Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

literair werk van Paulus
(Doorverwezen vanaf 1 Korintiërs)

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. De brief is 16 hoofdstukken groot. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de liefde. De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks.

1 Korintiërs
1 Korintiërs 1:1-21 in het Latijn op de Codex Amiatinus, in de 8e eeuw gekopieerd in Wearmouth-Jarrow Abbey.
1 Korintiërs 1:1-21 in het Latijn op de Codex Amiatinus, in de 8e eeuw gekopieerd in Wearmouth-Jarrow Abbey.
Auteur Paulus en Sosthenes
Tijd 55
Taal Grieks
Categorie brief van Paulus
Hoofdstukken 16
Vorige boek Romeinen
Volgende boek 2 Korintiërs

Historische contextBewerken

De brief werd geschreven vanuit Efeze (16:8) rond de tijd van het paasfeest, in het derde jaar van de zendingsreizen van Paulus (Handelingen 19:10; 20:31), toen hij het plan had opgevat Macedonië te bezoeken, en dan naar Korinthe terug te keren - waarschijnlijk rond 57 (volgens anderen 54 of 55).

Het nieuws dat hij uit Korinthe ontving frustreerde echter zijn plan. Hij had over de misbruiken en twisten onder hen gehoord. Apollos was de eerste die hem op de hoogte bracht, vervolgens door een brief uit de gemeente, door 'enige huisgenoten' van Chloe en ten slotte door Stefanus en zijn twee vrienden die hem bezochten (1:11; 16:17). Paulus besloot daarom eerst deze brief te schrijven, met als doel de ruzies te bedaren, de verkeerde meningen te corrigeren en de vele misstanden uit de wereld te helpen.

Titus en een broeder die niet met name genoemd wordt, zijn waarschijnlijk de dragers van de brief geweest (zie 2 Korintiërs 2:13; 8:6, 12-18).

InterpolatieBewerken

De passage 1 Korinthe 14:34-35 (Vrouwen moeten hun mond houden in de kerk) is een latere interpolatie, die overeenkomt met de vervalste 1 Timotheus 2. De tekst is een grove stijlbreuk in het originele Grieks (zichtbaar in de vertalingen) en zou een citaat kunnen zijn. De strekking is bovendien in strijd met 1 Korinthen 11, waar Paulus juist regels geeft voor het spreken van vrouwen in de kerk. Paulus had vrouwelijke apostelen zoals Junia en Priscilla.[1]

InhoudBewerken

 • Groeten en dank (1:1-9)
 • Betreurenswaardige fractievorming die er ontstaan was (1:10-4:21)
 • Schandalen in de gemeente: zaken van immoreel gedrag die onder hen berucht waren geworden, waaronder, afhankelijk van de interpretatie, mannelijk homoseksueel gedrag in het algemeen, of mannelijke homoseksuele prostitutie (5:1-6:20)
 • Het huwelijk en ongehuwd zijn (7:1-40)
 • Het probleem van het eten van vlees dat aan afgoden was gewijd (8:1-11:1).
 • Hoofdbedekking bij bidden en profeteren: bij de man verkeerd, bij de vrouw verplicht (11:2-16)
 • Misverstanden die rond de viering van het avondmaal gerezen waren (11:17-34)
 • De genadegaven in de gemeente (12:1-31)
 • De liefde als de grootste gave, hooglied van de liefde (13:1-13)
 • Tongentaal en andere gaven van de Heilige Geest (14:1-40)
 • Verdediging van de leer van de opstanding van de doden, die door sommigen in Korinthe in twijfel werd getrokken (15:1-58)
 • Algemene aanbevelingen en groeten (16:1-24)

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Grote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
  Zie de categorie First Epistle to the Corinthians van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.