Hoofdmenu openen

De jaren 1600-1609 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 17e eeuw.

Gebeurtenissen en ontwikkelingenBewerken

 
Waag te Gouda
Gebouwd door Pieter Post (1608-1669)
Scheepvaart en handel
Europa
De Nederlanden
  • In 1602 komt Ambrogio Spinola met 9000 man aan in de Nederlanden. Koning Filips III redt daarmee het bewind van landvoogd Albrecht van Oostenrijk. Spinola wordt vrijwel direct benoemd tot opperbevelhebber van het leger van de Zuidelijke Nederlanden. Hij is vooral bekend en berucht om zijn belegering van Oostende. In 1604 verovert hij de stad.
  • Als in 1604 Engeland vrede sluit met Spanje, komt de Republiek er alleen voor te staan. In december 1606 beginnen er gesprekken tussen de Spaanse bevelhebber Spinola en raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt. In april 1607 wordt een staakt-het-vuren getekend dat in 1609 van kracht wordt.
  • In veel steden, waaronder Gouda, heerst de pest.
  • Hollandse steden met veel joodse vluchtelingen stellen een "jodenreglement" op, met regels waaraan de vreemdelingen zich dienen te behouden. Alkmaar (1604), Haarlem (1605) en Rotterdam (1610) bepalen, dat joden geen christenen mogen bekeren, en dat gemengde huwelijken uit den boze zijn.
Godsdienst
  • Vanaf 1602 wordt door Johannes Piscator de eerste Bijbelvertaling van de hervormden gepubliceerd. Deze vertaling heeft een grote invloed op het christelijke leven in de hervormde gemeenten in Duitsland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten.
  • In 1604 ontstaat een meningsverschil tussen de calvinistische Leidse theologen Arminius en Gomarus. Volgens de eerste kan de mens door zijn levenswandel bijdragen aan zijn zaligheid, terwijl voor de tweede alles is voorbeschikt. Het conflict laait hoog op en steeds meer mensen worden gedwongen partij te kiezen.
  • In 1601 arriveert de Italiaanse jezuïet Matteo Ricci in Peking, waar hij met toestemming van keizer Wanli een missiepost sticht. In 1610 wordt hij vermoord.
Amerika
Wetenschap
Kunst
stad en land