Hoofdmenu openen

De jaren 1570-1579 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 16e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissenBewerken

 
De Bartholomeusnacht
Door Giorgio Vasari
Europa
De Nederlanden
 • In 1572 begint de opstand tegen de Spaanse overheersing met de inname van Den Briel en de inname van Vlissingen.Een aantal steden in Holland en Zeeland sluit zich aan als Willem van Oranje het volk oproept om in opstand te komen.
 • Don Frederiks veldtocht is een strafexpeditie tegen de opstandige steden in de Nederlanden, die duurt van begin oktober 1572 met de herovering van Mechelen tot 8 oktober 1573 met het Alkmaars ontzet. Het doel om alle opstandige steden in één veldtocht te heroveren is daarmee niet volledig geslaagd.
 • Vanaf 1575 slaan de munthuizen van de opstandige provincies een eigen munt, de Leeuwendaalder.
 • In 1578 kiest Amsterdam de kant van Oranje. Dan trekken de Spanjaarden zich terug naar het oosten en het zuiden.
 • Door het uitblijven van hun soldij gaan de Spaanse soldaten in 1576 over tot een rampzalige plundering van Antwerpen, die bekend geworden is als de Spaanse furie. De anti-Spaanse sentimenten worden hierdoor aanzienlijk versterkt. Willem van Oranje kan hierdoor in november 1576 een groot politiek succes boeken, de Pacificatie van Gent, die zijn ideaal van bestuurlijke eenheid van de Nederlanden op basis van godsdienstvrijheid dichterbij brengt.
 • Deze eenheid is slechts tijdelijk. Twee jaar later lopen de Malcontenten, katholiek gebleven ridders uit het zuiden, over naar Spaanse zijde. In 1579 vallen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden uiteen in de protestantse Unie van Utrecht en de katholieke Unie van Atrecht.
Azië
 • Het Sultanaat Bantam verovert het hele grondgebied van Soenda in West-Java. Malauna Yusuf verwoest in 1579 de Soendanese hoofdstad Pakuan Pajajaran. De heilige steen (watu gigilang) die als troon van de Soendanese heersers heeft gediend, wordt meegenomen naar Bantam en daar op het koninklijke plein geplaatst om symbolisch het einde van Soenda te markeren.
Scheepvaart
Kunst & wetenschappen
 • 1572 - 11 november - Tycho Brahe ontdekt een nieuwe ster in Cassiopeia (de latere Ster van Brahe) en schrijft hierover een verhandeling: De Nova Stella Anni. Er wordt een begin gemaakt met de talloze planetenwaarnemingen door Brahe waardoor Kepler ten slotte in staat is zijn befaamde wetten te vinden.
 • Michel de Montaigne trekt zich in 1572 terug op zijn voorvaderlijk kasteel en gaat de Essais schrijven. In 1580 verschijnt de eerste uitgave in twee delen.
 • De Portugese dichter Luís de Camões publiceert "Os Lusiados", een nationaal epos in tien cantos, naar de Aeneis van vergilius. De Fransman Pierre de Ronsard geeft de eerste vier boeken uit van wat zijn nationaal epos moet worden: "La Franciade", maar daar blijft het bij. Ook de Antwerpenaar Jan van der Noot begint aan een nationaal epos van het Habsburgse Europa. Zijn werk loopt vast als de Noordelijke Nederlanden de koning van Spanje afzweren (1581).
 • In zijn belangrijkste werk, Les six livres de la république (1576), stelt Jean Bodin dat de soevereiniteit van de staat de hoogste, meest absolute en tijdloze macht is. Hiermee legt Bodin de basis voor de theoretische grondslag van het absolutisme en het moderne staatsgezag. Tegenover hem staan de protestantse monarchomachen, die in hun boek Vindiciae contra tyrannos uit 1579, een belangrijke stap zetten in de protestantse visie op burgerlijke ongehoorzaamheid.