Congregatie (Curie)

congregatie van de Romeinse Curie

Het bestuursorgaan van de Heilige Stoel van de Rooms-Katholieke Kerk bestaat onder andere uit Congregaties. Deze congregaties behartigen de belangen van de Kerk op een bepaald gebied, onder andere door het voorbereiden van documenten. Alle onderdelen van de Romeinse Curie, zoals het staatssecretariaat, Congregaties, Pauselijke Raden, Pauselijke Rechtbanken en pauselijke commissies worden dicasterie genoemd.

De Romeinse Curie kent de volgende congregaties:

  1. De Congregatie voor de Bisschoppen
  2. De Congregatie voor de Clerus
  3. De Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren
  4. De Congregatie voor de Geloofsleer
  5. De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten
  6. De Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen
  7. De Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven
  8. De Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (seminaries, katholieke universiteiten e.d.)
  9. De Congregatie voor de Oosterse Kerken