Algebraïsche verzameling

In de wiskunde is een algebraïsche verzameling over een lichaam (Nederlands) of veld (België) een verzameling in (-tupels van elementen van ) van oplossingen van een stelsel van polynomiale vergelijkingen in variabelen.

De getallen en zijn positief en geheel en de zijn polynomen in variabelen.

De algebraïsche verzameling is deel van , zodat voor bijvoorbeeld het lichaam/veld van de reële getallen er eventueel wel veel complexe oplossingen kunnen zijn, maar de algebraïsche verzameling toch leeg kan zijn.

Zie ookBewerken