Arbeitseinsatz

Dwangarbeid in nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog
Kabelaanleg van Oostende naar Westende door dwangarbeiders.

Arbeitseinsatz was de vaak gedwongen inschakeling in de Duitse oorlogseconomie van arbeiders uit de bezette gebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Nederlands werd de term destijds letterlijk vertaald met arbeidsinzet.

In Duitsland zijn tussen 1938 en 1945 zo'n 7,7 miljoen arbeiders van niet-Duitse origine ingeschakeld in de oorlogseconomie: in de Duitse wapenindustrie (Rüstungsindustrie) bleek uiteindelijk de helft van alle arbeidsplaatsen bezet te zijn door Fremdarbeiter.