenwerkende onafhankelijke soevereine staten. Er is meer samenwerking dan bij een alliantie, maar minder dan bij een federatie.[1] Hoewel de woorden confederatie en federatie eenzelfde oorsprong hebben, groeiden de betekenissen ervan tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog uit elkaar: de Geconfedereerde Staten van Amerika streden tegen de federale Verenigde Staten. In de term confederatie kwam de nadruk meer te liggen op autonomie.[2]