Covariantiematrix

Een covariantiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze covarianties van een -tal toevalsvariabelen of hun schattingen.

PopulatieBewerken

Betreft het de populatie, en worden de   toevalsvariabelen   voorgesteld door de vector  , dan is de covariantiematrix:

 ,

dus een  -matrix   met als  -e element:

 

SteekproefBewerken

Gaat het om een steekproef van omvang   uit de populatie van de   toevalsvariabelen  , dan wordt als schatter van de bovengenoemde covariantiematrix   vaak de (steekproef)covariantiematrix   berekend, bepaald door de schattingen van de elementen van  , dus:

 

waarin een stip als index aangeeft dat over de betrokken index gemiddeld is.

EigenschappenBewerken

  • Een (reële) covariantiematrix is symmetrisch en positief semi-definiet.
  • Op de hoofddiagonaal van de covariantiematrix staan de varianties van de afzonderlijke toevalsvariabelen.
  • Voor een  -matrix   geldt:  .
  • Voor verschuiving over een vector   geldt:  .
  • Als   en   ongecorreleerde vectoren van toevalsvariabelen zijn, geldt:  .

Zie ookBewerken