Hoofdmenu openen

GebruikBewerken

In het Walmajarri wordt de zin "De kinderen renden vanwege de stofstorm de grot in" als volgt vertaald:

Yapa-warnti pa-lu tjurtu-karrarla laparnkanja natji-karti.
kind-absolutief.PL indicatief-zij stof-AVERSIVE renden weg grot-allatief

Het achtervoegsel -karrarla geeft aan dat de handeling werd verricht om de stofstorm (tjurtu-) te vermijden.

De aversief wordt daarnaast gebruikt om het lijdend voorwerp van een werkwoord dat "vrezen" betekent te markeren. Het volgende voorbeeld is uit het Djabugay:

Djama-lan ŋawu yarrnga-nj.
slang-AVERSIVE Ik bang zijn-verleden tijd
Ik was bang voor de slang.

De aversief wordt daarnaast gebruikt voor gesubstantiveerde werkwoorden die datgene aanduiden wat vermeden moet worden. Deze constructie kan meestal worden vertaald als: "om/teneinde...te vermijden".

TalenBewerken

Maar weinig talen onderscheiden de aversief als aparte naamval. Dit zijn: