Een aantal voorbeelden van de letter C

De letter C is de derde letter in het moderne Latijnse alfabet. Oorspronkelijk gebruikten de Romeinen de letter C voor zowel /k/ als /g/. Later voegden ze een horizontaal streepje toe en ontstond de letter G. Het is mogelijk maar niet zeker dat C in vroegere tijden alleen /g/ voorstelde, terwijl K gebruikt werd voor /k/.

Staat de letter voor een e of i, dan wordt hij als /s/ uitgesproken. Voor elke andere letter wordt de c als /q/ of /k/ uitgesproken.

Nederlandse en Engelse namen zijn see en cee.

In het internationale spellingsalfabet wordt de C weergegeven met behulp van het woord Charlie.
In het Nederlands telefoonalfabet wordt de C weergegeven met behulp van het woord Cornelis.

Het uiterlijk van de gimel uit het Hebreeuws alfabet geldt als de oervorm van de letter.

Vroeg-Latijnse C
Early Latin