Wijkergouw

straat in Amsterdam

Wijkergouw is een straat in Amsterdam-Noord.

Wijkergouw
De Wijkergouw in 2013 met bij de lantaarns brug 376
(Rechts bij vergroten)
Geografische informatie
Locatie       Amsterdam
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Begin Schellingwouderkerk
Eind Zuiderzeeweg
Algemene informatie
Bestrating asfalt
Opvallende gebouwen scheiding bebouwing en landerijen

WegBewerken

Er ligt hier al eeuwen een weg, want zij is al aangegeven op een kaart van Gerrit Drogeham uit de 17e eeuw. Ze heette toen De Weijcker. Op een kaart van rond 1865 van J. Kuyper werd ze De Wijker genoemd, ze lag destijds nog binnen de gemeente Nieuwendam. Die gemeente werd in 1921 opgeslokt door de gemeente Amsterdam. Al eeuwen oud, ze kreeg pas haar definitieve naam tijdens de raadsbesluit van 10 juli 1957, de naam was echter al eerder in omloop. De gouw (plaatselijke aanduiding voor straat/weg) begint in Schellingwoude bij de Schellingwouderkerk (soms wordt ook het pad van daaruit naar de Schellingwouderdijk ook als zodanig aangeduid). Ze loopt naar het noordwesten weg, waarbij ze al jaren de scheiding aangeeft van het bebouwde gebied van Amsterdam-Noord (links/zuid) en de landerijen (rechts/noord). De weg wordt daarbij constant begeleid door kleine waterwegen links en rechts. Ze doorsnijdt daarbij het Volkstuinencomplex Wijkergouw om te eindigen bij de Zuiderzeeweg, het laatste stuk is alleen voet- en fietspad.

Brug 376Bewerken

Ongeveer halverwege gaat de Wijkergouw over de relatief brede Weersloot. Daar is een bruggetje neergelegd (zie coördinaten) dat gezien haar breedte eigenlijk alleen geschikt is voor eenrichtingsverkeer. Het bouwwerk is van beton met metalen leuningen.