Chemosynthese

biologisch proces

Chemosynthese is het proces waardoor sommige organismen (voornamelijk bacteriën) koolstofdioxide kunnen assimileren met behulp van chemische energie, dus in afwezigheid van zonlicht en zonder de mogelijkheid van fotosynthese. De chemische energie is afkomstig van de oxidatie van anorganische verbindingen, zoals NH4+, NO2, H2, CH4, H2S.

Dergelijke organismen worden chemo-autotroof genoemd; ze produceren organische verbindingen (zoals koolhydraten) onder anderen uit koolstofdioxide en water. Door oxidatie van anorganische verbindingen verkrijgen ze energie. Deze energie wordt vastgelegd in adenosinetrifosfaat (ATP).

ZwavelbacteriënBewerken

12H2S + 6CO2 → C6H12O6 (= glucose) + 6H2O + 12S

Nitrificerende bacteriënBewerken

2 NH3 + 3 O2 → 2 NO2 + 2 H2O + 2 H+ + energie
2 NO2 + O2 → 2 NO3 + energie

Nitriet- en nitraatbacteriën worden nitrificerende bacteriën genoemd en vormen een belangrijke schakel in de omvorming van stikstof, afkomstig van proteïnen, tot stikstof die in de vorm van nitraat opneembaar is voor planten.

Een andere vorm van chemosynthese is acetotrofie. Hierbij verkrijgt een organisme de benodigde energie door oxidatie van acetaat tot methaan.

Zie ookBewerken