Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten

De dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten is een orgaan van de Romeinse Curie.

De dicasterie werd ingesteld op 5 juni 2022 bij de inwerkingtreding van de apostolische constitutie Praedicate Evangelium. De op dezelfde datum opgeheven congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten werd in deze dicasterie geïncorporeerd; de taken en bevoegdheden van dit orgaan werden overgedragen aan de dicasterie.

De prefect van de congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, Arthur Roche, bleef aan als prefect van de dicasterie.

Zie ookBewerken