Participium (Latijn)

Latijnse deelwoord

Het participium is het Latijnse deelwoord. Het Nederlands heeft twee verschillende soorten deelwoorden: het voltooid en het tegenwoordig deelwoord. Het Latijn kent er echter drie:

  1. Participium praesentis activi, ook wel P.P.A. (onvoltooid deelwoord) vb. het zingende meisje.
  2. Participium perfecti passivi, ook wel P.P.P. (voltooid deelwoord) vb. het gezongen lied.
  3. Participium futuri activi, ook wel P.F.A. (infinitief + zullende, het Nederlands heeft hiervoor geen equivalent. Beter te vertalen als "op het punt staand om te + infinitief")