4e eeuw

de 4e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 301 tot en met 400
Overzicht van de jaren in en rond de 4e eeuw
Jaren 90 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
Jaren 00 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Jaren 10 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
Jaren 20 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
Jaren 30 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
Jaren 40 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
Jaren 50 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
Jaren 60 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
Jaren 70 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
Jaren 80 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
Jaren 90 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
Jaren 00 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

De 4e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 4e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 301 tot en met 400. De 4e eeuw behoort tot het 1e millennium.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen

bewerken
Romeinse Rijk
 
Buste van Constantijn de Grote
 • Onder keizer Constantijn de Grote wordt in het Romeinse Rijk het christelijk geloof gewettigd. De keizer stelt het Lateraans Paleis ter beschikking van de pausen, die er tot 1508 zullen wonen. In 321 stelt hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk. Dit is ten gunste van de christenen die de zondag als rustdag willen houden, maar valt ook goed bij de lokale bevolking die nog de zon een belangrijke plaats in het religieuze leven geeft en waar zondag de rustdag is. Op die manier maakt hij zijn nieuw gevestigde godsdienst voor alle partijen aanvaardbaar.
 • De hoofdstad van het Romeinse Rijk wordt van Rome naar Byzantium verplaatst, dat vanaf dan Constantinopel heet.
 • Einde eenheid Romeinse Rijk, als Diocletianus het verdeelt in twee bestuurscentra. Theodosius de Grote is de laatste keizer van het verenigd Romeins keizerrijk. Na zijn dood in 395 wordt het rijk definitief opgedeeld in een westelijke helft en een oostelijke helft, met elk een eigen keizer.
 • De solidus vervangt als munteenheid de Aureus.
Europa
Godsdienst
 • Sinds de vierde eeuw na Chr. wordt op 25 december het feest van Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon gevierd. In het christendom evolueert deze dag tot Kerstmis vanuit de gedachte, dat met de geboorte van Jezus het licht in de wereld is teruggekeerd.
 • Strijd binnen de Rooms-katholieke Kerk tussen het Arianisme en het Trinitarisme. De aanhangers van dat laatste trekken op het Eerste Concilie van Nicaea aan het langste eind. Het Arianisme houdt nog wel belangrijke steun gedurende de eeuw, onder anderen van enkele keizers.
 • De moeder van keizer Constantijn Helena van Constantinopel reist naar Palestina, zoekt en vindt er de plaats waar Jezus Christus zou zijn gekruisigd en begraven. Haar zoon laat daar de Heilig Grafkerk bouwen, waarna Jeruzalem een pelgrimsoord wordt.
 • Godsdienstvrijheid wordt ingevoerd in het Romeinse Rijk door het Edict van Milaan (313 n.Chr.) en weer afgeschaft door het Driekeizersedict (380).
 • Vanaf 301 is het christendom staatsgodsdienst in Armenië en vanaf 385 in het Romeinse Rijk.
 • Kerstening van Zwitserland.
 • Gregorius van Nazianze en Basilius de Grote leggen de grondslag van het oosterse kloosterwezen.
 • Een aparte groep vormen de laura's. In de laura vormen de monniken weliswaar een kleine gemeenschap onder leiding van een abt, maar ze leven als heremieten afzonderlijk in hun cellen of grotten. Er zijn wel een kerk en eetzaal, die bij bepaalde gelegenheden gebruikt worden.
 • Gedurende de 4e eeuw oefenen de kleine kluizenaarsgemeenschapjes in de woestijnen rond de Egyptische steden een grote aantrekkingskracht uit op godzoekers uit de hele wereld. Naarmate hun leefstijl vastere vormen begint aan te nemen, worden zij meer en meer beschouwd als wijze en heilige geestelijke meesters en leraars.
 • De ex-Romeinse soldaat Martinus van Tours sticht in Poitiers het eerste klooster op Gallische bodem. Later wordt hij bisschop van Tours, vanwaaruit hij verdergaat met de bekering van de Galliërs.
 • Wulfila, missiebisschop onder de Visigothen, vertaalt de Bijbel en ontwikkelt daarvoor een alfabet. Zo ontstaat de Gotische Bijbel
Wetenschap
China
Afrika
 • In de Transsaharahandel wordt de kameel geïntroduceerd als lastdier, omdat deze dieren lange tijd zonder voedsel en water kunnen overleven.

Belangrijke personen

bewerken

Uitvindingen en ontdekkingen

bewerken
Zie de categorie 4th century van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.