In de wiskunde is het codomein, of doel, van een functie of afbeelding de verzameling waarin de beelden van de functie liggen. Het bereik van een functie is een deelverzameling van het codomein en bestaat uit de beelden van de elementen van het domein.

functie van naar
 domein van
 bereik van
  is het codomein van .

Volgens de precieze definitie is een functie een drietal , waarin

met de eigenschap dat er voor ieder element precies één element is waarvoor .

De verzameling heet daarbij het domein, of definitiegebied, van de functie , de verzameling het codomein en de verzameling de grafiek van de functie. Volgens deze definitie zijn twee functies met dezelfde grafiek, dus ook met hetzelfde domein, verschillend als ze een verschillend codomein hebben. In de praktijk is dit verschil niet altijd belangrijk, als het codomein maar het bereik bevat.

Het is om te bepalen dat een functie surjectief is natuurlijk wel van belang dat het codomein precies is bepaald.

Voorbeelden bewerken

Van de functie   gedefinieerd op de reële getallen door:

 

is   het codomein. Het zal duidelijk zijn dat   geen element van het definitiegebied op een negatief getal afbeeldt, maar wel dat iedere   als beeld optreedt. Het bereik van   is dus de verzameling  , dat wil zeggen het interval  .

De functie  , gedefinieerd door:

 ,

lijkt veel op de functie  . Beide functies beelden een reëel getal   af op het getal  . Toch zijn beide functies in de moderne zienswijze niet aan elkaar gelijk, omdat beide functies verschillende codomeinen hebben.

In ons voorbeeld is   een surjectie, terwijl   dat niet is. Het codomein heeft geen invloed op het feit of een functie al dan niet injectief is.