E met streep

E met streep (hoofdletter Ɇ, kleine letter ɇ) is een letter van het Internationaal Fonetisch Alfabet, gevormd uit de letter E van het Latijns alfabet met daaraan toegevoegd een schuine streep. Deze letter wordt gebruikt voor enkele Uto-Azteekse talen in Mexico en het Arhuaco in Colombia.[1] In de zestiende eeuw werd de e met streep voorgesteld door Jacques Peletier du Mans ter vervanging voor de letter e caduc oftewel een stille e in het Frans.[2] Een stille e is een e die je wel schrijft maar niet uitspreekt. De unicode van de hoofdletter Ɇ is decimaal 582 en hex U+0246.[3] De unicode voor de kleine letter ɇ is 583 en U+0247.[4]