De comparativus is een categorie in de Latijnse grammatica die de vergrotende trap van het bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord uitdrukt.

Vorming in het Nederlands Bewerken

Vergelijkbare Nederlandse voorbeelden zijn:

  • lang - langer
  • pover - poverder
  • goed - beter

Vorming in het Latijn Bewerken

In het Latijn wordt de comparativus gevormd door de uitgang -ior (mannelijk en vrouwelijk) of ius (onzijdig) achter de stam te zetten. Bijvoorbeeld

longus (lang) → comparativus: longior of longius

Verbuiging Bewerken

De verbuiging van de comparativus gaat als de 3e verbuigingsgroep (zoals pater).

comparativus van longus (lang)

mannelijk vrouwelijk onzijdig

enkelvoud
nominativus longior longior longius
genitivus longioris longioris longioris
dativus longiori longiori longiori
accusativus longiorem longiorem longius
ablativus longiore(/i) longiore(/i) longiore(/i)

meervoud
nominativus longiores longiores longiora
genitivus longiorum longiorum longiorum
dativus longioribus longioribus longioribus
accusativus longiores longiores longiora
ablativus longioribus longioribus longioribus

Nederlands
vertaling langer(e) langer(e) langer(e)

Vertaling Bewerken

De comparativus van bijvoorbeeld groot kun je vertalen met:

  1. groter
  2. nogal groot
  3. te groot

Onregelmatige comparativi Bewerken

Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een onregelmatige vergrotende trap.

bijvoeglijk naamwoord comparativus Nederlands Nederlands
bonus melior goed beter
malus peior slecht slechter
magnus maior groot groter
parvus minor klein kleiner
multi plures veel meer

Zie ook Bewerken