Variabele

willekeurig element van een wiskundige verzameling
Zie variabele (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van variabele.

Een variabele is in de wiskunde de aanduiding voor een willekeurig element van een verzameling. Men zegt wel dat de variabele de verzameling doorloopt, of dat de variabele waarden aanneemt in die verzameling. Een variabele wordt meestal voorgesteld door een letter, maar soms door meer dan één letter uit het alfabet; ook letters uit andere alfabetten worden gebruikt.

Reële variabeleBewerken

In de definitie van de functie  , met  , is   de onafhankelijke variabele die de reële getallen doorloopt. Definieert men   niet als  , maar als   voor een zeker getal  , dan is het getal   geen variabele, maar een constante. Weliswaar kan voor   elke waarde gekozen worden, maar eens gekozen is de waarde van   voor deze functie   onveranderlijk.

Booleaanse variabeleBewerken

Een booleaanse variabele is een variabele die enkel de waarden 0 en 1 kan aannemen.

MetingBewerken

Ook buiten een wiskundige context spreekt men over variabelen. In het bijzonder bij onderzoek waarin aan verschillende objecten dezelfde grootheden, een (of meer) attributen of kenmerken, gemeten of waargenomen worden. Afhankelijk van de rol die zij spelen in het onderzoek maakt men onderscheid tussen de volgende typen variabelen:

 • Onafhankelijke variabelen: Een onafhankelijke variabele veronderstelt een oorzaak of een vraag, voorspelt het veranderen van een afhankelijke variabele.
  • Een actieve (of experimentele) onafhankelijke variabele kan gemanipuleerd worden door de onderzoeker om de relatie tussen een aantal variabelen te onderzoeken en verklaren.
  • Een passieve onafhankelijke variabele kan niet worden gemanipuleerd, zoals oogkleur, geslacht, leeftijd.
  • Covariabelen zijn meetbare onafhankelijke variabelen, die niet gemanipuleerd worden, die eigenlijk constant gehouden zouden moeten worden. In de effecten daarvan op het object is men niet geïnteresseerd. Deze effecten kunnen op statistische manier worden weggerekend.
  • Modererende variabele: Een tweede onafhankelijke variabele waarvan wordt verondersteld dat deze een significante bijdrage heeft, die noch uit te sluiten valt, noch volledig vast te stellen valt, op de relatie tussen de onafhankelijke- en afhankelijke variabelen.
 • Afhankelijke variabelen of responsvariabelen: De gemeten variabelen, voorspeld of geobserveerd door de onderzoeker, waarvan verwacht wordt dat deze wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele.
 • Tussenkomende variabele: Een variabele die de waarneming beïnvloedt, maar niet gezien, gemeten of beïnvloed kan worden. Daardoor kan men afleiden dat het effect van deze variabele beïnvloed wordt door onafhankelijke en modererende variabelen.

Gebonden variabeleBewerken

Een gebonden variabele is een variabele voor intern gebruik binnen onder meer een sommatie met sigmateken, een vermenigvuldiging met pi-teken, en een logische uitdrukking met een logische kwantor. De overige variabelen worden vrije variabelen genoemd.