Ûû

De Û (onderkast: û) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter U met een daarboven geplaatste circumflex.

Bij het translitereren vanuit het Cyrillisch volgens ISO norm 9 dient de Û voor de weergave van het karakter Ю.

Weergave op de computer

bewerken

In Unicode vindt men de Û onder de codes U+00DB (hoofdletter) en U+00FB (onderkast).

In TeX worden de Û en û weergeven door respectievelijk ^U en \^U te gebruiken.

Gebruik in verschillende talen

bewerken

Afrikaans

bewerken

In het Afrikaans is de û een soort trema. Een voorbeeld is het gebruik in het meervoud van "brug", "brûe"

Het gebruik van de û in het Frans en het Waals heeft meestal geen gevolgen voor de uitspraak, buiten het leggen van een specifieke nadruk. De û wordt gebruikt om homogrammen uit elkaar te houden, zoals jeune (jong) vs jeûne (vasten).

Koerdisch

bewerken

De Û wordt in het Kurmanji-Kirmanjki dialect gebruikt om een geronde gesloten middenklinker mee weer te geven.

De Û is hier eigenlijk niet te onderscheiden van de gewone U, maar in sommige irreguliere woorden zoals "sükûnet" (stilte) leidt dit tot een uitspraak als "siekoenet".

Weerts (Limburgs)

bewerken

In het Weerts wordt de Û uitgesproken als /øː /. Met een sleeptoon (ː).