Bijwoord (adverbium)

Het adverbium is een woordsoort in het Latijn, en is te vergelijken met het Nederlandse bijwoord. Het heeft in het Latijn een simpele vervoeging.

  • Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op -us, -a of -um, krijgen de uitgang -e
  • Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op van alles (groep 3), krijgen de uitgang -(i)ter
  • Voor de bijwoorden afgeleid van de vergrotende trap wordt de acc. sg. N.: -ius gebruikt (bijv. fortius)
  • Bijwoorden afgeleid van de overtreffende trap die uitgaan op -us krijgen de uitgang -e (bijv. fortissime)

Voorbeeld:

  • Puella pulchra pulchre cantate

Het mooie meisje zingt mooi

  • Puella fortis fortiter pugnat

Het dappere meisje strijdt dapper

  • Gladiator fortius pugnat

De gladiator vecht dapperder/ nogal dapper

Zie ookBewerken